wpu.nu

Anna Eriksson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Anna Eriksson
Tjänsteställe 1986: Stockholms pd / Kriminalavdelningen / KK1 Våldsroteln
Tjänstegrad 1986: EPA
Befattning / Funktion:

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

H40-27-A

 [PDF] 

FHL Pomn 

L261-00-E

Pia Engström

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

L6113-00

1992-02-05

1993-03-18

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder