wpu.nu

L825

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


Avsnittsanteckningar (PU)
BIOBESOK
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under L825.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

L825-00

1986-03-05

1991-01-22

1992-07-14

Gun Tredite

L825-00-A

1986-03-06

Gun Tredite

L825-01-A

1986-03-06

1992-02-05

1992-07-14

Kjell Åke Jansson

L825-02-B

1990-01-02

1992-07-14

L825-02-C

1992-02-05

1992-07-14

L825-02-D

2019-09-03

2018-03-17 inkommer med skrivelse rörande hans besök på biograf Grand 28 februari 1986

L825-02-E

2019-09-09

2019-08-26 inkommer med komplettering rörande hans besök på