wpu.nu

Uppslag:HJÖ12824-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-03-29
Ad acta
2000-09-28
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Översikt över Nordiska Rikspartiet

Uppslag i samma avsnitt:Promemoria
Kort sammanfattning
Allmänt NRP Nordiska Rikspartiet bildades troligen 1956.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-03-23 00:00
Avslutat


Avsnitt:HJ - Redovisning och förslag.

Allmänt

NRP Nordiska Rikspartiet bildades troligen 1956. Organisationen placeras i gruppen "extremhögern", där NRP:s paroll under Nordisk Kamp är, Handlingskraft, Endräkt och Offervilja.

Uppslaget innefattar 33 avsnitt med flera undernummer.

NRP i Sverige, är indelat i olika ortsgrupper.

Dessa grupper står under direkt ledning av partiledningen med säte i Strängnäs.

Partiledaren heter .

Ledaren för NRP-Stockholmsavdelningen är/har varit .

Inom organisationen finns en RAG-grupp, Rikspartistisk-Aktions-Grupp. Medlem i RAG-gruppen kan bara den bli som har visat stor lojalitet och offervilja under en längre tid i ortsgruppens arbete.

Enligt SÄK, förändrades RAG-organisationen 1985-1986, i anledning av minskat tillflöde av medlemmar.

Några av RAG-ledarna slutade med det partipolitiska livet efter avtjänat fängelsestraff 1985.

Utredningen

I utredningen har pastor , tipsat om sitt förflutna, då han var NRP-aktivist 1970.

Då hade man diskuterat i den krets Hjort tillhörde, att mörda Olof Palme 1972.

Så har aktivisterna även fungerat under senare tid bland annat genom brevhot som exempel mot och andra kända svenskar. Brevhoten har riktats mot personer som offentligt deklarerat sin avoga inställning till NRP.

Tipsen i uppslaget innefattar huvudsakligen namn på NRP-aktivister som misstänkes vara inblandade i mordet.

Tipslämnarens uppgifter är som regel sin egen syn och sammanfattning av organisationen NRP. Konkreta uppgifter saknas, uppgifter som för organisationen närmare mordet och mordplatsen.

Pol-1990-03-23 HJÖ12824 Översikt-avsnitt-Nordiska-Rikspartiet.pdf

Pol-1990-03-23 HJÖ12824 Översikt-avsnitt-Nordiska-Rikspartiet.pdf

Avsnitt:HJ - Redovisning och förslag.

Allmänt

NRP Nordiska Rikspartiet bildades troligen 1956. Organisationen placeras i gruppen "extremhögern", där NRP:s paroll under Nordisk Kamp är, Handlingskraft, Endräkt och Offervilja.

Uppslaget innefattar 33 avsnitt med flera undernummer.

NRP i Sverige, är indelat i olika ortsgrupper.

Dessa grupper står under direkt ledning av partiledningen med säte i Strängnäs.

Partiledaren heter .

Ledaren för NRP-Stockholmsavdelningen är/har varit .

Inom organisationen finns en RAG-grupp, Rikspartistisk-Aktions-Grupp. Medlem i RAG-gruppen kan bara den bli som har visat stor lojalitet och offervilja under en längre tid i ortsgruppens arbete.

Enligt SÄK, förändrades RAG-organisationen 1985-1986, i anledning av minskat tillflöde av medlemmar.

Några av RAG-ledarna slutade med det partipolitiska livet efter avtjänat fängelsestraff 1985.

Utredningen

I utredningen har pastor , tipsat om sitt förflutna, då han var NRP-aktivist 1970.

Då hade man diskuterat i den krets Hjort tillhörde, att mörda Olof Palme 1972.

Så har aktivisterna även fungerat under senare tid bland annat genom brevhot som exempel mot och andra kända svenskar. Brevhoten har riktats mot personer som offentligt deklarerat sin avoga inställning till NRP.

Tipsen i uppslaget innefattar huvudsakligen namn på NRP-aktivister som misstänkes vara inblandade i mordet.

Tipslämnarens uppgifter är som regel sin egen syn och sammanfattning av organisationen NRP. Konkreta uppgifter saknas, uppgifter som för organisationen närmare mordet och mordplatsen.

En obekräftad uppgift inkom genom tips 1986-03-07, där en anonym tipslämnare anger organisationens storlek.

NRP i Sverige är enligt tipslämnaren en organisation med 1.200 medlemmar varav 300 aktiva. Medlemmarna i organisationen består övervägande av ungdomar.

Ett förenande slagord har förekommit i en del ortsgrupper som lyder, "mot negrer, mot Palme".

Dessutom har uppseendeväckande tips inkommit om att Olof Palme förekommit på en av organisationen upprättad dödslista.

