wpu.nu

Uppslag:Z8124-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8124-00
Registrerat
1989-07-19
Ad acta
1989-09-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
På mordkvällen, 1986-02-28, mötte Per Mellberg makarna Palme i gångtunneln under Munkbroleden och cirka 30 sekunder senare i trappan upp till Munkbrogatan mötte han en man som följde efter, ”övervakade”, makarna Palme.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 13:00
Avslutat


Komplettering till två (2) tidigare inringda tips angående mötet med paret Palme i gångtunneln vid T-banan Gamla stan.

Per Mellberg har tidigare vid två tillfällen ringt och lämnat uppgifter om mötet med paret Palme.

Efter det att han mött dem i gångtunneln under Munkbroleden, då paret Palme var på väg mot tunnelbaneingången, mötte han några ungdomar. Dessa kom en bit efter paret Palme.

När Per Mellberg gått uppför trappan mot Lilla Nygatan, stötte han nästan ihop med en man, som skulle gå nedför trappan.

Per Mellberg fick intrycket att mannen stått still och började gå omedelbart innan Per Mellberg mötte honom.

Det hade då gått cirka 30 sekunder sedan han mött paret Palme.

Vid sina tidigare samtal har Per Mellberg inte kommit att tänka på mannen. Mannen gick nedför trappan i riktning mot tunnelbanan.

SIGNALEMENT Man, cirka 40 år gammal, 175 cm lång. Han hade skäggstubb. Iklädd ljusare mockajacka samt mörkare byxor. Han var barhuvad. Mannen gav ett sjaskigt intryck.

Per Mellberg är osäker på om han skulle igenkänna mannen.

Pol-1986-03-02 1300 Z8124-00 Per Mellberg.pdf

Pol-1986-03-02 1300 Z8124-00 Per Mellberg.pdf

Komplettering till två (2) tidigare inringda tips angående mötet med paret Palme i gångtunneln vid T-banan Gamla stan.

Per Mellberg har tidigare vid två tillfällen ringt och lämnat uppgifter om mötet med paret Palme.

Efter det att han mött dem i gångtunneln under Munkbroleden, då paret Palme var på väg mot tunnelbaneingången, mötte han några ungdomar. Dessa kom en bit efter paret Palme.

När Per Mellberg gått uppför trappan mot Lilla Nygatan, stötte han nästan ihop med en man, som skulle gå nedför trappan.

Per Mellberg fick intrycket att mannen stått still och började gå omedelbart innan Per Mellberg mötte honom.

Det hade då gått cirka 30 sekunder sedan han mött paret Palme.

Vid sina tidigare samtal har Per Mellberg inte kommit att tänka på mannen. Mannen gick nedför trappan i riktning mot tunnelbanan.

SIGNALEMENT Man, cirka 40 år gammal, 175 cm lång. Han hade skäggstubb. Iklädd ljusare mockajacka samt mörkare byxor. Han var barhuvad. Mannen gav ett sjaskigt intryck.

Per Mellberg är osäker på om han skulle igenkänna mannen.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 13:00
Avslutat


Span.

Ovanstående Prenes) Harting

Han beskriver mannen son os 40 år, kraftig, mö

Mellberg har tidigare vid 2 tillfällen ringt och lämnat uppgifter om mötet med paret Palme. Efter det att han mött dem xi gångtunneln under Munkbroleden, då paret Palme var på väg mot tunnelbaneingången, mötte han några ungdomar. Dessa kom en bit efter paret Palme. När Mellberg gått uppför trappan mot Lilla Nygatan, stötte han nästan ihop med en man, som skulle gå nedför trappan. Mellberg fick intycket att mannen stått still och började gå omedelbart innan Mellberg mötte honom. Det hade då gått ca 30 sekunder sedan han mött paret Palme. Vid sina tidigare samtal har Mellberg inte kommit att tänka på mannen. Mannen gick nedför trappan i riktning mot tunnelbanan.

Man, ca 40 år gammal, 175 cm lång. Han hade skäggstubb. Iklädd ljusare mockajacka samt mörkare byxor. Han var barhuvad., Mannen gav ett siaskigt intryck. Mellberg är osäker på om han skulle igenkänna mannen.

Pol-1986-03-02 Z8124.pdf

Pol-1986-03-02 Z8124.pdf

Span.

Ovanstående Prenes) Harting

Han beskriver mannen son os 40 år, kraftig, mö

Mellberg har tidigare vid 2 tillfällen ringt och lämnat uppgifter om mötet med paret Palme. Efter det att han mött dem xi gångtunneln under Munkbroleden, då paret Palme var på väg mot tunnelbaneingången, mötte han några ungdomar. Dessa kom en bit efter paret Palme. När Mellberg gått uppför trappan mot Lilla Nygatan, stötte han nästan ihop med en man, som skulle gå nedför trappan. Mellberg fick intycket att mannen stått still och började gå omedelbart innan Mellberg mötte honom. Det hade då gått ca 30 sekunder sedan han mött paret Palme. Vid sina tidigare samtal har Mellberg inte kommit att tänka på mannen. Mannen gick nedför trappan i riktning mot tunnelbanan.

Man, ca 40 år gammal, 175 cm lång. Han hade skäggstubb. Iklädd ljusare mockajacka samt mörkare byxor. Han var barhuvad., Mannen gav ett siaskigt intryck. Mellberg är osäker på om han skulle igenkänna mannen.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 00:00
Avslutat


Protokoll över förhör ned Per

Född

bor

3 tr.,

tel

anställd

tel

förhöret hüllet per tel den

2.3.1986 med början kl 13.30, förhörsledare insp Solveig ärling.

