wpu.nu

Uppslag:QÖ12823-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-03-29
Ad acta
1994-11-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Organisationer: Bofors


Uppslag i samma avsnitt:

Rapport
Kort sammanfattning
Översikt avsnitt Bofors.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-03-22 00:00
Avslutat


Avsnitt Q - redogörelse och förslag.

Allmänt.

Den första anmälan mot företaget AB Bofors, som ingår i Nobels Industriers AB, för misstänkta lagbrott i samband med försäljning av vapen till kringförande länder ingavs i maj månad 1984 av ordföranden i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Rikskriminalens EKO-rotel inledde ett förberedande kartläggningsarbete under höstmånaderna september oktober 1984 och i mars 1985 inleddes förundersökningen med åklagaren Stig Aage, Örebro, som förundersökningsledare.

Under hösten 1987 övertog överåklagare Folke Ljungwall i Karlstad FU-ledarskapet.

Efter denna första anmälan har Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen lämnat in flera anmälningar och underlag för att bevisa att AB Bofors exporterat vapen bland annat till Iran.

Efter mordet på statsminister Olof Palme 1986-02-28 har Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen liksom flera privatpersoner och journalister från olika håll i världen spekulerat i om mordet på statsminister Palme kunde ha något samband med den svenska vapenexporten.

Det är tre huvudmotiv som återkommit i de sammanlagt 35 Q-tipsen:

1. Det är "mullorna" i Teheran som beordrat mordet på grund av att Olof Palme skulle ha stoppat leveransen av bland annat 18 stycken haubitsar som via Singapore var på väg till Iran hösten 1985.

2 Irak skulle ligga bakom mordet på grund av AB Bofors vapenleveranser till Iran.

3. Olof Palme mördades på uppdrag av den internationella "vapenhandlarmaffian" på grund av att han personligen engagerade sig och såg till att den stora exportordern av fälthaubits - 77 till Indien hamnade i

Pol-1990-03-22 QÖ12823-00 Översikt-avsnitt-Bofors.pdf

Pol-1990-03-22 QÖ12823-00 Översikt-avsnitt-Bofors.pdf

Avsnitt Q - redogörelse och förslag.

Allmänt.

Den första anmälan mot företaget AB Bofors, som ingår i Nobels Industriers AB, för misstänkta lagbrott i samband med försäljning av vapen till kringförande länder ingavs i maj månad 1984 av ordföranden i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Rikskriminalens EKO-rotel inledde ett förberedande kartläggningsarbete under höstmånaderna september oktober 1984 och i mars 1985 inleddes förundersökningen med åklagaren Stig Aage, Örebro, som förundersökningsledare.

Under hösten 1987 övertog överåklagare Folke Ljungwall i Karlstad FU-ledarskapet.

Efter denna första anmälan har Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen lämnat in flera anmälningar och underlag för att bevisa att AB Bofors exporterat vapen bland annat till Iran.

Efter mordet på statsminister Olof Palme 1986-02-28 har Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen liksom flera privatpersoner och journalister från olika håll i världen spekulerat i om mordet på statsminister Palme kunde ha något samband med den svenska vapenexporten.

Det är tre huvudmotiv som återkommit i de sammanlagt 35 Q-tipsen:

1. Det är "mullorna" i Teheran som beordrat mordet på grund av att Olof Palme skulle ha stoppat leveransen av bland annat 18 stycken haubitsar som via Singapore var på väg till Iran hösten 1985.

2 Irak skulle ligga bakom mordet på grund av AB Bofors vapenleveranser till Iran.

3. Olof Palme mördades på uppdrag av den internationella "vapenhandlarmaffian" på grund av att han personligen engagerade sig och såg till att den stora exportordern av fälthaubits - 77 till Indien hamnade i

Sverige och AB Bofors i stället för i Frankrike, som så sent som 1986-02-18 låg bäst till att få ordern.

Utredningsresultat.

Ingenting har framkommit under "Boforsutredningen" eller utredningen om mordet på statsminister Olof Palme som visar, att Olof Palme personligen skulle ha varit medveten om att företaget AB Bofors eventuellt gjort sig skyldiga till lagbrott, i samband med vapenexport.

De källor som Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen hänvisar till har ofta visat sig ha ett "brokigt förflutet" och därmed inte kända för att vara några "sanningsvittnen". De är naturligtvis hörda i utredningen.

I nuläget har inget konkret framkommit som styrker motivbilderna 1 och 2.

När det gäller motivbild 3, att den internationella "vapenhandlarmaffian" möjligen kan ligga bakom mordet på statsminister Palme har företagen utredning visat följande:

Statsminister Olof Palme har personligen engagerat sig mycket för att den så kallade "Indienordern" skulle gå till Sverige och Bofors.

Enligt  Anders Carlberg , Nobelindustriers koncernchef, med flera var det helt Olof Palmes förtjänst att de fick ordern värd drygt 8 (åtta) miljarder i den första etappen.

Så sent som 1986-02-18 telefonerade Olof Palme till  Rajiv Gandhi  i Indien och får då veta att Sverige fortfarande ligger 10 % över Frankrikes pris, varför Sverige ej kan komma ifråga om man ej sänker sitt pris.

1986-03-08 presenterade Bofors ett slutbud.

1986-03-14 meddelar Indien att affären går till Bofors.

Pol-1990-03-22 QÖ12823-00 Översikt-avsnitt-Bofors.pdf

Pol-1990-03-22 QÖ12823-00 Översikt-avsnitt-Bofors.pdf

Sverige och AB Bofors i stället för i Frankrike, som så sent som 1986-02-18 låg bäst till att få ordern.

