wpu.nu

Uppslag:HK12716-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-03-06
Ad acta
1995-03-08
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-23 00:00
Avslutat


uppger att han arbetar

Han hade för en tid sedan

sätter dessa nån i samband med nordet.


kan anknyta uppslag no

160322

Spaningscher Bili španingschet

Pol-1986-03-23 HK12716-00 Tips-om-BSS-Leif-Zeilon.pdf

Pol-1986-03-23 HK12716-00 Tips-om-BSS-Leif-Zeilon.pdf

uppger att han arbetar

Han hade för en tid sedan

sätter dessa nån i samband med nordet.


kan anknyta uppslag no

160322

Spaningscher Bili španingschet