Uppslag:YD15478-00-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15478-00-A
Registrerat
1994-01-31
Ad acta
1994-07-06
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
FORHOR MED YD14533,YD14534
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet



Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-11-11
Avslutat


Fortsatt förhör med Hans Holmér den 11 nov 1992 med början kl. 13.25.

B: Ola Boija

F: Bengt Fredriksson L: Per-Erik Larsson

H: Hans Holmér

H: Jag träffade, det här med år är svårt, jag träffade, våren 1989 på Cypern,

så träffade jag en polis där nere som var ansvarig för narkotikaverksamheten. Vi känner varandra sedan ganska många år tillbaka och vi överlade om FN och narkotika och Mellanöstern och sånt. Det var så jag lärde känna honom och hade åtskilliga möten med honom, men den här gången när vi träffades så berättade han för mig att han har en kontakt som i sin tur säger

sig veta något om mordet på Olof Palme. F: Vill bara ställa en fråga, den här polisen du pratar om på Cypern, är det

en cypriotisk polis eller en svensk polis? H: Det är en cypriotisk polis, en grekcypriotisk polis och jag tror inte

att det finns någon anledning för mig att säga vem det är. Jag vill bara redovisa det här, eftersom jag inte kan utesluta att det någonstans i periferin kan finnas nånting intressant.

I alla fall via den här polisen, så får jag då kontakt med en palestinier, en libanes, som är 45 år ungefär, som heter. Den här mannen då, för att uttrycka sig milt, så är han svår att höra, men han vet vem jag är och han säger sig då ha kunskaper om två personer som känner till nånting med bärning på Palmemordet.

Den ena är en man som är 35-38 år gammal. Han är militär och den här sagesmannen kallar honom för "". Han heter. Han är från. Min uppgiftslämnare, (=, säger atthar till honom sagt att han vet vem det är som har mördat Palme. Han har då uttryckt sig så här den här "": "no, no it is a curd and I know him and I could kill him tomorrow, just like that". Den här, min sagesman,

26 Ex 1: Till originalpärm (i nr-fold)

ej ar blanketten anvands som fortsattningsblad

Sen finns det då, samma dag som det här, den 16 september, finns det en TK påtelefon där det är en okänd man som man anger som enderaellereller, det ska vara nån av dom. Han säger då att han inte får tag på advokaten och att han ska komma till Sverige på nyåret. Det där är väl bara intressant kanske i den synpunkten att det liminar ihop de här människorna med Sverige.då, om det ärsom han säger att han skulle komma till Sverige på nyåret, så är det lite konstigt eftersom han då skulle ha varit i Sverige då redan den 16 september. Vid samma tidpunkt. Dom uttalar sig väldigt konstigt många gånger. Jag tror att man måste ha ganska vida ramar när man tolkar vad dom säger och framför allt, det dom säger som serveras till läsaren via olika översättare.

Ja, om jag fortsätter meddå, så nästa är då det jag berättade i går också, den 11 januari 1986, ett telefonsamtal som hålls den 8 januari. Jag tror att det ärlinje. Samtalet är den 8 januari, menträffarden 11 eller kan vara den 10, men dom bestämmer det här sammanträffandet den 8 januari och dom har då en.. Det som är intressant är attär artig mot den här, vilket han ju inte brukar vara. De kommer överens om att träffas och det är dåsom säger att han bor växelvis hooch. Detta tycker jag då kan tolkas som atthar vistats i Sverige någon tid, för annars säger man inte på det sättet. Jag har intetele... jag har inte material från avlyssningen så långt.. Det är inte pålinje ser jag, utan pålinje, den 8 januari. Det är notering. Där står han som okänd man, kommer till luren.presenterar sig som.är mycket artig mot okänd man. Och sen lite längre ned så står det,undrar om okänd man bor hos. Okänd man svarar att han bor hos antingeneller hooch sen att han ska åka ned till Tyskland, står det på nästa sida. Så där är det där samtalet och det torde vara helt klart att det ärSen så finns det någon efterföljare till det här som är ett samtal den 13 januari 1986, somhar til Ioch det är pålinje.. Där han rapporterar tillangående mötet medSå långt är dom här personerna som jag tycker är intressanta sen skulle jag kunna gå in på själva mordet.

liylis ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalparm (i nr-fold)

Förhöret avbrytes. Förhöret återupptages kl. 15.00 efter en paus.

H: Nu är det buggningar som jag hänvisar till här när det gäller mordet och

då finns det ett den 15 februari, det är alltså då hosDet är alltså nånting som står som 15 februari 1987 och så står det uppe till vänster,. Jag menar, den här typen av pasusar återkommer man till lite, men ungefär mitt på sidan står det;prata om Palmemordet och vad han sa till polisen. Prat om rättegång. Sen är det okänd mans röst. Hörs som om det ärelle. Längre än så lär man väl inte komma. Men det är prat om något telefonsamtal, att det hade sagts i samtalet att. Sen är det, i mina handlingar är det, en annan pärm, och det

är den 27 januari. B: Fortfarande H: Ja. Vi slutade då den 13 december 1986.

