wpu.nu

Uppslag:L1805-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1805-00-B
Registrerat
1992-02-05
Ad acta
1993-03-18
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-02-28 00:00
Avslutat


har tidigare lämnat uppgifter i utredningen av mordet på Olof Palme då ni befann er vid biografen Grand mordkvällen.

Flera personer har lämnat signalement suppgifter på män som uppehållit sig vid biografen och området runt omkring. I flera fall är det andra biobesökare som beskrivits. För att kunna " sortera bort " dessa signalement skulle vi vara mycket tacksamma om ni fyllde i nedanstående uppgifter och återsände dessa i bifogat svarskuvert. Texta gärna.

Era egna signalement suppgifter avseende kvällen den 28 februari 1986:

..

längd.

kroppsbyggnad..

.

...hårlängd..

.....

glasögon?.

övrigt...

(aven ev huvudbonad ).

Stannade ni till någonting utanför biografen?...hej.ej. por forestallingen

Åt vilket håll gick ni på Sveavägen när ni lämnade biografen?

/vänster ......... Söderut/höger....

Tilltalade ni Olof Palme vid något tillfälle eller såg ni någon annan som gjorde det?..

Nej.

Namn.

födelse...

tfn bostaden..

tfn dagtid..

....

Om ni vill lämna ytterligare upplysninger kan ni notera dessa på

baksidan.

hälsningar och tack för hjälpen

Våldsroteln i Stockholm

Pol-1987-04-02 L1805-00-B Biobesökare.pdf

Pol-1987-04-02 L1805-00-B Biobesökare.pdf

har tidigare lämnat uppgifter i utredningen av mordet på Olof Palme då ni befann er vid biografen Grand mordkvällen.

Flera personer har lämnat signalement suppgifter på män som uppehållit sig vid biografen och området runt omkring. I flera fall är det andra biobesökare som beskrivits. För att kunna " sortera bort " dessa signalement skulle vi vara mycket tacksamma om ni fyllde i nedanstående uppgifter och återsände dessa i bifogat svarskuvert. Texta gärna.

Era egna signalement suppgifter avseende kvällen den 28 februari 1986:

..

längd.

kroppsbyggnad..

.

...hårlängd..

.....

glasögon?.

övrigt...

(aven ev huvudbonad ).

Stannade ni till någonting utanför biografen?...hej.ej. por forestallingen

Åt vilket håll gick ni på Sveavägen när ni lämnade biografen?

/vänster ......... Söderut/höger....

Tilltalade ni Olof Palme vid något tillfälle eller såg ni någon annan som gjorde det?..

Nej.

Namn.

födelse...

tfn bostaden..

tfn dagtid..

....

Om ni vill lämna ytterligare upplysninger kan ni notera dessa på

baksidan.

hälsningar och tack för hjälpen

Våldsroteln i Stockholm