wpu.nu

Uppslag:Z8123-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8123-00
Registrerat
1988-08-08
Ad acta
2007-10-18
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 00:00
Avslutat


Yrkorttel


15 Arbetsplats (arbetsgivaro. Dostadress och telefon arbetet)

10 Uppslagot avsor

misstänkt person

)

Mordonbado kin Palmas bus rarit La ima konstatdir vid namn Barn: Loret. kr bögnt 1 år gammel. Imitha tara rutliningar som var förvånansvtirt po konst. De Terkado dook i dvrigt "slipade.Z 8048


anknyter till uppslag nr Registrerat: 23 Arendet tilldelat


datum

|


12 Spanchet: sign

862527

feta linjer avgränsade avsnitt

Pol-1986-03-02 Z8123-00 Konstgallerier-Västerlånggatan.pdf

Pol-1986-03-02 Z8123-00 Konstgallerier-Västerlånggatan.pdf

Yrkorttel


15 Arbetsplats (arbetsgivaro. Dostadress och telefon arbetet)

10 Uppslagot avsor

misstänkt person

)

Mordonbado kin Palmas bus rarit La ima konstatdir vid namn Barn: Loret. kr bögnt 1 år gammel. Imitha tara rutliningar som var förvånansvtirt po konst. De Terkado dook i dvrigt "slipade.Z 8048


anknyter till uppslag nr Registrerat: 23 Arendet tilldelat


datum

|


12 Spanchet: sign

862527

feta linjer avgränsade avsnitt
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 00:00
Avslutat


Hon hade me.m Palmes me varit in i en konstaffan vid namn Harros Konst. Affärn är högst 1 år gammal. Iänehavare Vam utlänningar som var förvånansvärt dålige på konst. De verkade dock i övrigt "slipades.

() O

kan anknyta till uppslag

Pol-1986-03-02 1522 Z8123-00 Konstgallerier-Västerlånggatan.pdf

Pol-1986-03-02 1522 Z8123-00 Konstgallerier-Västerlånggatan.pdf

Hon hade me.m Palmes me varit in i en konstaffan vid namn Harros Konst. Affärn är högst 1 år gammal. Iänehavare Vam utlänningar som var förvånansvärt dålige på konst. De verkade dock i övrigt "slipades.

() O

kan anknyta till uppslag