B: Vilket datum sa du.

H: Det här är den 27 januari 1987. Här finns det då en omlyssning som är

ganska lik noteringen som vi läste nyss om lyssningen som var på sommaren då, som gällde det här medDet gör på mig intryck av att det var samma person som har skrivit det. I det materialet då som är lika omfattande och det är alltså, i huvudsak börjar med den där sidan som jag visade och det är tre sidor framåt i första hand och där kan man då se bla at Hsäger; jag gick fram och tittade och fick se att det var Olof Palme, sen ordnades bilen fram och sen står det inom parentes,nämns i sammanhanget och han har tagit fram något som gömts i jorden. Det finns då ytterligare en sån här historia att man varit fram och kollat att det var Palme och det är då i den andra pärmen, den 15 januari, som vi nyss hade uppe. När jag talade om den här okände mannen som pratar om Palmemordet och vad han sa till polisen. Där finns det notering att.. Därsäger; jag gick fram och tittade, såg att han hade mössa på huvudet. Utav kan man då tycker jag, dra den slutsalsen att bådeStylis ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpärm ( nr-följd)

ochhar kontrollerat vid något tillfälle att det var Olof Palme och hypotesen tycker jag att jag har, att dom har gjort det och förmodligen då när han kom ut från bion. Kan inte rimligen ha hunnit dit ner om man ska ha en hypotes, så är det någon som har följt Palme till bion och sen har man kallat påOCHoch sen har dom kommit ner till biografen efter föreställning och verkligen avgjort att det var Palme och sen har man beordrat fram bilen. Vapnet har funnits nergrävt någonstans. Det är då värt att komma ihåg när de här uppgifterna som kommer vid buggningen den 27 januari.När dom hade släppts av åklagarna i samband med tillslaget den 20 och därför är dom i viss mån, kan man begripa att dom är engagerade i det här ärendet. Det här är också så att man kan ju inte gå förbi det, har tolkarna skrivit rätt, dom har gjort rätt sammanfattning så är det det här dom pratar om.

L: Nu är det också så här att man har förstått, just kurdiska och turkiska är

ganska torftiga språk. I alla fall kurdiska. H: Ja, definitivt. L: Ett ord kan ha väldigt många olika betydelser och det gör också att det

är svårt att... H: Det är ingenting som underlättas av det här. Det finns också,:, det finns juL:. H: Ja, talar kurdiska och... Det gäller ju också TK:n. Där står det; talar

kurdiska,. L: När man har läst igenom det, utgår jag ifrån, även om det är kurdiska, H:,. Det är stor skillnad på turkiska och

kurdiska. : Menar du då att i dom avsnitten där dom skriver kurdiska inom parentes,. Är det så du menar? : Det finns dock naturligtvis översättningar utav det där som kanske kommer, är insorterat i något sammanhang, menej om blanketien arvands som fortsattningsblad

Ex 1. Till originalpärm ( nr-fold)

L:H:Det var hela tiden det där, eftersom det var.

Ja, sen har vi ett buggningsavsnitt som är knepigt. Det också naturligtvis. Det är den 11 september, det är alltså hos. Det är en massa sidor, det börjar bla med en maskinskriven sida som det står.. längst ned står det, anknyter till Krut, vapen, ammunition. Högst upp står det,och så står det med små bokstäver högst upp, så står det;vad säger de angående PKK som terroristorganisation. Så sägerPKK, terrorist, Tyskland. Här är det då bra att veta att när de för det är resonemanget, som alltså är den 11 september, då är det i vid den här, de här dagarna så var första gången som Expressen skrev att PKK var huvudspåret och det här ledde då till en massa uppmärksamhet i massmedia så att jag är rätt övertygad om att närsäger; vad säger de angående PKK som terroristorganisation, så är det endera så att de sitter och ser på TV eller att han vill ha klart för sig,, dom andra får ofta översätta åt honom. Så att förmodligen, det är med stor säkerhet så att dom här. Det här är den massmediala debatten som gör att dom pratar om det sen. Och det är då som, närsäger så här att; dom har inget.fortsätter och driver med polisen och så säger han, dom har inte hittat min plats, polisen vet inte var jag var och sen har tolken skrivit där nere;Då är det naturligtvis riktigt och lägga in i bilden att det kan vara så att det enda mord som är intressant här är Palmemordet i massmedia just då.. Så står det också ansvarig på, så står det ett telefonnummer där. Det är deras telefonnummer dom ofta ringde till nere i Köln. Det där ärBläddra framåt tre sidor så kommer en svårtolkad bit medFinns det


Ex 1. Till originalpärm (1 nr-följd)

en hänvisning till Palme och det är det att han säger just; som att Palme. Vad det betyder, det är det enda som egentligen pekar på att det skulle vara en Palmeanknytning, utöver det jag sa tidigare, att det man pratar om är alltså mordet på Palme och det är det som Expressens avslöjande innebär, så att dom är säkert uppfyllda utav det. Men annars om man jämför detsäger, lägger in det på två olika scenarior så går det ju inte att vara alldeles säker på att han inte pratar om Medborgarhuset, men...

