wpu.nu

Uppslag:Z8386-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8386-00-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Iakttagelse 1986-02-28 20:40 av man överst i trappan upp till och med utsikt över perrongen på Gamla stans TB-station när paret Palme var på väg till biografen Grand.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-18 13:00
Avslutat


Iakttagelser i samband med T-baneresa mellan Gamla stan - Hötorget 1986-02-28 på samma tåg som makarna Palme.

Uppföljning av spaningsuppslag Z8386

Embrink uppgav följande:

1986-02-28 gick han och fästmön Cecilia Hallin från bostaden på via Mälartorget till Gamla Stans T-banestation i avsikt att åka till Hötorget för att gå på bio.

I trappan upp till perrongen för norrgående tåg stannade Embrink och fästmön innanför dörrarna för att slippa kylan i väntan på tåget.

Mitt emot nämnda par stod en man som Embrink reagerade för. Embrink vet inte riktigt varför han reagerade. Det var något med mannens utstrålning som gjorde att han kände obehag. (Se signalement)

Vid 20:40 cirka kom tåget som Embrink med fästmö skulle med. De klev på en vagn någonstans i mitten av tåget. Mitt för norra trappan på perrongen för norrgående tåg.

Embrink såg inte om nämnde man gjorde likadant.

När de klivit på vagnen såg Embrink att paret Palme stod där

Det var mycket folk i vagnen. Embrink såg inga lediga sittplatser. Det stod även folk i gångarna.

Paret Palme stod längst bak i vagnen, till vänster om vänstra dörrparet.

Lisbeth stod vid avskärningen mot sittplatserna längst bak i vagnen. Olof Palme stod omedelbart bredvid Lisbeth i höjd med gången, vänd mot Lisbeth. (Se skiss)

Embrinks fästmö Hallin stod med ryggen nästan intill Olof Palmes rygg.

Denna visste inte under resans gång att paret Palme fanns med på tåget enligt Embrink. Embrink stod vänd mot fästmön.

Till vänster om högra dörrparet längst bak i vagnen stod två "sydlänningar", 25-30-årsåldern, mörkt klädda. De började tissla och tassla när de fick syn på paret Palme. De verkade dock mycket "oskyldiga" enligt Embrink.

Det var för Embrink oklart om "sydlänningarna" gick på i Gamla Stan.

Pol-1986-03-18 Z8386-00-A Hans Embrink.pdf

Pol-1986-03-18 Z8386-00-A Hans Embrink.pdf

Iakttagelser i samband med T-baneresa mellan Gamla stan - Hötorget 1986-02-28 på samma tåg som makarna Palme.

Uppföljning av spaningsuppslag Z8386

Embrink uppgav följande:

1986-02-28 gick han och fästmön Cecilia Hallin från bostaden på via Mälartorget till Gamla Stans T-banestation i avsikt att åka till Hötorget för att gå på bio.

I trappan upp till perrongen för norrgående tåg stannade Embrink och fästmön innanför dörrarna för att slippa kylan i väntan på tåget.

Mitt emot nämnda par stod en man som Embrink reagerade för. Embrink vet inte riktigt varför han reagerade. Det var något med mannens utstrålning som gjorde att han kände obehag. (Se signalement)

Vid 20:40 cirka kom tåget som Embrink med fästmö skulle med. De klev på en vagn någonstans i mitten av tåget. Mitt för norra trappan på perrongen för norrgående tåg.

Embrink såg inte om nämnde man gjorde likadant.

När de klivit på vagnen såg Embrink att paret Palme stod där

Det var mycket folk i vagnen. Embrink såg inga lediga sittplatser. Det stod även folk i gångarna.

Paret Palme stod längst bak i vagnen, till vänster om vänstra dörrparet.

Lisbeth stod vid avskärningen mot sittplatserna längst bak i vagnen. Olof Palme stod omedelbart bredvid Lisbeth i höjd med gången, vänd mot Lisbeth. (Se skiss)

Embrinks fästmö Hallin stod med ryggen nästan intill Olof Palmes rygg.

Denna visste inte under resans gång att paret Palme fanns med på tåget enligt Embrink. Embrink stod vänd mot fästmön.

