wpu.nu

Uppslag:L845-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
845-00
Registrerat
1992-02-05
Ad acta
1992-07-14
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 00:00
Avslutat


MINNESANTECKNINGAR

Datum / kl.: 1986-03-01 01:57

Nummer: 404/86


Ärendets art: Personkontroll

Plats: Frejgatan & Sveavägen, Stockholm

Eventuella personuppgifter:


Anmält av: Polisman i tjänst

Rapporterat/antecknat av: 697/1 Eriksson


Omständigheter:
Med anledning av skottlossning Sveavägen & Tunnelgatan, letade vi efter gärningsmannen som beskrives

På Sveavägen fick vi syn på ovan som stämde med signalementet och därför blev kontrollerad. Fick sedan gå från platsen.

Polismän som kontrollerade: 697/1 Eriksson och Tf pinsp  Tommy  Fordell i rb1470.

uppgav att han kom från biografen Grand där han sett filmen . Var sedan på väg hem till fots.

Pol-1986-03-01 L845-00 Kontroll-av-person-som-matchar-signalement-biobesökare.pdf

Pol-1986-03-01 L845-00 Kontroll-av-person-som-matchar-signalement-biobesökare.pdf

MINNESANTECKNINGAR

Datum / kl.: 1986-03-01 01:57

Nummer: 404/86


Ärendets art: Personkontroll

Plats: Frejgatan & Sveavägen, Stockholm

Eventuella personuppgifter:


Anmält av: Polisman i tjänst

Rapporterat/antecknat av: 697/1 Eriksson


Omständigheter:
Med anledning av skottlossning Sveavägen & Tunnelgatan, letade vi efter gärningsmannen som beskrives

På Sveavägen fick vi syn på ovan som stämde med signalementet och därför blev kontrollerad. Fick sedan gå från platsen.

Polismän som kontrollerade: 697/1 Eriksson och Tf pinsp  Tommy  Fordell i rb1470.

uppgav att han kom från biografen Grand där han sett filmen . Var sedan på väg hem till fots.