wpu.nu

Uppslag:H40-27-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
40-27-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-05 12:00
Avslutat


meddelade att han erhållit ett telefonsamtal från någon okänd att ett meddelande finns att hämta i Box 492 på Centralen.

Uppgifterna har vidarebefordrats till KK 1, Anna Eriksson.

(Signatur)
S. Hult

Pol-1986-03-05 H40-27-A Tips om meddelande på centralen.pdf

Pol-1986-03-05 H40-27-A Tips om meddelande på centralen.pdf

meddelade att han erhållit ett telefonsamtal från någon okänd att ett meddelande finns att hämta i Box 492 på Centralen.

Uppgifterna har vidarebefordrats till KK 1, Anna Eriksson.

(Signatur)
S. Hult