wpu.nu

Uppslag:Z8193-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8193-00-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Holm åkte med samma T-banetåg som Palme, steg också av vid Rådmansgatan 1986-02-28 ca 20:45.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-04 09:45
Avslutat


Uppföljning av Z8193

Holm uppger att han på kvällen 1986-02-28 åkte T-bana från Gullmarsplan till Rådmansgatan.

Holm säger att han observerat makarna Palme först inne i tunnelbanevagnen.

Han har således inte sett var och när makarna Palme steg på vagnen.

Palme hade stått upp i vagnen under hela resan. De hade stått i vagnens högra halva.

Holm säger att han satt några meter från makarna. Det var en sittplatsgrupp mellan dem.

Holm säger att han inte lagt märke till något särskilt under resan.

Han minns själv bara utseende på två personer i vagnen.

Det var två män, varav en stod bredvid makarna Palme, och den andre satt vid sidan av Holm .

Det var inget speciellt i deras uppträdande eller utseende som han fäste vid.

Bakom makarna, sett från Holms håll, så satt det en grupp ungdomar, som hade skidor med sig.

Holm säger att Palme verkade glad och avspänd.

Då de kom fram till Rådmansgatans T-banestation, så hade såväl makarna Palme som Holm gått ur vagnen.

Holm säger att han gick alldeles bakom makarna på och även under färden upp i rulltrappan till biljetthallen.

Holm säger att han förutsatte att Palme hade livvakter med sig, och han gick med avsikt nära makarna upp till biljetthallen för att liksom provocera fram livvakterna, för att han ville se hur de handlade och reagerade då någon följde statsministern.

Han höll sig dock så långt tillbaka att han inte skulle störa makarna Palme, och han menar att han hela tiden gick 4-7 meter bakom.

Holm hade då samtidigt tittat på de övriga människorna som gick av och åkte upp i rulltrappan, och då mest i avsikt att se vem som var livvakter, och han säger att inte var någon som passade in för att vara livvakt.

Det var ett 10-tal som steg av, och enligt Holms intryck, så var det helt vanliga människor, de flesta tycktes vara ensamma.

Holm har tänkt mycket på sina intryck händelsen, men han kan inte säga att det var något särskilt som tydde på att någon var efter makarna Palme på resan.

Då herr och fru Palme kom upp 1 biljetthallen, så tvekade de tydligen vilken trappa de skulle välja, och de hade kommenterat detta till varande och skrattat.

Palme gick sedan upp i den trappen till höger, medan Holm själv gick upp i den vänstra, och sedan såg han inget mer av makarna.

Holms signalement: 25 år, 187 centimeter lång, mörkblont, krulligt "stort" hår. Han var iklädd en stor svart bylsig jacka, beige byxor och svarta gymnastikskor.

Pol-1986-04-04-Z8193-00-A Stefan Holm.pdf

Pol-1986-04-04-Z8193-00-A Stefan Holm.pdf

Uppföljning av Z8193

Holm uppger att han på kvällen 1986-02-28 åkte T-bana från Gullmarsplan till Rådmansgatan.

Holm säger att han observerat makarna Palme först inne i tunnelbanevagnen.

Han har således inte sett var och när makarna Palme steg på vagnen.

Palme hade stått upp i vagnen under hela resan. De hade stått i vagnens högra halva.

Holm säger att han satt några meter från makarna. Det var en sittplatsgrupp mellan dem.

Holm säger att han inte lagt märke till något särskilt under resan.

Han minns själv bara utseende på två personer i vagnen.

Det var två män, varav en stod bredvid makarna Palme, och den andre satt vid sidan av Holm .

Det var inget speciellt i deras uppträdande eller utseende som han fäste vid.

Bakom makarna, sett från Holms håll, så satt det en grupp ungdomar, som hade skidor med sig.

Holm säger att Palme verkade glad och avspänd.

Då de kom fram till Rådmansgatans T-banestation, så hade såväl makarna Palme som Holm gått ur vagnen.

Holm säger att han gick alldeles bakom makarna på och även under färden upp i rulltrappan till biljetthallen.

