Thure Nässén

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Andra kända namn

Ture Nässén
TN
9169
3068
Nässén


Relevans
Kriminalinspektör

Förhörsledare

Utredare Palmegruppen.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Teorier

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Thure Nässén i wpu.nu.

Avsnitt

Thure Nässén har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Thure Nässén är uppgiftslämnare

  • D21501-02-A (Förhör med Thure Nässén, Förhör med Thure Nässén, pensionerad Palmeutredare., 2014-10-23T10:06:00)

Dokument där Thure Nässén omnämns

  • EAD10245-00-A (Förhör med Ove Persson kriminalinspektör KSN, Om tjänstgöring, narkotikaspaning mot en Israel., Ove Persson, 1989-02-07T08:55:00)
  • KD10407-01 (Förhör med Kristina Eriksson, Uppföljning av tips I 7725 yrke, namn, de Isatid, bostad, telefon osh arbetsgivare - okänd persons kön, sidor signalement och klädsel, Kristina Eriksson, 1988-02-17T11:30:00)
  • N3265-00 (Förhör med Ove Persson Krinsp KSN om Viktor Gunnarsson, Om kännedom om   Viktor Gunnarssons tidigare bostad., Ove Persson, 1986-04-18T14:18:00)

Förhör

Thure Nässén har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • D21501-02-A (Förhör med Thure Nässén, Förhör med Thure Nässén, pensionerad Palmeutredare., Thure Nässén, 2014-10-23T10:06:00)

Omnämnd

Thure Nässén har nämnts i följande förhör eller uppslag:

  • EAD10245-00-A (Förhör med Ove Persson kriminalinspektör KSN, Om tjänstgöring, narkotikaspaning mot en Israel., Ove Persson, 1989-02-07T08:55:00)
  • KD10407-01 (Förhör med Kristina Eriksson, Uppföljning av tips I 7725 yrke, namn, de Isatid, bostad, telefon osh arbetsgivare - okänd persons kön, sidor signalement och klädsel, Kristina Eriksson, 1988-02-17T11:30:00)
  • N3265-00 (Förhör med Ove Persson Krinsp KSN om Viktor Gunnarsson, Om kännedom om   Viktor Gunnarssons tidigare bostad., Ove Persson, 1986-04-18T14:18:00)

Bilder