wpu.nu

Uppslag:N3178-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
3178-03
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-04-14 00:00
Avslutat


N3178-3: Protokoll över förhör medFörhöret hållet den 14 april 1987 med början klockan 17.00 på. Förhörsledare: kriminalinspektör Ulf Norlin och kriminalkommissarie Rune engtsson. Förhöret hålles upplysningsvis angåendesamt dess anknytning till


F: Javi
: låter bandspelaren gå här medan vi sitter och pratar Det går väl bra. När träffade duförsta gången? Kan du komma ihåg det? Ja.. skall vi se, jag tror att det var


F: var
: boddedå någonstans kommer du ihåg Hon bodde i


F: Hon
: bodde idå. Har du haft täta kontakter med


F: Hur
: många gånger under den här tiden har du träffat Jag har träffat honom tror jagtror jag.


F: Är
: det inte flera gånger...


F: har
: du också hållihar han hållit på med några? ; Nej det har han inte gjort. inget sådant.


F: Ingenalls
..: som du sedan har..F:vad är det för?


F: Hade
: han själv vet du det...F:vilken landsman är han vet du det han säger att han är.


F: Säger
: att han ärfrån början ja...


F: Och
: du vet inte vem som harIngen aning alls.


F: Du

har aldrig sett den personen.

Nej

anku:

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

N3178-3: Protokoll över förhör medFörhöret hållet den 14 april 1987 med början klockan 17.00 på. Förhörsledare: kriminalinspektör Ulf Norlin och kriminalkommissarie Rune engtsson. Förhöret hålles upplysningsvis angåendesamt dess anknytning till


F: Javi
: låter bandspelaren gå här medan vi sitter och pratar Det går väl bra. När träffade duförsta gången? Kan du komma ihåg det? Ja.. skall vi se, jag tror att det var


F: var
: boddedå någonstans kommer du ihåg Hon bodde i


F: Hon
: bodde idå. Har du haft täta kontakter med


F: Hur
: många gånger under den här tiden har du träffat Jag har träffat honom tror jagtror jag.


F: Är
: det inte flera gånger...


F: har
: du också hållihar han hållit på med några? ; Nej det har han inte gjort. inget sådant.


F: Ingenalls
..: som du sedan har..F:vad är det för?


F: Hade
: han själv vet du det...F:vilken landsman är han vet du det han säger att han är.


F: Säger
: att han ärfrån början ja...


F: Och
: du vet inte vem som harIngen aning alls.


F: Du

har aldrig sett den personen.

Nej

anku:

vaF: men
: där är det ju meraJa. .


F: de
: härvill du .. skulle man kunna säga att deeller ... Ja det är ju svårt att svara på en sådan fråga därför att en .. om man nu säger atten annan på ett annat ... de är inte likartade på så sätt ...


F: Nej
: just det.


F: Men
: sedan brukar det ju även finnasJa just det, det är klart ...


F: Om
: vi säger så här attvad skulle duJa det ... det vet jag inte , de som du nämnde


F: Jo
: det gör de..F:. Mm.. de hörom man säger,kanske är ett bättre ord eller ...kanske är det bästa ordet ...Jag vill svara på ett annat sätt ...jag vill säga så här .. jag tror SS.. det är klart man kan utveckla det hur långt som helst i vilken riktning som helst....


F: Det

är riktigt. Jag tänkte bara fråga den biten då om man tar t ext ex kan man inte säga att det är en mera.. Det har du ju läst i tidningarna det du säger nu

nu

5

en

...

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

vaF: men
: där är det ju meraJa. .


F: de
: härvill du .. skulle man kunna säga att deeller ... Ja det är ju svårt att svara på en sådan fråga därför att en .. om man nu säger atten annan på ett annat ... de är inte likartade på så sätt ...


F: Nej
: just det.


F: Men
: sedan brukar det ju även finnasJa just det, det är klart ...