Holm säger att han förutsatte att Palme hade livvakter med sig, och han gick med avsikt nära makarna upp till biljetthallen för att liksom provocera fram livvakterna, för att han ville se hur de handlade och reagerade då någon följde statsministern.

Han höll sig dock så långt tillbaka att han inte skulle störa makarna Palme, och han menar att han hela tiden gick 4-7 meter bakom.

Holm hade då samtidigt tittat på de övriga människorna som gick av och åkte upp i rulltrappan, och då mest i avsikt att se vem som var livvakter, och han säger att inte var någon som passade in för att vara livvakt.

Det var ett 10-tal som steg av, och enligt Holms intryck, så var det helt vanliga människor, de flesta tycktes vara ensamma.

Holm har tänkt mycket på sina intryck händelsen, men han kan inte säga att det var något särskilt som tydde på att någon var efter makarna Palme på resan.

Då herr och fru Palme kom upp 1 biljetthallen, så tvekade de tydligen vilken trappa de skulle välja, och de hade kommenterat detta till varande och skrattat.

Palme gick sedan upp i den trappen till höger, medan Holm själv gick upp i den vänstra, och sedan såg han inget mer av makarna.

Holms signalement: 25 år, 187 centimeter lång, mörkblont, krulligt "stort" hår. Han var iklädd en stor svart bylsig jacka, beige byxor och svarta gymnastikskor.
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1996-02-29 20:45
Avslutat


Postadress (utcialningsadress och ongadrass). 1918 ton bosadan Sandi färdsgatan 9, 121 70 Jo 18000 Bov, tfo 81 75 55 (arbetsgivare. Do tadress aen dleton arbetati

-center, tro 58 46 53 avser

photo) : Tordon Holm har åkt med T-banan ost med Palme. Stog at rid ?Admangge...

960229 ca 20.45. sa k (anteckna foral land panoog yrke, numa iddalbalıd bostad. 10ledon och arbetsgivare - okind on kon, alder, landlomant och kladbal -

halipunker 1&r 1 dur och platser simi badomning av uppgifslamnarens trovärdighet och v aprit eller narkotikapáverken . 47 2 8192 uppger att han på kvällen den 28:0 fobr Alto T-bana från Gullmarsplan till . säger att han oberrezat malama Palne röret inno 1 tunnelbanoras. Han alledao jate sott var och när makama Palme otog på vegmon, Peln, hado otått upp 1 vagaon under hela re 880. De haco atått i pons halva. Holm adfer att jag satt några me tor fria maana. Det var on sittmellan dem. Hodie Bäger att han foto lagt märke till något särsult roman. Men minna ejälv bare utocondo på tre personer 1 vagon. Det var två měn, varar en stod bredvid melams Fa]mo, och den andre ontt vid sidan av . Det var joget epociellt i doraa upptridende eller utsoondo com ar fäste vid. Bakom makarda, aott Ardo Holme hall, od oatt det on grupp lagdomer, som addor med 18. Holm säger att Palme verkado glad och avspänd. do kom fr som till Radmanegatans T-banestation, så hade såväl Dakarna Palme Holm gått ur va gaon, kolm väzer att han gick alldeles bakom malasna på och även under Prdon upp 1 Rultrappan till biljotthallen. Folm att han förataatto att Palme hado Jlvrakter med sig, och han gick med ašra Takara upp till biljetthallon för att 11 leon provécor fran 117för att han vill. so hur do handlado och roagerado då någon följdo stotalniotord Han höll odg dock ad ldagt tillbaka att hen jato akullo , tot ben sonar att han holo tiden gick 4.7 meter badoon. Folm hade st1818t tittat på de övriga männiokora oom gick av och Akte upp 1 rull, och dd nut 1 avaikt att de vem som var 11prakter, och man säger att lato nas od jun oon paosade 10 fór att vara liralt. Det var ott 10-tal sau res , och enl Holm6 lotzyck, od var det helt vanliga människor, de mana tyckton varg cose.MA. Holon har tänkt mycket på oina jatryck händoleen, men han kan joto säga att det var något oärskilt som tydde på någon vår efter med de Palma på yogan, & hort och fma Puan la app 1 011jotthallen, and torbado de tydligen vino do alle uje, och do bado umeatoxt dötta t111 zondhs och attat. Palma cont dodan upp i de toppen till hangte toda los juv stolt app don Toten, och moden.de har laget az a Lolengt: 25 As, 107 * 1ne, romblouf, Eglist, nato e Her OJT