Till vänster om högra dörrparet längst bak i vagnen stod två "sydlänningar", 25-30-årsåldern, mörkt klädda. De började tissla och tassla när de fick syn på paret Palme. De verkade dock mycket "oskyldiga" enligt Embrink.

Det var för Embrink oklart om "sydlänningarna" gick på i Gamla Stan.

De fortsatte förbi Hötorget.

Efter station T-centralen såg inte Embrink paret Palme mer.

Det klev på en hel del människor på nämnda station.

Paret Palme kan ha vart skymd efter detta för Embrink.

SIGNALEMENT PÅ MANNEN I TRAPPAN

Man, 30-40 år, cirka 190 cm lång, atletisk kroppsbyggnad, okänd hårfärg. Eventuellt huvudbonad. Mörk eventuellt grön jacka, något längre än midjelång. Okänd klädsel för övrigt.

Mycket vagt minne av mannen.


 Skiss över tunnelbanevagn (Se pdf) 

Pol-1986-03-18 Z8386-00-A Hans Embrink.pdf

Pol-1986-03-18 Z8386-00-A Hans Embrink.pdf

De fortsatte förbi Hötorget.

Efter station T-centralen såg inte Embrink paret Palme mer.

Det klev på en hel del människor på nämnda station.

Paret Palme kan ha vart skymd efter detta för Embrink.

SIGNALEMENT PÅ MANNEN I TRAPPAN

Man, 30-40 år, cirka 190 cm lång, atletisk kroppsbyggnad, okänd hårfärg. Eventuellt huvudbonad. Mörk eventuellt grön jacka, något längre än midjelång. Okänd klädsel för övrigt.

Mycket vagt minne av mannen.


 Skiss över tunnelbanevagn (Se pdf) 
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-18 00:00
Avslutat


titel

Kornhamstorg 55, 111 27 Stockholm, 08-20 7040 (arbetsgivare. Postadress och telefon arbetet)

Design, Kungsgatan 53, 4 tr, Stockholm, 08-11 79 94 avser

) fordon

lakttagelser i samband med meresa mellan Gamla Stan

H&torget den 28/2 -86 på samma tåg som nakarna Palme


uppricaNING PÅ SPANINGSUPPSLAG uppgav 181 jande:

n. Z 8386 28 fetruari -86 gick han och flstuon Cecilia Hallin från bostaden på stor 55 via Kälertorget till Gamla Stans T-banestation 1 avsikt dics t111 Hötorget för att gå på bio, trappan upp till perrongen for norrgående tåg stannade fabrink och fästmön

innanför dörrarna för att slippa kylan 1 vn tan på tåget. Mitt emot nämda stod en man som Erbrink reagerede for, Bybrink vet inte riktigt varför

reagerade. Det var något ned nannens utstrålning som gjorde att han kände . ( se sign ).

20.40 cia kom tåget som Gabrink med filstað skulle nel, De klev på en vagn i mitten av tåget. Itt för norra trappen på perrongen 18r norrtag. Sabrink såg inte om nomda man gjorde likadant. Nur de klivit på såg brink att paret Palne stod do. Det var mycket folk i vagnen. sdginga lediga sittplatser. Det stod även folk 1 gångarna. Palme stod lengst bak i vagnen, till vänster om vänstra dörrparet. stod vid avskärmningen mot sittplatserna längst bak i vagnen, Olof Palme omedelbart bredvid Liabeth i höjd med gången, vind mot Lisbeth. (Se sk198) fästað Hallin stod med ryggen nästan intill 0101 Palmes 1788. Denna inte under resans gång att paret Palme fanns med på tåget enligt Embrink. od vind not fästmön. Till vinster om högra dörrparet längst bak 1 stod två "sydlänningar", 25-30årsåldern, mörkt klädde. De började tibela tasela når de fick syn på paret Palue. It verkade dock mycket "oskyldiga Babrink. Det var för Embrink okant om "aydlanningarna" gick 1 Gamla Stan


uppslag


anknyta till uppslag nrtill uppslag nr : 23 Arendet tilldelat

| datum

1


25 Spanchet. sign

Pol-1986-03-18 Z8386-00-A.pdf

Pol-1986-03-18 Z8386-00-A.pdf

titel

Kornhamstorg 55, 111 27 Stockholm, 08-20 7040 (arbetsgivare. Postadress och telefon arbetet)

