wpu.nu

Uppslag:Z8079-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8079-00
Registrerat
1992-10-28
Ad acta
1993-10-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 00:00
Avslutat


bedömning ov uppgitiem nerons troverdighet spilt narkotiin

2 gatt gom spärrvakt i Gamla Stad när paret Palme köpte biljetter och pasgerade spärren,

Z observerade att inom loppet av 5-10 geks så var det ingen som gick igenom automatspärreo eller manuella spärren,

Ovansidonde

Pol-1986-03-02 1410 Z8079-00 Sergiusz Zadruzny.pdf

Pol-1986-03-02 1410 Z8079-00 Sergiusz Zadruzny.pdf

bedömning ov uppgitiem nerons troverdighet spilt narkotiin

2 gatt gom spärrvakt i Gamla Stad när paret Palme köpte biljetter och pasgerade spärren,

Z observerade att inom loppet av 5-10 geks så var det ingen som gick igenom automatspärreo eller manuella spärren,

Ovansidonde