wpu.nu

Uppslag:HK12716-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-03-06
Ad acta
1995-03-08
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-23 00:00
Avslutat


SLUTREDOVISNING H 602-4 A och B. Herrar

äro väl kinda av undertecknad. De tillhöra alltjämt den

Mord på en svensk statsminister skulle icke gagna drömmar".

"politiske

tipsen äro slutredovisade.

Jag anser att

this ha Stig Johansson 8087

är för den stora allmännheten mest känd för

Jag finner att man in ieke skall asla na dla på

fi form

Pol-1986-04-19 HK12716-02 Tips-om-BSS-Leif-Zeilon.pdf

Pol-1986-04-19 HK12716-02 Tips-om-BSS-Leif-Zeilon.pdf

SLUTREDOVISNING H 602-4 A och B. Herrar

äro väl kinda av undertecknad. De tillhöra alltjämt den

Mord på en svensk statsminister skulle icke gagna drömmar".

"politiske

tipsen äro slutredovisade.

Jag anser att

this ha Stig Johansson 8087

är för den stora allmännheten mest känd för

Jag finner att man in ieke skall asla na dla på

fi form