Ba

dbyte

H: Det jag inte vet och det jag inte lyckats få någon klarhet i är omvar i Stockholm vid tidpunkten för mordet i Medborgarhuset. För att endera är det så att han beskriver då att han har stått vid och sett mordet i Medborgarhuset utföras, så att han har gått upp nån trappa i Medborgarhuset när man börjar skjuta, eller också har han sått på Luntmakargatan och gått upp i trapperna upp emot Malmskillnadsgatan på den avsatsen och sett mordet på Palme. Det är dom huvudscenarier man kan tänka sig på det här och olika saker han säger. Dom viktiga meningarna han säger här, tycker jag då, som man måste försöka få någon rätsida på. Han säger så här då att; jag blev förvånad när jag fick se den mannen där som att Palme precis som kamraterna i Malmö så såg jag i ljuset åsnan. När de skulle skjuta gick jag upp en våning, kan vara avsats också. Jag sköt inte så mycket för det var tomt där, alla sprang åt sidan. Först skulle jag gå och slå och sedan skulle

skjuta. Enligt vad tolken säger så berättar han det här för någon som man inte vet vem det är och så säger han; jag ska leka med hans liv, ja, om han har berättat något om mej. När han säger då det är att; jag sköt inte så mycket för det var tomt där, så återkommer jag till det vi pratade om förut, nämligen att det är inte lätt att veta vad det är för pronomen och varför man säger att det är han som sköt. Hur det än är med, vilka slutsatser man än drar beträffande honom, menar jag, om det är Medborgarhuset eller om det är Palme så kan han inte gärna vara skytten på något ställe. I Medborgarhuset vet vi vem det var som sköt. När det gäller Palme är. Det är svårt att tänka sig attskulle blivit


Ex 1: Till originalparm (1 nr-följd)

tagen för att vara upp emot 180 cm.. Så att det är därför som jag inte tror att det är rätt pronomen där. Utan har han gjort nånting i samband med Olof Palme, så har han då sett mordet. Han har alltså haft en roll i samband med skuggningen eller nånting. Det här kommer, är möjligt at komma lite längre fram i ett hypotesiskt resonemang om vi tittar på andra uppgifter som finns runt själva mordet. Jag ska återkomma lite till hur man fundera, men det som är klart tycker jag i det här avsnittet, det är i alla fall at Här lugn när han har läst det här i tidningarna. Så säger han att polisen vet ju inte var jag var, och det är ju anmärkningsvärt uttalande i och för sig för vad ska, om man säger så så måste det betyda att han har varit på någon betydelsefull plats som polisen inte har känt till.

Det jag då nämnde i går är att det finns en notering i buggningen som är från den 15 februari 1987. Det är en sju, åtta sidor frami den texten, så står det uppe till vänster fortsättning. Eventuellt bodde A hos någon. A är dåoch så har man fört upp en replik för där och så kommer första;, som säger, de kom hit och stannade så här länge men fick inte tag på nån. Ja, men jag var ju där, sägervem känner han. Så har tolken skrivit - inte kännernågon. Ochäger; ja men jag bodde ju med honom där nere. Jag känner inte till att det finns någon annan som kallas förochfråga tycker jag är lätt att förstå, därför att han har hört talas om att det ärsom har ringt och snackat bröllopssamtalen tillså kan han ju fråga sig, vad kännerKänner han någon av oss och då berättaratt jag bodde ju där nere hos honom och det skulle kunna förklara att under någon tid av sin bortovaro var nere hosAtt han kanske rent av var hosnär han ringde bröllopssamtalen. Och den här repliken som kommer fråni början av buggningen att; dom har inte hittat min plats, polisen vet inte var jag var. Den kommer då när dom uppenbarligen sitter och tar del av anklagelserna mot dom att det är PKK som är huvudspåret.

Ifyiis ej om blankelten anvands som fortsaltningsblad

Ex 1. Tiil originalparm (i nr-följd)

L: Får jag fråga, hänför du det till din bevisuppgift nu när du ... H: Inte bara. L: Nej, utan du tar både också att säga. H: Jag försöker vara så fullständig som jag kan vara. En hel del är med i

bevisuppgiften men inte allt och framför allt har jag inte hållt på så här och teoretiserat i hovrätten.

