wpu.nu

Uppslag:T8517-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8517-00
Registrerat
1991/02/07
Ad acta
1991/02/11
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om sista kontakt med Olof Palme. Information om mordet. Hot mot Palme.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-17 12:20
Avslutat


Förhör med Statsminister Ingvar Carlsson på dennes tjänsterum, Rosenbad 1986-03-17 12.:20-12:40 .

Förhörsledare: kriminalinspektörerna Jan Green och Gösta Olsson.

Statsministern hade träffat Olof Palme sista gången vid ett regeringssammanträde torsdagen 1986-02-27 .

Under detta sammanträde hade regeringen behandlat flera besvärliga och arbetssamma ärenden.

Olof Palme hade varit lugn och inte visat någon oro.

Statsministern hade varit i Göteborg under fredagen 1986-02-28 . Han hade kommit hem på kvällen.

En halvtimme efter mordet hade Statssekreterare Ulf Dahlsten ringt och meddelat om mordet.

Olof Palme hade inte talat med Statsministern om något speciellt hot.

Statsminister hade dock hört av Statsrådet Thage G Peterson att Olof Palme nämnt om ett hot till denne.

Olof Palme hade vid ett tillfälle sagt att Ustasja var en grupp varifrån man kunde vänta sig vad som helst. Olof Palme hade varit orolig för Ustaja-rörelsen.

Statsminister sade också att det inte fanns något i Olof Palmes privatliv som kunde tänkas utgöra något motiv för mordet.

Statsministern sade också att vi bör höra
då dessa varit nära medarbetare till Olof Palme.

Statsminister sade också att orsaken till att Lisbeth Palme nämnt "jugoslaver" kort efter mordet troligtvis berodde på att Olof Palme talat om Ustasja med sin fru.

På frågan vad Statsministern själv trodde kunde ligga bakom mordet sade han att han spontant tänkt på Ustasja, kurder eller en galning.

Statsminister kände inte till något hot från kurder.

Vi frågade också om Statsministern kunde erinra sig något hot från EAP. Statsminister berättade då om en händelse i Örebro. Vid en valupptakt i Örebro hade sympatisörer från EAP stört mötet.

På frågan om några jugoslaver hade sökt kontakt med Olof Palme svarade Statsministern att han inte kände till om så var fallet.

Statsministern hänvisade till i denna fråga och lovade att tala med under regeringslunchen samma dag för ett sammanträffande.

Statsministern kände inte heller till något enskilt ärende som behandlats av
(forts)

Pol-1986-03-20 T8517-00 Förhör med Ingvar Carlsson.pdf

Pol-1986-03-20 T8517-00 Förhör med Ingvar Carlsson.pdf

Förhör med Statsminister Ingvar Carlsson på dennes tjänsterum, Rosenbad 1986-03-17 12.:20-12:40 .

Förhörsledare: kriminalinspektörerna Jan Green och Gösta Olsson.

Statsministern hade träffat Olof Palme sista gången vid ett regeringssammanträde torsdagen 1986-02-27 .

Under detta sammanträde hade regeringen behandlat flera besvärliga och arbetssamma ärenden.

Olof Palme hade varit lugn och inte visat någon oro.

Statsministern hade varit i Göteborg under fredagen 1986-02-28 . Han hade kommit hem på kvällen.

En halvtimme efter mordet hade Statssekreterare Ulf Dahlsten ringt och meddelat om mordet.

Olof Palme hade inte talat med Statsministern om något speciellt hot.

Statsminister hade dock hört av Statsrådet Thage G Peterson att Olof Palme nämnt om ett hot till denne.

Olof Palme hade vid ett tillfälle sagt att Ustasja var en grupp varifrån man kunde vänta sig vad som helst. Olof Palme hade varit orolig för Ustaja-rörelsen.

Statsminister sade också att det inte fanns något i Olof Palmes privatliv som kunde tänkas utgöra något motiv för mordet.

Statsministern sade också att vi bör höra
då dessa varit nära medarbetare till Olof Palme.

Statsminister sade också att orsaken till att Lisbeth Palme nämnt "jugoslaver" kort efter mordet troligtvis berodde på att Olof Palme talat om Ustasja med sin fru.

På frågan vad Statsministern själv trodde kunde ligga bakom mordet sade han att han spontant tänkt på Ustasja, kurder eller en galning.

Statsminister kände inte till något hot från kurder.

Vi frågade också om Statsministern kunde erinra sig något hot från EAP. Statsminister berättade då om en händelse i Örebro. Vid en valupptakt i Örebro hade sympatisörer från EAP stört mötet.

På frågan om några jugoslaver hade sökt kontakt med Olof Palme svarade Statsministern att han inte kände till om så var fallet.

Statsministern hänvisade till i denna fråga och lovade att tala med under regeringslunchen samma dag för ett sammanträffande.

Statsministern kände inte heller till något enskilt ärende som behandlats av
(forts)

forts.

regeringen och som kunnat tänkas utlösa ett mord.

Statsministern sade att regeringen behandlat åtskilliga enskilda ärenden såsom nådeansökningar m.m.

Statsminister hade inte iakttagit någonting som kunde tänkas vara av betydelse för utredningen utanför Rosenbad.