Utredningsresultat.

Ingenting har framkommit under "Boforsutredningen" eller utredningen om mordet på statsminister Olof Palme som visar, att Olof Palme personligen skulle ha varit medveten om att företaget AB Bofors eventuellt gjort sig skyldiga till lagbrott, i samband med vapenexport.

De källor som Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen hänvisar till har ofta visat sig ha ett "brokigt förflutet" och därmed inte kända för att vara några "sanningsvittnen". De är naturligtvis hörda i utredningen.

I nuläget har inget konkret framkommit som styrker motivbilderna 1 och 2.

När det gäller motivbild 3, att den internationella "vapenhandlarmaffian" möjligen kan ligga bakom mordet på statsminister Palme har företagen utredning visat följande:

Statsminister Olof Palme har personligen engagerat sig mycket för att den så kallade "Indienordern" skulle gå till Sverige och Bofors.

Enligt  Anders Carlberg , Nobelindustriers koncernchef, med flera var det helt Olof Palmes förtjänst att de fick ordern värd drygt 8 (åtta) miljarder i den första etappen.

Så sent som 1986-02-18 telefonerade Olof Palme till  Rajiv Gandhi  i Indien och får då veta att Sverige fortfarande ligger 10 % över Frankrikes pris, varför Sverige ej kan komma ifråga om man ej sänker sitt pris.

1986-03-08 presenterade Bofors ett slutbud.

1986-03-14 meddelar Indien att affären går till Bofors.

Utredningen, som innefattar förhör med anställda såväl i olika departement som i det privata näringslivet, har också visat, att det inte alls är ovanligt att länders ministrar och ledare personligen utnyttjar sina kontakter för att hjälpa landets företag att få exportera varor eller tjänster.

I utredningen om "Indienordern" har också nämnts, att även om statsminister Olof Palme personligen medverkade till att ordern gick till Sverige istället för Frankrike, så är det sistnämnda landet så mycket större vapenexportör att en förlorad order om cirka 8 miljarder inte betyder någonting speciellt.

Av de 3 nämnda motivbilderna synes det sistnämnda vid en inbördes jämförelse vara det mest troliga om man arbetar efter tesen "att allt är möjligt". Det är då mellanhänder "vapenagenterna" som arbetar på provision som är intressanta.

Det bör dock fastslås att i nuläget finns ingenting som styrker något samband med någon av motivbilderna och de personer som vi vet befann sig på Sveavägen vid mordplatsen 1986-02-28 .

Förslag till åtgärder.

Q4990-17 är ett spaningsuppslag, där en född - återigen har hört av sig till "Palmeutredningen". Denna gång via ett personligt besök hos statsrådsberedningens säkerhetschef 1989-12-29 och den 1990-02-01 .

, som är bosatt i Helsingfors, bör höras en sista gång, om han kan bevisa påståendena, att en vapenkartell skulle ha gjort "tummen ned" för Olof Palme vid ett möte i Frankrike strax innan mordet utfördes.

har hörts tidigare och då gjort "ett blandat intryck",

Pol-1990-03-22 QÖ12823-00 Översikt-avsnitt-Bofors.pdf

Pol-1990-03-22 QÖ12823-00 Översikt-avsnitt-Bofors.pdf

Utredningen, som innefattar förhör med anställda såväl i olika departement som i det privata näringslivet, har också visat, att det inte alls är ovanligt att länders ministrar och ledare personligen utnyttjar sina kontakter för att hjälpa landets företag att få exportera varor eller tjänster.

I utredningen om "Indienordern" har också nämnts, att även om statsminister Olof Palme personligen medverkade till att ordern gick till Sverige istället för Frankrike, så är det sistnämnda landet så mycket större vapenexportör att en förlorad order om cirka 8 miljarder inte betyder någonting speciellt.

Av de 3 nämnda motivbilderna synes det sistnämnda vid en inbördes jämförelse vara det mest troliga om man arbetar efter tesen "att allt är möjligt". Det är då mellanhänder "vapenagenterna" som arbetar på provision som är intressanta.

Det bör dock fastslås att i nuläget finns ingenting som styrker något samband med någon av motivbilderna och de personer som vi vet befann sig på Sveavägen vid mordplatsen 1986-02-28 .

Förslag till åtgärder.

Q4990-17 är ett spaningsuppslag, där en född - återigen har hört av sig till "Palmeutredningen". Denna gång via ett personligt besök hos statsrådsberedningens säkerhetschef 1989-12-29 och den 1990-02-01 .

, som är bosatt i Helsingfors, bör höras en sista gång, om han kan bevisa påståendena, att en vapenkartell skulle ha gjort "tummen ned" för Olof Palme vid ett möte i Frankrike strax innan mordet utfördes.

har hörts tidigare och då gjort "ett blandat intryck",


I övrigt föreslås avsnitt Q ad acta tills nya uppgifter inkommer som kan aktualisera någon av motivbilderna.

(Namnteckning)
Sören Morberg

Pol-1990-03-22 QÖ12823-00 Översikt-avsnitt-Bofors.pdf

Pol-1990-03-22 QÖ12823-00 Översikt-avsnitt-Bofors.pdf


I övrigt föreslås avsnitt Q ad acta tills nya uppgifter inkommer som kan aktualisera någon av motivbilderna.

(Namnteckning)
Sören Morberg