F: Om
: vi säger så här attvad skulle duJa det ... det vet jag inte , de som du nämnde


F: Jo
: det gör de..F:. Mm.. de hörom man säger,kanske är ett bättre ord eller ...kanske är det bästa ordet ...Jag vill svara på ett annat sätt ...jag vill säga så här .. jag tror SS.. det är klart man kan utveckla det hur långt som helst i vilken riktning som helst....


F: Det

är riktigt. Jag tänkte bara fråga den biten då om man tar t ext ex kan man inte säga att det är en mera.. Det har du ju läst i tidningarna det du säger nu

nu

5

en

...

F: Nej
: det har jag inte gjort... Det har stått i tidningarna..


F: Nej
: det är mina egna tankar... Men jag har aldrig varit isedan det började jag har baravad jag läst om ... sett i massmedia...


F: Vad
: får du fram utav det, du som är eller har varit en... och ställe, utan jag skulle kunna säga så här i stället utanjag skall kunna säga så här att jag tror att det finns...


F: Men
: nu missförstod du mig .. Jaså...Ja..


F: jag
: menarvid den tiden ... Ja.


F: kan
: man säga attär issvar på den tiden? Då skall jag förklara på ett annat sätt. Jag måste gå tillbaka till i tiden alltså...ISS SSdet kan vi lämna där här men då var det .. vill jag säga..


F: Ja

just det....SS

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

F: Nej
: det har jag inte gjort... Det har stått i tidningarna..


F: Nej
: det är mina egna tankar... Men jag har aldrig varit isedan det började jag har baravad jag läst om ... sett i massmedia...


F: Vad
: får du fram utav det, du som är eller har varit en... och ställe, utan jag skulle kunna säga så här i stället utanjag skall kunna säga så här att jag tror att det finns...


F: Men
: nu missförstod du mig .. Jaså...Ja..


F: jag
: menarvid den tiden ... Ja.


F: kan
: man säga attär issvar på den tiden? Då skall jag förklara på ett annat sätt. Jag måste gå tillbaka till i tiden alltså...ISS SSdet kan vi lämna där här men då var det .. vill jag säga..


F: Ja

just det....SS

F: Nej
: just det...


F: Nej
..: och så är det väl det att i dag kanske man har...


F: Den
: har väl utvecklat sig på... mer och mer Ja det är möjligt att man harmenar du


F: Mm
..: Det stämmer nog.


F: Mm

Då har vi inga flera frågor till dig och då tänkte vi avsluta förhöret klockan 17.30. Är det någonting kanske .. det skulle jag ha frågat före innan vi avslutar förhöret ... någonting här som du vill tillägga som du tycker vi har glömt och prata med dig om eller någonting så var så god Jag vill bara undra vad kärnan i det här liksom , vad ni vill ha reda på jag kan inte ge någon annan besked än detta, jag är ju en lekman, jag är inte fackman på något sätt... lekman,


F: Det

förstår vi . Då avslutar vi förhöret klockan 17.31.

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

F: Nej
: just det...


F: Nej
..: och så är det väl det att i dag kanske man har...


F: Den
: har väl utvecklat sig på... mer och mer Ja det är möjligt att man harmenar du


F: Mm
..: Det stämmer nog.


F: Mm

Då har vi inga flera frågor till dig och då tänkte vi avsluta förhöret klockan 17.30. Är det någonting kanske .. det skulle jag ha frågat före innan vi avslutar förhöret ... någonting här som du vill tillägga som du tycker vi har glömt och prata med dig om eller någonting så var så god Jag vill bara undra vad kärnan i det här liksom , vad ni vill ha reda på jag kan inte ge någon annan besked än detta, jag är ju en lekman, jag är inte fackman på något sätt... lekman,


F: Det

förstår vi . Då avslutar vi förhöret klockan 17.31.

Vet inget vem det är:


F: De
: här kontakterna du har haft medhar det varit någonellersom han har bett dig om eller någonting sådant där. Nej inget alls.


F: Det
: är det inte Nej.


