wpu.nu

Rolf Ranbo

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Polis Förhörsledare, förhör vittnen
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Rolf Ranbo
Tjänsteställe 1986: Rikspolisstyrelsen / Rikskriminalsektionen
Tjänstegrad 1986:
Befattning / Funktion: Förhörsledare

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

FHL Pomn 

Z8386-00-A

Hans Embrink

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder