wpu.nu

Uppslag:Z8080-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8080-02
Registrerat
1993-01-21
Ad acta
1993-02-09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-04 00:00
Avslutat


(där uppslaget mottagits)

SPANINGSUPPSLAG

07 Avsnitt

i grövre brottmål

09 Plats för förtursstämpel

04 telefon

05 datum

06 klockan

Fredrikson

7801

860404

med vilket uppslaget hör samman

11 Spaningsuppslaget lämnat vid personpå Olof Palme

per telefon

efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras)

per brev

| F-år | -mån] -dag | -nr

/titel


(arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)

avser

)

fordon

Kollegor

har arbetat i Gamla Stan

före mordet fram till 860210.


samtal med kollegorna

och

framkom att de

på förmiddggen

med spaning har de dessförinnan varit

Västerlångg

vid 5 - 6 tillfällen. Efter mordet har de varit på platsen en gång.

inte ange datum.

190 cm lång,

cendréfärgad hår,

år, iklädd brun Mockapäls eller möjligen vid något tillfälle en Hugo Boss rock, samt keps utan öronlappar.

179 cm lång,

mörkt hår,.

9

ar, iklädd brun mockapäls eller möjligen en ljusgrå poplinrock, XXXXXXX antingen en grå eller smårutig keps, bägge utan öronlappar.uppslag


08 Löpande nr

Z 8080:2

Pol-1986-04-04 Z8080-02 Poliser-Västerlånggatan.pdf

Pol-1986-04-04 Z8080-02 Poliser-Västerlånggatan.pdf

(där uppslaget mottagits)

SPANINGSUPPSLAG

07 Avsnitt

i grövre brottmål

09 Plats för förtursstämpel

04 telefon

05 datum

06 klockan

Fredrikson

7801

860404

med vilket uppslaget hör samman

11 Spaningsuppslaget lämnat vid personpå Olof Palme

per telefon

efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras)

per brev

| F-år | -mån] -dag | -nr

/titel


(arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)

avser

)

fordon

Kollegor

har arbetat i Gamla Stan

före mordet fram till 860210.


samtal med kollegorna

och

framkom att de

på förmiddggen

med spaning har de dessförinnan varit

Västerlångg

vid 5 - 6 tillfällen. Efter mordet har de varit på platsen en gång.

inte ange datum.

190 cm lång,

cendréfärgad hår,

år, iklädd brun Mockapäls eller möjligen vid något tillfälle en Hugo Boss rock, samt keps utan öronlappar.

179 cm lång,

mörkt hår,.

9

ar, iklädd brun mockapäls eller möjligen en ljusgrå poplinrock, XXXXXXX antingen en grå eller smårutig keps, bägge utan öronlappar.uppslag


08 Löpande nr

Z 8080:2