F: Kan
: du berätta lite granna omoch hans person det du känner till Ja det enda jag vet om honom det är att , jag minns inte när jag fick första kontakten jag tror att det var någon som hadeoch det var i sammanhang med attoch så hade han tagit upp det där meddet var den kontakt jag fick först med honom och sedan blev det ju inte så mycket merannars ju.


F: Vad
: är det för?


F: Vad
: var det försom du... Han berättar ju som det varoch så då att


F: Uppfattar

du det här som att det härJa det kan man nog säga för att

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Vet inget vem det är:


F: De
: här kontakterna du har haft medhar det varit någonellersom han har bett dig om eller någonting sådant där. Nej inget alls.


F: Det
: är det inte Nej.


F: Kan
: du berätta lite granna omoch hans person det du känner till Ja det enda jag vet om honom det är att , jag minns inte när jag fick första kontakten jag tror att det var någon som hadeoch det var i sammanhang med attoch så hade han tagit upp det där meddet var den kontakt jag fick först med honom och sedan blev det ju inte så mycket merannars ju.


F: Vad
: är det för?


F: Vad
: var det försom du... Han berättar ju som det varoch så då att


F: Uppfattar

du det här som att det härJa det kan man nog säga för att

SS ?också liksom.:


F: Vet
: du om han tillhör något Det vet jag inte,


F: Han
: sa ingenting om det? Nej


F: Det
: varuppe i Stockholm.. . .det vet ni kanske vilken det är..


F: Jaha
.F: Jaha
.förstår jag..: och då ringde han mig innan att han skulle komma dit där... nej då ringde han faktiskt från någon, då säger han att han var där den och den tiden.. och


F: Var
: det likadant då att det varkan man säga ...


F: Har
: du ringt hem tillnågonting? Jag vet inte om jag har .... skall se här... det är möjligt att jag har ringt någon gång...


F: Du
: har hans telefonnummer då? Jaaa... det bör jag ha någon stans ja ..


F: En
: kortare paus.... Upptaget förhör efter ungeför 3 minuters paus När du har ringt till honom har det varit något speciellt då... i telefonsamtalena eller så .... Nja.. det vet jag inte ... det var väl kanskeeller så.. så fanns de inte f: Nej. de var slut eller så ....


F: Enligtenligt
: säger han att det är svårt att få kontakt medför att telefonen åker på lite då, när man ringer upp vad kan det bero på... har du haft den uppfattningen...


F: Jag

kommer att förevisa dig ett foto av en person och så tänker jag fråga dig samtidigt om du har sett honom tidigare...

Nej. Har jag inte sett.

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

SS ?också liksom.:


F: Vet
: du om han tillhör något Det vet jag inte,


F: Han
: sa ingenting om det? Nej


F: Det
: varuppe i Stockholm.. . .det vet ni kanske vilken det är..


F: Jaha
.F: Jaha
.förstår jag..: och då ringde han mig innan att han skulle komma dit där... nej då ringde han faktiskt från någon, då säger han att han var där den och den tiden.. och


F: Var
: det likadant då att det varkan man säga ...


F: Har
: du ringt hem tillnågonting? Jag vet inte om jag har .... skall se här... det är möjligt att jag har ringt någon gång...


F: Du
: har hans telefonnummer då? Jaaa... det bör jag ha någon stans ja ..


F: En
: kortare paus.... Upptaget förhör efter ungeför 3 minuters paus När du har ringt till honom har det varit något speciellt då... i telefonsamtalena eller så .... Nja.. det vet jag inte ... det var väl kanskeeller så.. så fanns de inte f: Nej. de var slut eller så ....


F: Enligtenligt
: säger han att det är svårt att få kontakt medför att telefonen åker på lite då, när man ringer upp vad kan det bero på... har du haft den uppfattningen...


F: Jag

kommer att förevisa dig ett foto av en person och så tänker jag fråga dig samtidigt om du har sett honom tidigare...

Nej. Har jag inte sett.