URI. bzgl. jaan bein brez ooh mama cast | alte openingacher Registrutor kan anknyta illl upplag no

Bionatur

Signalur

Ford-bind

a Tor dat

Spaningacha Bignatur

ttir uppslag nr strorai: zs Arondot tilldelat

| datum

algnatur

24 Far digbearbalal: dolum

1% Spancho: sign

Pol-1986-04-04 Z8193-00-A Stefan Holm.pdf

Pol-1986-04-04 Z8193-00-A Stefan Holm.pdf

Postadress (utcialningsadress och ongadrass). 1918 ton bosadan Sandi färdsgatan 9, 121 70 Jo 18000 Bov, tfo 81 75 55 (arbetsgivare. Do tadress aen dleton arbetati

-center, tro 58 46 53 avser

photo) : Tordon Holm har åkt med T-banan ost med Palme. Stog at rid ?Admangge...

960229 ca 20.45. sa k (anteckna foral land panoog yrke, numa iddalbalıd bostad. 10ledon och arbetsgivare - okind on kon, alder, landlomant och kladbal -

halipunker 1&r 1 dur och platser simi badomning av uppgifslamnarens trovärdighet och v aprit eller narkotikapáverken . 47 2 8192 uppger att han på kvällen den 28:0 fobr Alto T-bana från Gullmarsplan till . säger att han oberrezat malama Palne röret inno 1 tunnelbanoras. Han alledao jate sott var och när makama Palme otog på vegmon, Peln, hado otått upp 1 vagaon under hela re 880. De haco atått i pons halva. Holm adfer att jag satt några me tor fria maana. Det var on sittmellan dem. Hodie Bäger att han foto lagt märke till något särsult roman. Men minna ejälv bare utocondo på tre personer 1 vagon. Det var två měn, varar en stod bredvid melams Fa]mo, och den andre ontt vid sidan av . Det var joget epociellt i doraa upptridende eller utsoondo com ar fäste vid. Bakom makarda, aott Ardo Holme hall, od oatt det on grupp lagdomer, som addor med 18. Holm säger att Palme verkado glad och avspänd. do kom fr som till Radmanegatans T-banestation, så hade såväl Dakarna Palme Holm gått ur va gaon, kolm väzer att han gick alldeles bakom malasna på och även under Prdon upp 1 Rultrappan till biljotthallen. Folm att han förataatto att Palme hado Jlvrakter med sig, och han gick med ašra Takara upp till biljetthallon för att 11 leon provécor fran 117för att han vill. so hur do handlado och roagerado då någon följdo stotalniotord Han höll odg dock ad ldagt tillbaka att hen jato akullo , tot ben sonar att han holo tiden gick 4.7 meter badoon. Folm hade st1818t tittat på de övriga männiokora oom gick av och Akte upp 1 rull, och dd nut 1 avaikt att de vem som var 11prakter, och man säger att lato nas od jun oon paosade 10 fór att vara liralt. Det var ott 10-tal sau res , och enl Holm6 lotzyck, od var det helt vanliga människor, de mana tyckton varg cose.MA. Holon har tänkt mycket på oina jatryck händoleen, men han kan joto säga att det var något oärskilt som tydde på någon vår efter med de Palma på yogan, & hort och fma Puan la app 1 011jotthallen, and torbado de tydligen vino do alle uje, och do bado umeatoxt dötta t111 zondhs och attat. Palma cont dodan upp i de toppen till hangte toda los juv stolt app don Toten, och moden.de har laget az a Lolengt: 25 As, 107 * 1ne, romblouf, Eglist, nato e Her OJT

URI. bzgl. jaan bein brez ooh mama cast | alte openingacher Registrutor kan anknyta illl upplag no

Bionatur

Signalur

Ford-bind

a Tor dat

Spaningacha Bignatur

ttir uppslag nr strorai: zs Arondot tilldelat

| datum

algnatur

24 Far digbearbalal: dolum

1% Spancho: sign