wpu.nu

Uppslag:Z8111-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8111-00-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-11 00:00
Avslutat


AV

Z 8111

kontakt med Andersson per telefon den 11 april kl. 09.00 uppgav hon hon den 28 februari klev på tunnelbanan I Gullmarsplan vid c:a 20.30, Tågsetet hade 4 vagnar och hon tror att hon klev in i vagn nr 3. steg in genom vagnens bakre dörr och satte sig till höger i färdriktning närmast dörren. Hon åkte baklänges. station Gamla Stan klev det på ganska många personer. Bredvid henne sig en ljus man c:a 25-30 år och mitt enot honom placerade sig en , dessa båda samtalady ej med varandra. In genom samma ingång som klev paret Palme. Hon tror att de var ensamma som klev in genom dörren. med fru ställde sig på ståplatserna mellan bakre dörrarna och tror att det fanns cia 10 personer på DR11 detta ut. Av dessa personer kommer Andersson barą ihåg att det stod tre utländska ungdomar vid dörren. har adress: Savolaksvägen 9, 122 37 Enskede, anst: Huddinge . par: 580614-4621.

ej om blanketten anvands som fansattningsblad

Ex 1

Pol-1986-04-11 Z8111-00-B.pdf

Pol-1986-04-11 Z8111-00-B.pdf

AV

Z 8111

kontakt med Andersson per telefon den 11 april kl. 09.00 uppgav hon hon den 28 februari klev på tunnelbanan I Gullmarsplan vid c:a 20.30, Tågsetet hade 4 vagnar och hon tror att hon klev in i vagn nr 3. steg in genom vagnens bakre dörr och satte sig till höger i färdriktning närmast dörren. Hon åkte baklänges. station Gamla Stan klev det på ganska många personer. Bredvid henne sig en ljus man c:a 25-30 år och mitt enot honom placerade sig en , dessa båda samtalady ej med varandra. In genom samma ingång som klev paret Palme. Hon tror att de var ensamma som klev in genom dörren. med fru ställde sig på ståplatserna mellan bakre dörrarna och tror att det fanns cia 10 personer på DR11 detta ut. Av dessa personer kommer Andersson barą ihåg att det stod tre utländska ungdomar vid dörren. har adress: Savolaksvägen 9, 122 37 Enskede, anst: Huddinge . par: 580614-4621.

ej om blanketten anvands som fansattningsblad

Ex 1
Förhör
Kort sammanfattning
Åkte tunnelbana med makarna Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-11 00:00
Avslutat


AV 2 8111

LIVE kontakt med andersson per telefon den 11 april kl. 09.00 uppgav hen hon den 28 februari klev på tunnelbanan i Gullmarsplan vid c:a 20.30. Tågsetet hade 4 vagoar och hon tror att hon klev in 1 vagn är 3. steg in genom vagaens bakre dörr och satte sig till höger i lärdriktning närmast dörren. Hon åkte baklänges. station Gamla Stan klev det på ganska sånga personer. Bredvid henne sig en ljus nan c:a 25-30 år oc's mitt erot honog placerade eig en , de888 båda samtalado ej med varandra, lo genoa emme lagdag som kler paret Palme. Hon tror att de var envamma eon klev in genom dörren, med Pru ställde 818 på atåplatserna mellan bakre dörrarna och

HE THE tror att det fanns cia 10 personer på DILLIBLI detta ut. Av desea peraoner kommer Andersson barą ihåg att det stod tre utländske ungdomar vid dörren. har adrese: Savolaksvägen 9, 122 37 Enskede, anet: Buddinge

Tie 9008 par: 580614-4621.

Hylls ej om blanketten anvands som tonsatningsblad

Ex 1 Till Originalparma il nr-folid

Pol1986-04-11 Z8111-00-B Irene Andersson.pdf

Pol1986-04-11 Z8111-00-B Irene Andersson.pdf

AV 2 8111

LIVE kontakt med andersson per telefon den 11 april kl. 09.00 uppgav hen hon den 28 februari klev på tunnelbanan i Gullmarsplan vid c:a 20.30. Tågsetet hade 4 vagoar och hon tror att hon klev in 1 vagn är 3. steg in genom vagaens bakre dörr och satte sig till höger i lärdriktning närmast dörren. Hon åkte baklänges. station Gamla Stan klev det på ganska sånga personer. Bredvid henne sig en ljus nan c:a 25-30 år oc's mitt erot honog placerade eig en , de888 båda samtalado ej med varandra, lo genoa emme lagdag som kler paret Palme. Hon tror att de var envamma eon klev in genom dörren, med Pru ställde 818 på atåplatserna mellan bakre dörrarna och

HE THE tror att det fanns cia 10 personer på DILLIBLI detta ut. Av desea peraoner kommer Andersson barą ihåg att det stod tre utländske ungdomar vid dörren. har adrese: Savolaksvägen 9, 122 37 Enskede, anet: Buddinge

Tie 9008 par: 580614-4621.

Hylls ej om blanketten anvands som tonsatningsblad

Ex 1 Till Originalparma il nr-folid