F: Det
: har du inte. Nej. F:_ Ungefär 5 sekunder studeras fotot. Var du för uppfattning om...


F: säger
: du.. hur... jag vet inte hur jag skall uttrycka mig alltså..., det förstår ni nog,


F: Du
: menar att


F: detta
: säger du.. vad då detta...Ja som jag sa innnan alltså...


F: den
: då ...ja...


F: _Hur
: ställde han sig tilldå ... Det vet jag inte ,det fick jag ingen uppfattning om .... den lilla kontakt jag har haft med honom ...


F: Men
: jag menar som...


F: Det
: är väl ungefär så man tänker inomva.. Mm.


F: när
: man säger dåinte.. det är nog så,


F: Om

vi kommer in lite granna pådu säger.. du vet inte om/bandbyte/ vi var väl inne på det att jag frågade dig om han om du visste omöverehuvudtaget i Sverige.

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

F: Det
: har du inte. Nej. F:_ Ungefär 5 sekunder studeras fotot. Var du för uppfattning om...


F: säger
: du.. hur... jag vet inte hur jag skall uttrycka mig alltså..., det förstår ni nog,


F: Du
: menar att


F: detta
: säger du.. vad då detta...Ja som jag sa innnan alltså...


F: den
: då ...ja...


F: _Hur
: ställde han sig tilldå ... Det vet jag inte ,det fick jag ingen uppfattning om .... den lilla kontakt jag har haft med honom ...


F: Men
: jag menar som...


F: Det
: är väl ungefär så man tänker inomva.. Mm.


F: när
: man säger dåinte.. det är nog så,


F: Om

vi kommer in lite granna pådu säger.. du vet inte om/bandbyte/ vi var väl inne på det att jag frågade dig om han om du visste omöverehuvudtaget i Sverige.

Nej det tror jag inte han har ..: men det kan jag inte svara till..


F: Du
: somtog du inte upp och prata med honom om det någontingNej det var ingenting så vitt jag ... inte vad jag vet om alltså..


F: Du
: prata inte med honom någonting eller med honom t ex att du.... Nej det minns jag inte...


F: Det
: minns du inte... du har bara sett honom de här gångerna? Ja.


F: Det
: är allt vad du har sett honom.. vilkettill. hör du?


F: Dudu
: är intet ex.


F: VilketF

Nei:


F: Har
: du börjat gått av .. Nej det är så att den där


F: Det
: härhåller du på kan man säga har gått in i de där... som har gått i Sverige....känner jag inte till .. har jag ingen aning ... F:och så ....


F: Du
: har väl...


F: inom
: det här


F: det
: är väl det här .. som man kallarsom gick i Sverige ...


F: Precis

men..F:vet du om det existerar fortfarande

Det är svårt att säga du.. det vet jag inte om det är ...

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Nej det tror jag inte han har ..: men det kan jag inte svara till..


F: Du
: somtog du inte upp och prata med honom om det någontingNej det var ingenting så vitt jag ... inte vad jag vet om alltså..


F: Du
: prata inte med honom någonting eller med honom t ex att du.... Nej det minns jag inte...


F: Det
: minns du inte... du har bara sett honom de här gångerna? Ja.


F: Det
: är allt vad du har sett honom.. vilkettill. hör du?


F: Dudu
: är intet ex.


F: VilketF

Nei:


F: Har
: du börjat gått av .. Nej det är så att den där


F: Det
: härhåller du på kan man säga har gått in i de där... som har gått i Sverige....känner jag inte till .. har jag ingen aning ... F:och så ....


F: Du
: har väl...


F: inom
: det här


F: det
: är väl det här .. som man kallarsom gick i Sverige ...


F: Precis

men..F:vet du om det existerar fortfarande

Det är svårt att säga du.. det vet jag inte om det är ...

F: Vad
: var det som gjorde att mer .. det kan val inte vara tidsmässigt bara , det är väl någonting mer som har gjort att du


F: Jo
: jo...


F: Jag
: menar en som ärså här när man har sin fritid, då brukar man ju ändå avstå en viss tid för att tillbringaoch sådant ...


F: Det
: har varitkanske på sista tiden.


F: Mindre
: än vad det har varit förut ......


F: Det
: är inget annat som har gjort det här inte .... Nej. Vad skulle det vara ?


F: Ja
: frågar .. jag vet ju inte , jag måste fråga dig ... Ja. Jag vet inte vart du vill komma till ....


F: Jag
: vill inte komma till någonting ,


F: det
: kanske jag är jag förstår den biten... känner du till någonting som heter


F: MmF

Mm.


F: Det
: känner du till


F: Det

har du haft...Vad är det... vad är det F:. Jag vet inte .. jag frågar dig ..

Jag har inte hört det ... det uttrycket förr.. jag känner inte igen det.. F:Nej...

...men

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

F: Vad
: var det som gjorde att mer .. det kan val inte vara tidsmässigt bara , det är väl någonting mer som har gjort att du


F: Jo
: jo...


F: Jag
: menar en som ärså här när man har sin fritid, då brukar man ju ändå avstå en viss tid för att tillbringaoch sådant ...


F: Det
: har varitkanske på sista tiden.


F: Mindre
: än vad det har varit förut ......


F: Det
: är inget annat som har gjort det här inte .... Nej. Vad skulle det vara ?


F: Ja
: frågar .. jag vet ju inte , jag måste fråga dig ... Ja. Jag vet inte vart du vill komma till ....


F: Jag
: vill inte komma till någonting ,


F: det
: kanske jag är jag förstår den biten... känner du till någonting som heter


F: MmF

Mm.


F: Det
: känner du till


F: Det

har du haft...Vad är det... vad är det F:. Jag vet inte .. jag frågar dig ..

Jag har inte hört det ... det uttrycket förr.. jag känner inte igen det.. F:Nej...

...men

F: Det
: har du inte heller hörtF:? Nej det har jag inte, jag har varit .. jag tror de började då hade jag samtal med den härhan ringde mig faktiskt... sedan har jag tagit kontakt , ringt naturligtvis... och frågatvad det är för någonting... F:det skall man väl inte sticka under stål med


F: Har
: du haft någon kontakt med?.. F:det är ju ensom är med där, har du haft någon kontakt med henne iKänner inte till henne.


F: Det
: har du inte haft.. Jag har varit där ett par gånger också i samband med att jag har varit i Stockholm. F:Nej


F: Det
: ärdär... som har hand om... det vet jag inte något


F: Det

vet du inte alls. Har du någon fråga? Fv: När du träffadei Stockholm var det i bostaden eller var det någon annanstans. Fv:Fv: Var någon annan närvarande då?Fv:Fv: Hörde dusäga någonting så att sägaeller något sådant där

Nej.. Fv:.- då.. Nej det var inget som kom fram och

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

F: Det
: har du inte heller hörtF:? Nej det har jag inte, jag har varit .. jag tror de började då hade jag samtal med den härhan ringde mig faktiskt... sedan har jag tagit kontakt , ringt naturligtvis... och frågatvad det är för någonting... F:det skall man väl inte sticka under stål med


F: Har
: du haft någon kontakt med?.. F:det är ju ensom är med där, har du haft någon kontakt med henne iKänner inte till henne.


F: Det
: har du inte haft.. Jag har varit där ett par gånger också i samband med att jag har varit i Stockholm. F:Nej


F: Det
: ärdär... som har hand om... det vet jag inte något


F: Det

vet du inte alls. Har du någon fråga? Fv: När du träffadei Stockholm var det i bostaden eller var det någon annanstans. Fv:Fv: Var någon annan närvarande då?Fv:Fv: Hörde dusäga någonting så att sägaeller något sådant där

Nej.. Fv:.- då.. Nej det var inget som kom fram och

... Fv: Ja...

Och vi talade inte alls om det eller någonting sådant då.. det var ju den här..Fv: den egentliga kontakten hur kom den upp er emellan ...

