wpu.nu

Uppslag:T14125-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-12-16 00:00
Avslutat
1991-12-09 09:55


Protokoll fört vid förhör medFörhöret hållet per telefon 1991-12-09 med början kl. 09.45. Förhörsledare: Krinsp Sören Morbergunderrättades om att förhöret avsåg att klarlägga vilka frågor som statsminister Olof Palmeönskades också.uppgav, att stora delar av UD var engagerade i detta officiella besök i Moskva ochOlof Palmetillsammans medtroligen någon gång i början av februari 1986. Man talade då om attväcktes den frågan vid statsminister Carlssons besök den andra veckan i april 1986 för att slutbehandlas och underskrivas vid Ryskovs besök i Stockholm i januari 1988.

I övrigt hänvisadetill nuvarandesom då befann sig i Moskva 1986 och som var (önskar ej ta del av förhöret.

Förhöret avslutat kl. 09.55.

Stockholm som ovan

Son More

Pol-1991-12-16 T14125-00 Förhör-Hans-Dahlgren.pdf

Pol-1991-12-16 T14125-00 Förhör-Hans-Dahlgren.pdf

Protokoll fört vid förhör medFörhöret hållet per telefon 1991-12-09 med början kl. 09.45. Förhörsledare: Krinsp Sören Morbergunderrättades om att förhöret avsåg att klarlägga vilka frågor som statsminister Olof Palmeönskades också.uppgav, att stora delar av UD var engagerade i detta officiella besök i Moskva ochOlof Palmetillsammans medtroligen någon gång i början av februari 1986. Man talade då om attväcktes den frågan vid statsminister Carlssons besök den andra veckan i april 1986 för att slutbehandlas och underskrivas vid Ryskovs besök i Stockholm i januari 1988.

I övrigt hänvisadetill nuvarandesom då befann sig i Moskva 1986 och som var (önskar ej ta del av förhöret.

Förhöret avslutat kl. 09.55.

Stockholm som ovan

Son More