är en

Sen har vi den 6 oktober 1986. Okänd man, förmodligenperson som förekommer mycket i buggningsmaterialet, tillsammans medoch jag vet inte vemär, men det verkar som om tolkarna vet vem han är, för dom skriver bara (Annars brukar dom säga okänd man som kallas för. Men dom användern ungefär som dom använde IMen uppenbarligen ärnågon för dom välkänd person. L: Men det namnet har jag inte stött på tidigare. h: Han finns ganska mycket i buggningen. L: Ja, i buggningen, men inte.. H: Jag tror inte han finns i TK:n heller. L: Nej. Jag har inte stött på det.

H: Men som jag ser det borde det vara möjligt att identifiera honom med

hjälp av tolkarna. Det är alltså intressant det han säger, då säger dom då att, dom pratar om att det är maffia som döda honom och CIA som dödade Palme och sen så, efter en paus där, så står det; den idioten, han sköt honom. Det kanske inte riktigt heller var rätt då. Så skrattar dom åt en

film och så på andra sidan så säger han, han också, först före tog dom hit... och så sägerJa, slutligen då han sköt honom eller henne där på den platsen.och dom andra, han säger att dom flydde, jag kan inte hinna ikapp, jag vet att dom faktiskt stack, säger han. Det kan man tolka som att det är några som har stuckit ifrån honom i samband med någon skottlossning och att han inte har kunnat hänga med. Då finns det

en egendomlig anteckning i det här sammanhanget, och det är, om ni vänder, L: ..står det då, okänd man, inom parentesKan det då tyda på att

det möjligen är åt motsatt håll, att man inte vet vemär. H: Nej, eller att, ja det kan det naturligtvis vara. Eller också att just den

liylis ej om blanketten anvands som fortsatiningsblad

Ex 1: Till originalparm (i nr-fold)

här repliken sägs av någon annan. Eller kan vara, men man är inte säker... Vist är det så, att man kan vara osäker på det, vem (är. Om vi bläddrar tillbaka tre sidor, så står det,. Och det är alltså en av översättningarna av det här och nere på sidan står det då,Det betyder att han också befann sig framför polisstationen,, då han till slut mördade honom, vid grejen, var med dom. De flydde, jag hinner ju inte ifatt. Jag vet att dom sköt och flydde, jag hinner inte ikapp. Han var också flink, själv var han mycket kvick när grejen gjordes, blev tex där som normal visst.

Sen när man tar nästa sida, så står det längst ned där; någon som har skrivit som inte har skrivit den övriga texten; att polisstation kan vara Monte Carlo. Det är obegripligt naturligtvis för att endera är det så att Monte Carlo och polisstation på kurdiska eller turkiska låter likadant eller också att den som har gjort den här kommentaren, vet att dom kallar Monte Carlo för polisstation eller nånting liknande eller också att det är en ren spekulation att det kan vara Monte Carlo. Det vet man ju inte förrän man

hittar den som skrivit det. L: Det står i slutet där, polisstation kan vara Monte Carlo... H: Till bilden hör då att om det är somberättar, är att när Palme sköts,

så sprang de andra ifrån honom och bland annat, så var ju på Monte Carlo. Så därför är det intressant om den här kommentaren är nån ting som kommer från någon avlyssning eller om det är en spekulation som jag nu spekulerar.

Det häryttrande, det kan man naturligtvis se på olika sätt. Kan ju vara så att han menar att revolvermannen sköt Palme på fel plats och det är ju därför som han kallar honom för idiot. Om man gillar det och tror, ska pröva hypotesen om det är själva mordet på Palme som han har bevittnat och det är efter det som han blir frånsprungen av de andra, då kallar han i alla fall mördaren för den idioten och för att ha den huvudinriktningen att han bör ju rimligen ha solidariserat sig med mördaren, om vi tänker efter. Det som skulle kunna få honom att beteckna honom som idiot, det var då att han sköt vid fel ställe eller fel tidpunkt och att det blev lite

fylls er om blankelten anvands som fortsattningsblad.

Ex 1: Tili originalparm (i nr-följd)

panik då, att de andra flydde och att han aldrig hann ikapp dom och det kan då leda till att han undrar om planerna var att Palme skulle skjutas på en annan plats och kanske i ett senare skede i Gamla Stan eller nånting sånt där. Att det här överraskade alla, blaOm jag då går tillbaka till det vi pratade om,, när han då säger att han såg åsnan i ljuset. Om man försöker testa det på Palmescenariet så är det samma uttryckssätt som kommer fram ommenar skytten. Då

er han åsnan om skytten på samma sätt somsäger den idioten. Det här menar jag, det kan inte uteslutas att dom bägge två tycker att den som sköt var en idiot eller en åsna och det skulle då, bägge dom här kommentarerna kunna peka på att det är på fel plats man skjuter. Borde också betyda attochhar nånting att göra med övervakningen utav Palme. Att dom rör sig alltså på sidorna om Palme när skotten faller. Att dom blir förbannade på skxkkeax skytten.