Det är som jag sa innan att jag vill minnas att det varjag vet inte exakt säkert som gjorde att jag hörde om honom eller om.. jag minns inte exakt .. det var så det började , såFv: Det var ingen annan som kopplade er ihop på något vis ...Fv: När han vardå hade han ingen med sig ..., jag vet inte .. Fv: Ni träffades i alla fall ...

Vi träffadesFv: Jaha ja har inget mer. F: Då skall jag fråga dig lite grann mer omden känner du till bättre än mig ...

Det vet jag inte. F: Jag hoppas det i alla fall... Vi sa det attdet är ju egentligen.. eller hur?tycker jag. F: Du tycker det....

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

... Fv: Ja...

Och vi talade inte alls om det eller någonting sådant då.. det var ju den här..Fv: den egentliga kontakten hur kom den upp er emellan ...

Det är som jag sa innan att jag vill minnas att det varjag vet inte exakt säkert som gjorde att jag hörde om honom eller om.. jag minns inte exakt .. det var så det började , såFv: Det var ingen annan som kopplade er ihop på något vis ...Fv: När han vardå hade han ingen med sig ..., jag vet inte .. Fv: Ni träffades i alla fall ...

Vi träffadesFv: Jaha ja har inget mer. F: Då skall jag fråga dig lite grann mer omden känner du till bättre än mig ...

Det vet jag inte. F: Jag hoppas det i alla fall... Vi sa det attdet är ju egentligen.. eller hur?tycker jag. F: Du tycker det....

F: Det
: finns ju också en delhär som anser attJa. jag har hört de uttrycken.


F: Du
: har hört de uttrycken Mm.


F: Hur
: skall man tolka ett sådant uttryck? Ja det får du egentligen fråga de som har sagt det, det kan jag ju inte svara på...


F: Nej
: men eftersom du har hört det, då kanske du kan sätta in det i ett bättre sammanhang än vad jag har som inte begriperkanske... Jag vet inte vad jag skall svara på det...


F: Nej

det är svårt att svara på, du kan inte försöka och ge en definition på det på något sätt... Nej, jag vet inte vad det kommer ifrån, därför att.. jag vet inte vad ...


F: Men
: i det här fallet så har man väl gått mer eller mindreDet är möjligt ja ..


F: De
: här ... duNej det gör jag inte .


F: Nej
: förlåtvar det.F:. Du säger.. du .. just detva...F:Nej.


F: Du
: vet ju att det finns en hel delJa.


F: ifrån

skall man säga frånJa det kan man säga


F: Om

man kallar... det är det ju inte för det är ju egentligen en..och det... på den vägen om man säger de häroch det finns ju även frånJa

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

Pol-1987-04-14 1700 N3178-03 troligen-om-Arvo-Horm.pdf

F: Det
: finns ju också en delhär som anser attJa. jag har hört de uttrycken.


F: Du
: har hört de uttrycken Mm.


F: Hur
: skall man tolka ett sådant uttryck? Ja det får du egentligen fråga de som har sagt det, det kan jag ju inte svara på...


F: Nej
: men eftersom du har hört det, då kanske du kan sätta in det i ett bättre sammanhang än vad jag har som inte begriperkanske... Jag vet inte vad jag skall svara på det...


F: Nej

det är svårt att svara på, du kan inte försöka och ge en definition på det på något sätt... Nej, jag vet inte vad det kommer ifrån, därför att.. jag vet inte vad ...


F: Men
: i det här fallet så har man väl gått mer eller mindreDet är möjligt ja ..


F: De
: här ... duNej det gör jag inte .


F: Nej
: förlåtvar det.F:. Du säger.. du .. just detva...F:Nej.


F: Du
: vet ju att det finns en hel delJa.


F: ifrån

skall man säga frånJa det kan man säga


F: Om

man kallar... det är det ju inte för det är ju egentligen en..och det... på den vägen om man säger de häroch det finns ju även frånJa