wpu.nu

Uppslag:L825-02-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
825-02-E
Registrerat
2019-09-09
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2019-08-26 inkommer med komplettering rörande hans besök på
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:
Inget dokument finns bilagt detta uppslag.

Begär att Palmeutredningen lämnar ut detta dokument
För att begära ut detta dokument kan du skicka ett mail med följande text till registrator.kansli@polisen.se. Om du fyller i dina uppgifter i rutorna nedan kommer din webbläsare automatiskt fylla i dem nästa gång. Ingenting sparas på wpu, bara i din webbläsare. Mailed skickas av din egen mailapp så din egen epostadress står som avsändare.