Det där kan stämma med at Här inne på Luntmakargatan och då skulle avsatserna vara trapporna upp.inledningsrepik under buggningen är ju att hansäger att; jag blev förvånad när jag fick se den mannen där som att Palme, det vet jag inte vem man ska sätta in, det kan man sätta in på olika sätt naturligtvis, men jag blev förvånad när jag fick se den mannen där, det kan ju betyda attblev förvånad när han såg skytten i hörnan och sen smäller det och då kallar han honom för åsnan ochkallar honom för idioten. Jag kan tänka mig att en skuggning av Palme från bio, om man är några stycken, kan gå till så att en går på Luntmakargatan, men när dom går över gatan och går på östra delen av Sveavägen, så, det man vet med säkerhet om dom här personerna, PKK:arna, är att dom kan det här området, eftersom det där är vägen upp till caféet. Så det är inte vildsint att tänka sig att dom, den ena går här, någon går här. Palme sneddar ungefär så här, och går så, kan man tänka sig attgår så och kommer fram här. Det är här han står och går upp på avsatsen, om man tänker sig, en teori. Den andra personen då,, rör sig här och sen när det smäller så hinner han inte ikapp och dom andra som är på

Monte Carlo. Jag betonar, det här är bara en hypotes för att få hjärngymnastik kring uppgifterna.

lite

liyils ej om blanketten anvands som fortsattningsblad.

Ex 1 Till originalpärm (i nr-fold)

F: Då borde det ha varit två man som sprang uppför trappan, samtidigt egentligen. H: Ja, eller i alla en efter. F: Där borde juha hängt på, så att säga.

L: Får jag bara ställa en fråga där, hur går det ihop med den här uppgiften då

om att man hade ordnat fram flyktbil. H: Jo, det kan man naturligtvis spekulera i på det sättet att den här

iakttagelsen somgör, låt oss kalla honom förhan som står i hörnan, även om det inte alls behöver vara han, men att det är en kurd eller turk som står i hörnan. Det kan vi ställa oss påuppgifter och tro och det är likadant med den här, vad heter han,som går på Olofsgatan. Dom har varit på Monte Carlo och. När dom är mitt på kvarteret, bakom Sveavägen, mitt på kvarteret vid Olofsgatan, så blir han nästan omkullsprungen av en kille som kommer bakom och skriker efter honom, jävla turk jävel. Det här berättar han då den 1 mars när han ringer direkt och det menar jag, det kan man mycket väl tänka sig att det är samma män iska somhar sett, som springer ner den här vägen när mordet är förövat för att han kommer från en bil en här, vi kallar honom för, han kommer från en bil som har stått i den lilla backen ned från Sveavägen till Olofsgatan och hoppar ur bilen och ställer sig i hörnan av Sveavägen och nuvaande Olof Palmes gata och tittar ner mot bion. Det är den vittnesuppgift somlämnar och sen så springer den här andra mannen som springer påpå Olofsgatan, han springer och hoppar in i en bil som står på Adolf Fredriks kyrkogata. Det är klart att det kan vara samma bil som har kört runt. Det här skulle då vara flyktbilen menar jag och den plockades fram där för att man hade då, skulle man ha möjlighet att ta upp mördaren i bilen. Men så ser man att dom

sticker upp för trapperna och då har man ingen nytta av bilen. : Ska vi bryta då för i dag och sen så gäller då fortfarande då den här

bestämmelsen i rättegångsbalken kap 23, § 10, sista stycket, då att vad som förekommit i det här förhöret....

avslutat k. 15.45.

ej om blankelten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till criginalpärm ( nr-fold)

han menar atthade nån syssla som kommendant för något läger i Libanon och han trodde då att den här killen som han lånade kunde vara Palmes mördare, var på det här lägret, eller i det här lägret, militärlägret. Han skulle vara av, den här killen. Den här.

F: Får jag ställa en fråga om honom. Du sa att han var 35-38 år gammal, eftersom tiden går här så, när var han det, var det 1989?
H: Ja, jag har här sannolikt identitet på honom. Jag vet inte, det här är en slagning från cypriotiska polisen på en kille. Så där heter han och det här skulle alltså vara i januari 1989 som jag har dom här uppgifterna. L: Lägg in den där så får vi den in utredningen.


F: Ja, du får naturligtvis kopia.
H: Nej, jag har ingen anledning att...


F: Men du menar att det är den första av de här två, de är numrerade 1 och 2.
H: Ja, det är den bedömning som den här polisen på Cypern gjorde. Det var han som, han var med under det här samtalet jag hade med den här killen och efteråt så slog han i deras register och sen så fick jag någon form av prioritering att det skulle vara den första.


F: Det där fick du 1991, sa du.
H: Nej, 1989.


