wpu.nu

Uppslag:Q9858-05-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9858-05-A
Registrerat
1993/03/17
Ad acta
1993/03/31
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-04 00:00
Avslutat


FORTROLIGT!!

U

Ebbe Carlsson 4 april 1988

Po

Samtal medPå min begäran hade Carl Lidbom den 25 mars till

inbjudit till ett samtal, som Lidbom och jag förde.

1. Jag antydde förDet är vidare ställt utom allt tvivel attPa fråga om detvar övertygad om attPA

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

FORTROLIGT!!

U

Ebbe Carlsson 4 april 1988

Po

Samtal medPå min begäran hade Carl Lidbom den 25 mars till

inbjudit till ett samtal, som Lidbom och jag förde.

1. Jag antydde förDet är vidare ställt utom allt tvivel attPa fråga om detvar övertygad om attPA

förI'Man kan ocksa tanka sig att2.PoSS

Po

Vi frågade också omJag berättade attPo3. Beträffande

E

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

förI'Man kan ocksa tanka sig att2.PoSS

Po

Vi frågade också omJag berättade attPo3. Beträffande

E

För detta varFrån dessa två utgångspunkter och mot den bakgrund av sina kunskaper

4. Apropa

5.

I samband harmedII

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

För detta varFrån dessa två utgångspunkter och mot den bakgrund av sina kunskaper

4. Apropa

5.

I samband harmedII

6. Vi frågade7.8. Vi talade en del omEree Carlsson

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

Pol-194a-pr-il 1988 Q9858-05-A Ebbe Carlssons samtal med Amir Taheri.pdf

6. Vi frågade7.8. Vi talade en del omEree Carlsson