wpu.nu

Uppslag:H4584-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
4584-01
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-19 00:00
Avslutat


Den i spaning suppslaget omnämnda gruppen "Bende van vijvel" är okänd för RPS/säki

Uppgifter förefaller handla om en grupp "vanliga" förbrytare, där bla a en fa polisman ingiøk. Gruppen kallades exerIyaxnärstagna från *De galna Brabantmördarna". De hat begått en rad rån, varvid de mördade ett stort antal männaskor.

Pol-1986-04-19 H4584-01 tips om brabantmördarna.pdf

Pol-1986-04-19 H4584-01 tips om brabantmördarna.pdf

Den i spaning suppslaget omnämnda gruppen "Bende van vijvel" är okänd för RPS/säki

Uppgifter förefaller handla om en grupp "vanliga" förbrytare, där bla a en fa polisman ingiøk. Gruppen kallades exerIyaxnärstagna från *De galna Brabantmördarna". De hat begått en rad rån, varvid de mördade ett stort antal männaskor.