F: 1989.
H: I januari. Den 26 januari har jag skrivit någon lapp. Den här sagesmannen,

han angav en annan källa som han hade som skulle veta mycket om intressanta

människor och den här källan skulle heta: B: Det var alltsåeller var det polisen där nere? H: Nej, det var. Polisen har inte gjort nånting annat än att

förmedlat mig kontakten plus att han har gett mig det där.talar

också om en annan person som han tycker är intressant i sammanhanget och den här personen heterochär en palestiner och en lejd mördare som bla har bott påberättar den där killen för mig, fick 1,4 miljoner USA dollar, och det fick han för att döda nån

men han tog pengarna och stack. Den som skulle vara någn form av styrperson för den därskulle vara en människa som går under täcknamnet

er om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpárm (i nr-följd)

skulle bla tjänstgjort som. Den här uppgiftslämnaren till mig,, jag kan inte på något sätt bedömma hans trovärdighet. Det enda kvitto jag fick på hans uppgifter var ju att den där slagremsan kom fram, att det finns en person som heter så där.

Men något annat som skulle... L: På vilket språk fördes konversationen? H: Jag förde den på engelska. Det var detta om uppgifter jag fick på Cypern.

Sen så fick jag också, under det att jag sammanträffade medi, så fick jag några uppgifter och bla är det så atthar uppgifterna från tyskarna från rättegången i Düsseldorf. Holländarna har varit engagerade den där rättegången. Jag vet inte i vilken utsträckning ni har varit det, men det har dom varit, så att via holländaren som har fått information från Düsseldorf hari sin tur fått information. Han är, som jag sa igår,. Möjligen är handet vet jag inte, men han har alltså fått nån slags förlängning av sitt jobb. Det han säger som är då av intesse kanske för er, det är att

den person som förekommer i några sammanhang här hemma, han är då förmodligen identisk med en människa som heteroch dennehar då åtminstone varit häktad i Düsseldorf-rättegången.

Sen i den, bland de rättegångspapper som jag då fick se, fanns det en uppgift som är användbar och det är då att, den som harhar

ett aliasnamn som ärB: Ska det framgå av domstolshandlingar eller nåt sånt? H: Ja. Om det är domstolshandlingar eller förundersökningsprotokoll, men jag

har sett tyskt material om detta. Jag har skrivit av det. : Han skulle heta? : Nej,. Såfinns inte med i de där handlingarna.

Han skulle då ha och göra med PKK:s förlagsverksamhet. I den här tyska handlingen som jag så, så redovisade man en organisation av PKK. Hur PKK var uppbyggt, framför allt i Tyskland då såsom ett Europanät och där fanns det olika personer ansvariga för olika grenar ochvar då ansvarig för deras PR-verksamhet och deras skrifter och liknande och knuten till ettsom heter,,

i

ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-fold)

. Dennevar precis somåtminstone häktad under ett skede av Düsseldorf, men det enda jag vet om utgången i Düsseldorf, det är alltså attfick fem år och det skulle han ha

fått i början av januari 1989. Enligt de anteckningar somhade. H: Så här har jag antecknat från. Dom här namnen som jag har pratat

om, dom visade han mig alltså i det här tyska materialet och så hade han i övrigt anteckningar själv och då berättade han att i augusti 1990 så var en sånhärderas rikspolisstyrelse då, till Düsseldorf. Det är från honom somhar de här uppgifterna och enligtantecknignar så skulleha erkänt delaktighet i tio mord och han dömdes då till fem års fängelse i början av januari 1989. Sen började rättegången mot PKK hösten 1990 och det där har jag då fattat som att man tog honom som kronvittne först för att ha honom borta ifrån själva målet så att säga och att han sedan kunde användas i verkliga rättegången mot

de andra, det är möjligt. F: Du menar 1 Ž år senare. Januari 1989... H: Det gav mig då ett visst förnuft att det var som en, eftersom jag inte vet

hur pass noggrannhar varit i det där så kan jag inte, men så Det är vad jag kan säga i den delen.

H: Sen har jag då gjort lite noggrannare noteringar att hänga upp på resonemanget som jag förde i år. Först så har jag då några personer som jag menar att man kan följa på olika sätt och sen har jag uppgifter runt själva mordet och sen har jag uppgifter som gäller diverse iakttagelser i marginalen, så att säga. Jag vet inte hur långt vi kommer i dag, men jag tänkte börja med de här personerna och där känner vi igen en del från det jag sa i går, mendet har ändå gått till materialet här så jag kan vara mera exakt på tidsangivelser och så.

När det gäller sånt som rör sig kringoch hans verksamhet här i Stockholm, då finns den häri Stockholm den 24/7 1985. Det är alltså en uppgift på IK. Den 6 augusti 1985 hållernånting som liknar en ¡och det är då han lämnar det här ultimatumet till svenska regeringen. Den 16 augusti så pratardå, säger med

och dåsxgäes på TK:n, ni kommer att behöva pengarna...

ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpärm (1 nr-fold)

Ni kommer att ha arbete snart.... Vi förbereder det där bröllopet. Med punkterna menar jag att det här är ingenting som hänger ihop, utan det finns andra repliker och sånt emellan. Sen är detfrån.

L: Kan väl säga att vi har det.

H: Ja, det förstår jag. Den 15 november så äroch

arbetsmarknadsdepartementet. Det är en utav flera uppvaktningar som det går de gör i terrorist frågan och terrorist förklaringen och det som är värt att notera där, det är attunder det besöket svär sig fri från ansvar från vad som ska hända. Han säger att han kan inte ansvara för vad andra gör. Han uttrycker sig lite olika på det sättet. Det är då några anställda på arbetsmarknadsdepartementet som har skrivit, gjort en dagboksanteckning om det där besöket. Den 11 december, fortfarande 1985, så äri Stockholm och någon i det här gänget är dåoch det leder fram till attgrips i Stockholm av polis som gör en utlänningskontroll på honom.Så han blir gripen för brott mot kommunförbud och det sker påutanfördå där dom bodde,.lyckas då lämna ifrån sig en väska när han grips, säger nånting så här, den här väskan är inte min så lämnar han ifrån sig den och utlänningsrotelns folk dom tar med sig. Senare på kvällen så berättardet här för att han har värdesaken hos sig och att han ska resa ner dagen där på istället

och så säger han, jag kände mej som skjuten då polisen kom. 1: Det känner jag igen från TK. H: Ja, och (tar sedan tåget klockan 6.09 på morgonen, så att han har

tagit, vad jag kan förstå, väskan själv, dragit dit ner och det är i och för sig anmärkningsvärt. Vad väskan innehåller, det är naturligtvis i det närmaste omöjligt att spekulera kring, men det förekommer ju resonemang om en väska kommer till användning, i vart fall vid.

Ifyils er om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1. Till originalpärm (1 nr-fold)

i detta och då är det en analys som är gjord, och det är alltså samtidigt som det här händer med, eller det är samma dag somringer ner tillfrånbostad och där finns det bara en notering om att ett samtal att han ringer ner, men det är ingenting, men den här andra analysen utav detsäger till., det låter så här. Det är en promemoria som är odaterad men som ligger i det här materialet och den ligger då i anslutning till den 28 augusti 1985 och; analys av samtal fört mellanochiden 28 augusti 1985,Tal om situationen i Sverige. PKK har sagt tillatt man ska döda, förinta motståndarna i Sverige. Vi tycker inte synd om dem. Om vi dödar fem och därmed förlorar 20 spelar detta ingen roll. Kan vi sedan vinna 20 är det en vinst. Om vi genomför detta i Sverige, vad kommer då detta att få till följd i Sverige.visar ingen reaktion på uppgifterna. Det framgår att PKK vill användai våldsdådet, men denne är rädd. Jag är ju inte deras militant.säger, nej du behöver inte vara rädd.är beredd att dela ut flygblad, m.m. men ej detta. Det framgår att PKK klart sagt att man ska döda fem personer.säger att, jag ska tala med dem och försöker lugna nervill inte med att göra heller på grund av detta. Jag upprepas delvis på turkiska. Det tyder möjligen på att man först har pratar kurdiska.har jobbat med PKK tidigare och då blivit skamfläckad och angripen, delvisi dennes egenskap av PKK:are. Denne försöker lugna. Bry inte ditt huvud med sådant här. Jag ska tala med säger. Ring till oss i morgon, då ärhär, säger. Jag skiter i PKK vill ha in iattentatet men denne har blivit rädd.och framstår som PKK:are, vilka känner till vad som ska hända. Resten ointressant på kurdiska.

7

du sa

F: Får jag fråga dig en sak,

att han hade namnetellerinom parentes efter. H: Nej, utan man sätterinom citationstecken när man menar att det ärman pratar om. Det framgår av både TK och buggningsöversättningarna, att man är konsekvent på den punkten. :Har du själv pratat med dom här tolkarna nånting? : Ja, det har jag gjort, men mycket översiktligt... O

llyiis ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalparm (i nr-fold)

Där snackar man om det och annat tillfälle under buggningen så pratar man om pistol och väska så att det kan vara en sådan väska. Det kan naturligtvis vara en väska som innehåller handlingar också. Detta apropå.

H: Beträffandeså finns det då.. F: Får jag fråga en sak, dom här utlänningsrotelpolisen, dom kommer inte

ihåg väskan eller? H: Det vet inte jag. Dom var inte hörda då vid den tiden som jag visste..

utan det man reagerade för det var att dom hade, men det är lätt att säga. Jag har aldrig sett några uppgifter om att dom ska ha pratat om att han lämnade ifrån sig väskan eller att dom över huvud taget hade det som ett

bekymmer. L: Men i så fall skulle väl det då finnas i form av nån sån här spaningsrapport då eller rapport över den här spaningen, ingripandet. H: Jag har aldrig sett någon sådan, utan.. L: Den ska finnas på SÄK i så fall. H: Ja, det borde, på något sätt måste man ju ha komnit.. L: Dokumenterat den. H: Ja, dom som har fäst sig vid det här på säkerhetspolisen, har gjort den

här noteringen att han har, att polisen lät honom lämna ifrån sig en väska, dom måste ju på nåt sätt veta det. Endera är det så att det är spanarna på SÄK som har sett det, men då borde dom ha sagt åt dom att.. Det är gåtfullt hur man än ser på det.