K 548-B

underrättad om att han skulle höras i anledning av att han gjort vissa iakttagelser xix betrande o alue con tans har tidigare själv kontaktot olisen.

hustru.

upp er att han den 28.2.1986 vid ca 20.35--20.40 tiden kon frin amla Stans tunnelbana. I tunneln un- 4411 erkrlannt of möter han of ook ,cbeth Tel-0. Strax efter den kommer et igra glada un don fortsätter att gi och går uppför trappan till gatuplanet. De ser han att at atir en men. Denne går sedan ner mot i trappan ko mer de i kollissionskurs med varandra. Detta var nästan uppe i markplanet. annen han mötte stirrade rå och derne fick en klin

20

av att han kunde bli överfallen. De steg åt sidan för varandra. uppskattar att Falmes kan ha hunnit till svängdörrarna in till tunnelanehallen, då han själv möter mannen.

svänger sedan åt höger och han ser inte om mannen går in i s'ilva tunnelbanan. Efter mannen ser han ingen männsila. Han beskriver mannen son ca 40 år, kraftig, mörkhirir, dock ed svart begy-nande akiacstubb er en liten mustach, inte tiskt utländskt utseende. Han var iklädd en lius lacka, mörka byxor at jeans. Han är inte han skulle kunna känna igen mannen. anteckningarna relaterade och godkända

itinery Harting

Pol-1986-03-02 Z8124-00-D Per M.pdf

Pol-1986-03-02 Z8124-00-D Per M.pdf

Protokoll över förhör ned Per

Född

bor

3 tr.,

tel

anställd

tel

förhöret hüllet per tel den

2.3.1986 med början kl 13.30, förhörsledare insp Solveig ärling.

K 548-B

underrättad om att han skulle höras i anledning av att han gjort vissa iakttagelser xix betrande o alue con tans har tidigare själv kontaktot olisen.

hustru.

upp er att han den 28.2.1986 vid ca 20.35--20.40 tiden kon frin amla Stans tunnelbana. I tunneln un- 4411 erkrlannt of möter han of ook ,cbeth Tel-0. Strax efter den kommer et igra glada un don fortsätter att gi och går uppför trappan till gatuplanet. De ser han att at atir en men. Denne går sedan ner mot i trappan ko mer de i kollissionskurs med varandra. Detta var nästan uppe i markplanet. annen han mötte stirrade rå och derne fick en klin

20

av att han kunde bli överfallen. De steg åt sidan för varandra. uppskattar att Falmes kan ha hunnit till svängdörrarna in till tunnelanehallen, då han själv möter mannen.

svänger sedan åt höger och han ser inte om mannen går in i s'ilva tunnelbanan. Efter mannen ser han ingen männsila. Han beskriver mannen son ca 40 år, kraftig, mörkhirir, dock ed svart begy-nande akiacstubb er en liten mustach, inte tiskt utländskt utseende. Han var iklädd en lius lacka, mörka byxor at jeans. Han är inte han skulle kunna känna igen mannen. anteckningarna relaterade och godkända

itinery Harting
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 13:00
Avslutat


RPS 463.1.2N

Ovanstående Span.

2 tillfällen ringt och lämnat uppgifter om mötet med paret Palme. Efter det att han mött dem x i gångtunneln under Munkbroleden, då paret Palme var på väg mot tunnelbaneingången, mötte han några ungdomar. Dessa kom en bit efter paret Palme. När M gått uppför trappan

mot Lilla Nygatan, stötte han nästan ihop med en man, som skulle gå nedför trappan. M fick intycket att mannen stått still och började gå omedelmötte honomDet hade då gått ca 30 sekunder sedan han mött paret Palme. Vid sina tidigare samtal har M tänka på mannen. Mannen gick nedför trappan i riktning mot tunnelbanan.

SIGNALEMENT

Man, ca 40 år gammal, 175 cm lång. Han hade skäggstubb. Iklädd ljusare mockajacka samt mörkare byxor. Han var barhuvad, Mannen gav ett sjaskigt intryck. är osäker på om han skulle igenkänna mannen.

Tagit Ai

Pol-1986-03-02 Z8124-00 Per M om möte i gångtunnel.pdf

Pol-1986-03-02 Z8124-00 Per M om möte i gångtunnel.pdf

RPS 463.1.2N

Ovanstående Span.

2 tillfällen ringt och lämnat uppgifter om mötet med paret Palme. Efter det att han mött dem x i gångtunneln under Munkbroleden, då paret Palme var på väg mot tunnelbaneingången, mötte han några ungdomar. Dessa kom en bit efter paret Palme. När M gått uppför trappan

mot Lilla Nygatan, stötte han nästan ihop med en man, som skulle gå nedför trappan. M fick intycket att mannen stått still och började gå omedelmötte honomDet hade då gått ca 30 sekunder sedan han mött paret Palme. Vid sina tidigare samtal har M tänka på mannen. Mannen gick nedför trappan i riktning mot tunnelbanan.

SIGNALEMENT

Man, ca 40 år gammal, 175 cm lång. Han hade skäggstubb. Iklädd ljusare mockajacka samt mörkare byxor. Han var barhuvad, Mannen gav ett sjaskigt intryck. är osäker på om han skulle igenkänna mannen.

Tagit Ai