wpu.nu

Uppslag:L1805-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1805-00
Registrerat
1992-02-05
Ad acta
1993-03-18
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-13 00:00
Avslutat


berättade han var tillsammans med

Han satt på bänk och hon satt till vänster om

plats

heter

honom860313

Pol-1986-03-13 L1805-00 Biobesökare.pdf

Pol-1986-03-13 L1805-00 Biobesökare.pdf

berättade han var tillsammans med

Han satt på bänk och hon satt till vänster om

plats

heter

honom860313