wpu.nu

Uppslag:EBD10013-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
10013-00-A
Registrerat
1989-03-05
Ad acta
1990-05-30
Uppslagsanteckningar (PU)
E107-5A
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om bankomatbesök mordkvällen vid Postens bankomat på Tunnelgatan mittemot mordplatsen, fler detaljer.
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1988-09-16 11:00
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med MALMSTRÖM; Glenn Mikael
f. -
Förhörsledare: Krinsp Tuve Johansson
Förhörsvittne: Krinsp Lennart Gustafsson

Förhöret hållet i Malmströms bostad 1988-09-16 11:00


Malmström underrättas om att han skall höras beträffande det bankomatuttag han gjorde 1986-02-28 23:16 vid bankomat Tunnelgatan korsningen Sveavägen.

Malmström tillfrågas om han minns denna episod och svarar att det gör han mycket väl.

Malmström skulle aktuell kväll möta en kvinnlig bekant vid namn som ämnade anlända med buss från Norrland.

Malmström skulle träffa henne vid Citykyrkan i närheten av korsningen Adolf Fredriks kyrkogata & Holländargatan vid klockan 23:00 -tiden.

Vid 22 -tiden på kvällen 1986-02-28 for Malmström in mot staden för att möta upp .

Malmström parkerade sitt fordon, en Ford Escort, svart med reg.nr , på Holländargatans västra sida i höjd med Adolf Fredriks kyrka.

Framme på plats sitter Malmström kvar i sin bil och väntar på att bussen ska anlända.

Efter att ha väntat en stund bestämmer sig Malmström för att besöka en bankomat belägen på Tunnelgatan, nästan framme vid Sveavägen.

Malmström går Holländargatan fram till Tunnelgatan, där han viker av österut. Han går sedan på Tunnelgatans norra trottoar fram till bankomaten.

Framme vid bankomaten är det till att börja med tomt på folk.

Efter ett tag hamnar ett gäng bestående av två flickor och en grabb bakom honom. Malmström kan ej erinra sig hur dessa personer såg ut.

De föreföll dock vara påstrukna.

Pol-1988-09-16 EBD10013-00-A Glenn Mikael Malmström.pdf

Pol-1988-09-16 EBD10013-00-A Glenn Mikael Malmström.pdf

Protokoll fört vid förhör med MALMSTRÖM; Glenn Mikael
f. -
Förhörsledare: Krinsp Tuve Johansson
Förhörsvittne: Krinsp Lennart Gustafsson

Förhöret hållet i Malmströms bostad 1988-09-16 11:00


Malmström underrättas om att han skall höras beträffande det bankomatuttag han gjorde 1986-02-28 23:16 vid bankomat Tunnelgatan korsningen Sveavägen.

Malmström tillfrågas om han minns denna episod och svarar att det gör han mycket väl.

Malmström skulle aktuell kväll möta en kvinnlig bekant vid namn som ämnade anlända med buss från Norrland.

Malmström skulle träffa henne vid Citykyrkan i närheten av korsningen Adolf Fredriks kyrkogata & Holländargatan vid klockan 23:00 -tiden.

Vid 22 -tiden på kvällen 1986-02-28 for Malmström in mot staden för att möta upp .

Malmström parkerade sitt fordon, en Ford Escort, svart med reg.nr , på Holländargatans västra sida i höjd med Adolf Fredriks kyrka.

Framme på plats sitter Malmström kvar i sin bil och väntar på att bussen ska anlända.

Efter att ha väntat en stund bestämmer sig Malmström för att besöka en bankomat belägen på Tunnelgatan, nästan framme vid Sveavägen.

Malmström går Holländargatan fram till Tunnelgatan, där han viker av österut. Han går sedan på Tunnelgatans norra trottoar fram till bankomaten.

Framme vid bankomaten är det till att börja med tomt på folk.

Efter ett tag hamnar ett gäng bestående av två flickor och en grabb bakom honom. Malmström kan ej erinra sig hur dessa personer såg ut.

De föreföll dock vara påstrukna.

Efter uträttat värv vid bankomaten går Malmström Tunnelgatan västerut på dess norra trottoar fram till Holländargatan, där han viker av i nordlig riktning.

Framme vid sin bil avvaktar han ytterligare i cirka tio minuter innan dess bussen anländer.

Malmström har under sin promenad mellan fordonet och bankomaten ej gjort några observationer av värde för utredningen. Han har ej heller hört något ljud som kan sättas i samband med mordet på Olof Palme.