Den 28 augusti 1985, så ringer dåtill Turkiet när han är hosoch samtidigt så pratarmedochpratar med, det är den 28 augusti. Kan stänga av där ett tag så kan jag leta rätt på som är fört då mellanochi Uppsala. Det finns två styckeni Uppsala, den ena äroch sen är detoch dennehan heter ju intemen han kallas förenligt översättarna och när dom menar att det är, så sätter dom det inom citationstecken. Så långt finns det en viss logik

Ifylis ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)

H: Den 1 september, så är.. det är tyvärr så att det är inte särskilt

förnuftigt upplagt och dom här utskrifterna från TK:n som jag har, dom är

samlade tämligen osystematiskt utav åklagarna i buggningsrättegången. B: Vi stänger av bandspelaren en stund.

H: Påtelefon finns det den 1 september 1985 ett samtal somringer till. Vad jag minns, då är det, Jsom svarar och då frågaromgick för att titta på Olof Palme och så svararatt de har varit där. Det här skulle vara band 1186,

indikering 1125. L: Klockan 15.44. H: Stämmer bra. Den 1 september, då det här samtalet utväxlas så är,, en person som kallas för,ochplus någon annan i Uppsala. Det som... 1: Hur vet man det. Framgår det av TK eller är det nånting som man sett? H: Det är anteckningar som har gjorts i anslutning till det här samtalet somutväxlar medL: Jaha, så man drar slutsatser av samtalet att dom är med också.

H: Spaningarna mot dom här personerna vid den här tidpunkten var nog ganska

begränsade, utan jag tror att det är sånt som man kan ha fått av några av samtalet som eventuellt inte finns kvar. Det vet inte jag. Om det här kan man då säga, bla då att det är väl sannolikt att det är någon annan som är med det här gänget, så är det väl. Man lämnar ju frågan öppen att det kan vara någon ytterligare. Det kan alltså varasom är med när man drar till Uppsala som står antecknat. Den här dagen så var Palme och valtalade i Märsta. Det kan med andra ord vara så att deras intresse för Uppsala, att det istället är Märsta. Att man var där för att titta på honom av något skäl under det att han valtalade. Vi gjorde då så att vi samlade in, under hösten 1986, ett stort antal fotografier av Palmes olika framträdanden från hösten och framåt och det har ni kanske sett. Jag vet inte att det gav nånting när det gäller t.ex det här i Uppsala eller Märsta.

Ilyt's ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpärm (1 nr-följd)

B: Man tog in från AP:s-tidningarna, tror jag, för att se om, framför allt

att se om det fanns någon person man kunde följa, som man kunde se hade följt Palme under hela valkampanjen. Men jag tror inte det gav några som

helst idéer om det.

H: Det är sen dom här, flera utav de här personerna som finns på det här

mötet i. Det kommer alltså från en buggning som är den 6 januari

1987. Det är en buggning på,. L: Det är alltså hosH: Ja, och det är då ett antal anteckningar från det här tillfället den 6

januari 1987. Över huvud taget så är buggningsanteckningarna, som ni väl vet, det är ju så atti några fall så finns det, börjar det med att man ser att tolken har suttit då mer eller mindre och skrivit ner då telefon, snabbt, vad som har hänt. Att man sedan har gjort någon renskrift utav det och det finns ockås bearbetningar som är gjorda av materialet och här är det ju då en bearbetning som är gjord, en omlyssning sommaren 1987 i materialet och utav det då, när man läser igenom det här och tittar på det, då kommer man alltså till det jag sa i går, och det kan man väl sammanfatta som attoch några andra har vid okänd tidpunkt hållit möte i Iran eller Syrien och efter det mötet komtill Sverige och sin. Ett nytt möte ägde rum den 16 september hosi en lägenhetoch fyra personer,, frågetecken, låser in sig på ett rum och på mötet lägger man då fest planerna och beslutar om organisation och skuggning. Attentat ska utföras sex månader senare. Sen finns det anteckning som tolken har gjort. Det står då att dom här som är med när man resonerar om det är, den 6 januari, när dom är avlyssnade alltså, det är, som är den som berättar det här, huvudsakligen, men ävenär med där men det ärhar dom här uppgifterna. Men då har tolken skrivit attsomIfylls ej om blanketten anvands som fortsatiningsblad

Ex 1: Till originalpärm (1 nr-följd)