Olof Palme hade inte heller sagt något om några iakttagelser utanför sin bostad på Västerlånggatan  31  eller utanför Rosenbad.

Pol-1986-03-20 T8517-00 Förhör med Ingvar Carlsson.pdf

Pol-1986-03-20 T8517-00 Förhör med Ingvar Carlsson.pdf

forts.

regeringen och som kunnat tänkas utlösa ett mord.

Statsministern sade att regeringen behandlat åtskilliga enskilda ärenden såsom nådeansökningar m.m.

Statsminister hade inte iakttagit någonting som kunde tänkas vara av betydelse för utredningen utanför Rosenbad.

Olof Palme hade inte heller sagt något om några iakttagelser utanför sin bostad på Västerlånggatan  31  eller utanför Rosenbad.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-20 00:00
Avslutat


Förhör medden 1986-03-17 kl 12.20 12.40. Förhörsledare: kriminalinspek törerna Jan Gree! coh Gösta 0188on.hade träffat Olof Palme sista gången vid ett regeringsganmantride torsdagen den 1986-02-27. Under detta sammanträde hade regeringen behandlat flera besvärliga och erbe togamma ärenden. Olof Palme hade varit lugn och inte visat någon oro,hade varit i Göteborg under fredagen der: 1986-02-28. Han hade kommit hem på kvällen, 57 halvtimme efter mordet haderingt och meddelat om mordet. 0.lof Palme hade inte talat medom någothade dock hört avatt Olof Palme nämntOlof Palme hade vid ett tillfälle sagt attvarifrån man kande vänta sig vad som helst. Olof Palme hade.sade också att det inte fanns nêgot 1 Olof Palmes privatliv som kunde tänkas utgöra något motiv för moriet.sarie också att vi bör höraSa dessa varit nära medarbetare till Olof Palme.sade också att orsaken till att Lisbeth Palme nämntkort efter mordet troligtvis berodde på att Olof Palme talat ommed sin fri. På frågan vadsjälv trodde kunde liega bakom mordet sade han attkunde inte till rågotVi frågade också omunde erinra bikberättade då om en händelse i Örebro. Vid en valupptakt i Örebro hade sympatisörer från stört mötet. På frågan om någrahade sökt kontakt med Olof Palme svaradeatt han inte kände till om så var fallet.hänvisade tillI denna fråga och lovade att tala medsamma dag för ett samman träffande.kände inte heller till något enskilt ärende som behandlats av

Pol-1986-03-20 T8517-00 Förhör-statsminister-Ingvar-Carlsson.pdf

Pol-1986-03-20 T8517-00 Förhör-statsminister-Ingvar-Carlsson.pdf

Förhör medden 1986-03-17 kl 12.20 12.40. Förhörsledare: kriminalinspek törerna Jan Gree! coh Gösta 0188on.hade träffat Olof Palme sista gången vid ett regeringsganmantride torsdagen den 1986-02-27. Under detta sammanträde hade regeringen behandlat flera besvärliga och erbe togamma ärenden. Olof Palme hade varit lugn och inte visat någon oro,hade varit i Göteborg under fredagen der: 1986-02-28. Han hade kommit hem på kvällen, 57 halvtimme efter mordet haderingt och meddelat om mordet. 0.lof Palme hade inte talat medom någothade dock hört avatt Olof Palme nämntOlof Palme hade vid ett tillfälle sagt attvarifrån man kande vänta sig vad som helst. Olof Palme hade.sade också att det inte fanns nêgot 1 Olof Palmes privatliv som kunde tänkas utgöra något motiv för moriet.sarie också att vi bör höraSa dessa varit nära medarbetare till Olof Palme.sade också att orsaken till att Lisbeth Palme nämntkort efter mordet troligtvis berodde på att Olof Palme talat ommed sin fri. På frågan vadsjälv trodde kunde liega bakom mordet sade han attkunde inte till rågotVi frågade också omunde erinra bikberättade då om en händelse i Örebro. Vid en valupptakt i Örebro hade sympatisörer från stört mötet. På frågan om någrahade sökt kontakt med Olof Palme svaradeatt han inte kände till om så var fallet.hänvisade tillI denna fråga och lovade att tala medsamma dag för ett samman träffande.kände inte heller till något enskilt ärende som behandlats av

forte.sade att regeringen och som kunnat tänkas atlösa ett nord. regeringen behandlat & tskilliga enskilda ärenden såsom nådeansökaingar non.hade inte iakttagit någonting som kunde tänkas vara av bem tydelse för utredningen utanför Rosenbad. Olof Palme hade inte heller sagt något om några iakttagelser utanför sin bostad på Västerlånggatan eller otanför Rosen bad.

Pol-1986-03-20 T8517-00 Förhör-statsminister-Ingvar-Carlsson.pdf

Pol-1986-03-20 T8517-00 Förhör-statsminister-Ingvar-Carlsson.pdf

forte.sade att regeringen och som kunnat tänkas atlösa ett nord. regeringen behandlat & tskilliga enskilda ärenden såsom nådeansökaingar non.hade inte iakttagit någonting som kunde tänkas vara av bem tydelse för utredningen utanför Rosenbad. Olof Palme hade inte heller sagt något om några iakttagelser utanför sin bostad på Västerlånggatan eller otanför Rosen bad.