Under promenaden mellan fordonet och bankomaten kan det tilläggas att Malmström gick lugnt.

Malmström tillfrågas av förhörsledare Johansson om han kan erinra sig vilken klädsel han hade aktuell kväll. Malmström svarar att han troligtvis hade en mörkblå täckjacka med vita ok. Jackan var försedd med vidhängande kapuschong. Malmström var i avsaknad av huvudbonad.

Malmström tillfrågas särskilt om han bar på någon väska eller dylikt, eller hade tillgång till freestyle eller annan stereo som kan förväxlas med en walkie-talkie.

Cirka klockan 23:30 anländer med buss. Tillsammans färdas de sedan Tunnelgatan österut via Norra Bantorget mot Norrtull i Malmströms fordon. Inga observationer av värde för utredningen görs under denna färd.

Malmström har inget ytterligare att tillägga.

Förhöret avslutas dag som ovan klockan 10:30 .

Malmström godkänner det indikterade bandet för utskrift utan återuppspelning. Malmström önskar dock ta del av utskriften för eventuella kompletteringar vid senare tillfälle.

Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Tuve Johansson
krinsp

Pol-1988-09-16 EBD10013-00-A Glenn Mikael Malmström.pdf

Pol-1988-09-16 EBD10013-00-A Glenn Mikael Malmström.pdf

Efter uträttat värv vid bankomaten går Malmström Tunnelgatan västerut på dess norra trottoar fram till Holländargatan, där han viker av i nordlig riktning.

Framme vid sin bil avvaktar han ytterligare i cirka tio minuter innan dess bussen anländer.

Malmström har under sin promenad mellan fordonet och bankomaten ej gjort några observationer av värde för utredningen. Han har ej heller hört något ljud som kan sättas i samband med mordet på Olof Palme.

Under promenaden mellan fordonet och bankomaten kan det tilläggas att Malmström gick lugnt.

Malmström tillfrågas av förhörsledare Johansson om han kan erinra sig vilken klädsel han hade aktuell kväll. Malmström svarar att han troligtvis hade en mörkblå täckjacka med vita ok. Jackan var försedd med vidhängande kapuschong. Malmström var i avsaknad av huvudbonad.

Malmström tillfrågas särskilt om han bar på någon väska eller dylikt, eller hade tillgång till freestyle eller annan stereo som kan förväxlas med en walkie-talkie.

Cirka klockan 23:30 anländer med buss. Tillsammans färdas de sedan Tunnelgatan österut via Norra Bantorget mot Norrtull i Malmströms fordon. Inga observationer av värde för utredningen görs under denna färd.

Malmström har inget ytterligare att tillägga.

Förhöret avslutas dag som ovan klockan 10:30 .

Malmström godkänner det indikterade bandet för utskrift utan återuppspelning. Malmström önskar dock ta del av utskriften för eventuella kompletteringar vid senare tillfälle.

Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Tuve Johansson
krinsp

Tillägg rörande förhör med Malmström, Glenn Mikael pnr: - 1988-09-16 11:00 .

Vid indiktering av nämnda förhör har uppgift bortfallit som bör finnas för att göra förhöret komplett.

På den fråga från förhörsledaren som berör huruvida Malmström aktuell kväll 1986-02-28 bar på någon apparatur som kan förväxlas med en walkie-talkie, t ex freestyle-stereo svarar Malmström att han under promenaden mellan fordonet som var parkerat vid Adolf Fredriks och bankomaten vid Tunnelgatan/Sveavägen ej bar på någonting som kan förväxlas med en walkie-talkie.

Stockholm 1988-09-20


(Namnteckning)
Krinsp Tuve Johansson

Pol-1988-09-16 EBD10013-00-A Glenn Mikael Malmström.pdf

Pol-1988-09-16 EBD10013-00-A Glenn Mikael Malmström.pdf

Tillägg rörande förhör med Malmström, Glenn Mikael pnr: - 1988-09-16 11:00 .

Vid indiktering av nämnda förhör har uppgift bortfallit som bör finnas för att göra förhöret komplett.

På den fråga från förhörsledaren som berör huruvida Malmström aktuell kväll 1986-02-28 bar på någon apparatur som kan förväxlas med en walkie-talkie, t ex freestyle-stereo svarar Malmström att han under promenaden mellan fordonet som var parkerat vid Adolf Fredriks och bankomaten vid Tunnelgatan/Sveavägen ej bar på någonting som kan förväxlas med en walkie-talkie.

Stockholm 1988-09-20


(Namnteckning)
Krinsp Tuve Johansson