Design, Kungsgatan 53, 4 tr, Stockholm, 08-11 79 94 avser

) fordon

lakttagelser i samband med meresa mellan Gamla Stan

H&torget den 28/2 -86 på samma tåg som nakarna Palme


uppricaNING PÅ SPANINGSUPPSLAG uppgav 181 jande:

n. Z 8386 28 fetruari -86 gick han och flstuon Cecilia Hallin från bostaden på stor 55 via Kälertorget till Gamla Stans T-banestation 1 avsikt dics t111 Hötorget för att gå på bio, trappan upp till perrongen for norrgående tåg stannade fabrink och fästmön

innanför dörrarna för att slippa kylan 1 vn tan på tåget. Mitt emot nämda stod en man som Erbrink reagerede for, Bybrink vet inte riktigt varför

reagerade. Det var något ned nannens utstrålning som gjorde att han kände . ( se sign ).

20.40 cia kom tåget som Gabrink med filstað skulle nel, De klev på en vagn i mitten av tåget. Itt för norra trappen på perrongen 18r norrtag. Sabrink såg inte om nomda man gjorde likadant. Nur de klivit på såg brink att paret Palne stod do. Det var mycket folk i vagnen. sdginga lediga sittplatser. Det stod även folk 1 gångarna. Palme stod lengst bak i vagnen, till vänster om vänstra dörrparet. stod vid avskärmningen mot sittplatserna längst bak i vagnen, Olof Palme omedelbart bredvid Liabeth i höjd med gången, vind mot Lisbeth. (Se sk198) fästað Hallin stod med ryggen nästan intill 0101 Palmes 1788. Denna inte under resans gång att paret Palme fanns med på tåget enligt Embrink. od vind not fästmön. Till vinster om högra dörrparet längst bak 1 stod två "sydlänningar", 25-30årsåldern, mörkt klädde. De började tibela tasela når de fick syn på paret Palue. It verkade dock mycket "oskyldiga Babrink. Det var för Embrink okant om "aydlanningarna" gick 1 Gamla Stan


uppslag


anknyta till uppslag nrtill uppslag nr : 23 Arendet tilldelat

| datum

1


25 Spanchet. sign

De fortsatte förbi Hötorget. Efter station T-Centralen såg into Embrink paret Palme mer. Det klev på en hel del nänniskor på nämnda station, Paret Palme kan ha vart skynde efter detta før Babrink.

SIGNALEJENT PÅ MANSEN I TRAPPAN

30-40 Ar cia 190 cm lang, atletisk kroppsbyemad, Orand hårfärg. huvudbonad. Mörk er gte Jacka, något längre en midjelång. klädsel för övrigt. Mycket vagt zinne av mannen.

Labrink Hallin

OO

TRAPPEUS

HE

10

O

Mannen

  1. SYD

LÄNNINGARNA

PERRONG

לחט. ו1

Hallin

O Palae

L Palae

833

ei om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1 Till originalparm fi

Pol-1986-03-18 Z8386-00-A.pdf

Pol-1986-03-18 Z8386-00-A.pdf

De fortsatte förbi Hötorget. Efter station T-Centralen såg into Embrink paret Palme mer. Det klev på en hel del nänniskor på nämnda station, Paret Palme kan ha vart skynde efter detta før Babrink.

SIGNALEJENT PÅ MANSEN I TRAPPAN

30-40 Ar cia 190 cm lang, atletisk kroppsbyemad, Orand hårfärg. huvudbonad. Mörk er gte Jacka, något längre en midjelång. klädsel för övrigt. Mycket vagt zinne av mannen.

Labrink Hallin

OO

TRAPPEUS

HE

10

O

Mannen

  1. SYD

LÄNNINGARNA

PERRONG

לחט. ו1

Hallin

O Palae

L Palae

833

ei om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1 Till originalparm fi