wpu.nu

Uppslag:EBD10013-00-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
10013-00-C
Registrerat
1989-03-05
Ad acta
1990-05-30
Uppslagsanteckningar (PU)
E107-5C
Uppslagsanteckningar (wpu)





Uppslag i samma avsnitt:





Förhör
Kort sammanfattning
Korrigering av uppgift i uppslag EBD10013-00-A
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-11-07 00:00
Avslutat


Korrigering rörande förhör EBD10013-00-A hållet 1988-09-16 med Malmström, Glenn Mikael pnr: - .

I förhöret uppges att Malmström tillsammans med färdas Tunnelgatan österut via Norra Bantorget till Norrtull.

Riktningen de färdas på Tunnelgatan skall korrigeras till västerut.

De färdas sedan via Norra Bantorget - Torsgatan mot Norrtull.

De passerar således ej mordplatsen under denna färd.


Stockholm 1988-11-07


(Namnteckning)
Tuve Johansson

Pol-1988-11-07 EBD10013-00-C Glenn Mikael Malmström.pdf

Pol-1988-11-07 EBD10013-00-C Glenn Mikael Malmström.pdf

Korrigering rörande förhör EBD10013-00-A hållet 1988-09-16 med Malmström, Glenn Mikael pnr: - .

I förhöret uppges att Malmström tillsammans med färdas Tunnelgatan österut via Norra Bantorget till Norrtull.

Riktningen de färdas på Tunnelgatan skall korrigeras till västerut.

De färdas sedan via Norra Bantorget - Torsgatan mot Norrtull.

De passerar således ej mordplatsen under denna färd.


Stockholm 1988-11-07


(Namnteckning)
Tuve Johansson