Utredningen har visat att upprättat dödslistan på skoj då han var 15 år, en lista som inte var förankrad i organisationen.

I en skrivelse som upprättades 1986-03-02 , av , kan utläsas organisationens ställningstagande i mordet.

I skrivelsen framgår att NRP tar avstånd från mordet på Olof Palme.

är förutom partiledare, redaktör och ansvarig utgivare av NRP-tidningen Nordisk kamp, i vilken han skriver om mordet. skriver att Olof Palme "föll offer för ett så lömskt, fegt och brutalt mord att man saknar ord att beskriva sin avsky".

Opinionen mot NRP bildades enligt i samband med ett NRP-möte i Göteborg 1983-12-03 .

Press, radio och lokal-TV hetsade upp svenskar och invandrare mot NRP. Hagge Geigerts öppna brev i kvällstidningar mot NRP, väckte känslor inom organisationen.

beklagar över utvecklingen och den syn allmänheten bildat av tidningsskriverierna om organisationen.


Förslag

Misstankarna mot organisationen, att de ligger bakom mordet är vag.

Om organisationen planerat och utfört mordet, skulle skrivelse vara avgörande för organisationens fortsatta existens.

Med stöd av materialet i utredningen anser jag att NRP som organisation kan avskrivas.

Däremot finner jag i utredningen otillräckligt underlag som ger en bild av organisationens RAG-gruppers verksamhet, partiets aktionsgrupper.

Pol-1990-03-23 HJÖ12824 Översikt-avsnitt-Nordiska-Rikspartiet.pdf

Pol-1990-03-23 HJÖ12824 Översikt-avsnitt-Nordiska-Rikspartiet.pdf

En obekräftad uppgift inkom genom tips 1986-03-07, där en anonym tipslämnare anger organisationens storlek.

NRP i Sverige är enligt tipslämnaren en organisation med 1.200 medlemmar varav 300 aktiva. Medlemmarna i organisationen består övervägande av ungdomar.

Ett förenande slagord har förekommit i en del ortsgrupper som lyder, "mot negrer, mot Palme".

Dessutom har uppseendeväckande tips inkommit om att Olof Palme förekommit på en av organisationen upprättad dödslista.

Utredningen har visat att upprättat dödslistan på skoj då han var 15 år, en lista som inte var förankrad i organisationen.

I en skrivelse som upprättades 1986-03-02 , av , kan utläsas organisationens ställningstagande i mordet.

I skrivelsen framgår att NRP tar avstånd från mordet på Olof Palme.

är förutom partiledare, redaktör och ansvarig utgivare av NRP-tidningen Nordisk kamp, i vilken han skriver om mordet. skriver att Olof Palme "föll offer för ett så lömskt, fegt och brutalt mord att man saknar ord att beskriva sin avsky".

Opinionen mot NRP bildades enligt i samband med ett NRP-möte i Göteborg 1983-12-03 .

Press, radio och lokal-TV hetsade upp svenskar och invandrare mot NRP. Hagge Geigerts öppna brev i kvällstidningar mot NRP, väckte känslor inom organisationen.

beklagar över utvecklingen och den syn allmänheten bildat av tidningsskriverierna om organisationen.


Förslag

Misstankarna mot organisationen, att de ligger bakom mordet är vag.

Om organisationen planerat och utfört mordet, skulle skrivelse vara avgörande för organisationens fortsatta existens.

Med stöd av materialet i utredningen anser jag att NRP som organisation kan avskrivas.

Däremot finner jag i utredningen otillräckligt underlag som ger en bild av organisationens RAG-gruppers verksamhet, partiets aktionsgrupper.

Bilden av RAG-organisationens verksamhet bör klarläggas, detta i område Stockholm.

RAG-medlemmar som i utredningen är okända, kan på eget initiativ planlagt och utfört mordet.

I det avseendet saknas konkreta tips som underlag för bedömning.

Innan avsnittet definitivt avskrives bör RAG-gruppen i område Stockholm undersökas.


Stockholm 1990-03-23

(Namnteckning)
Torsten Stålnacke
Kriminalinspektör

Pol-1990-03-23 HJÖ12824 Översikt-avsnitt-Nordiska-Rikspartiet.pdf

Pol-1990-03-23 HJÖ12824 Översikt-avsnitt-Nordiska-Rikspartiet.pdf

Bilden av RAG-organisationens verksamhet bör klarläggas, detta i område Stockholm.

RAG-medlemmar som i utredningen är okända, kan på eget initiativ planlagt och utfört mordet.

I det avseendet saknas konkreta tips som underlag för bedömning.

Innan avsnittet definitivt avskrives bör RAG-gruppen i område Stockholm undersökas.


Stockholm 1990-03-23

(Namnteckning)
Torsten Stålnacke
Kriminalinspektör