wpu.nu

Uppslag:Z9077-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9077-00-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-04-09 00:00
Avslutat


ortsadreUppföljning avfordion


som ovan kontaktades, Han hade ännu ej besökt Gamla Stan och sin promenad. Han lovade att göra detta under dagen och återkomma besked 10/4-87.

klockan 12.20 återkomper telefon. Han on talade att den februari 198% klockan 19.00 stämt träff med några bekanta utanföri Gamla Stan. Förutomochträffadesnedsamt► tfn bost.gick inte in påp.g.a. det höga entrépriset. De gick iställevilken är belägen, motUnder promenaden längs Väs terlångga tan gick sällskapet .tror att männen gick för sig och kvinnorna för sig. De fram till. De gick inte in där, utan återvände samma efter Väs terlångga tan.tror att han såg mannen med Walkie-Talkien återvägen och då i korsningen Väs terlångga tan-Kåkbrinken. Mannen stod något in på Kåkbrinken, norr om Väs terlångga tan. Han syntes ej från Västerlångtan, förrän man precis passerade korsningen. Lite dolt under sin rock hade en Walkie-Talkie.uppskattar att den var ca 25 cm hög. Färgenosäker på, men tror att den even tuellt kan ha varit svart. Någon beskrivning, såsom antenn och annat, kanej lämna. Han säger att undermed ve tet måste ha registrerat detta, eftersom han är helt säker på det var en Walkie-Talkie.harregistrerade endast att mannen stod där, utan att närmare studera honon.tänkte direkt att det var en civilklädd polis. sade därför: "Civila poliser finns överallt".

Pol-1987-04-09 Z9077-00-A WT-man-Gamla-Stan.pdf

Pol-1987-04-09 Z9077-00-A WT-man-Gamla-Stan.pdf

ortsadreUppföljning avfordion


som ovan kontaktades, Han hade ännu ej besökt Gamla Stan och sin promenad. Han lovade att göra detta under dagen och återkomma besked 10/4-87.

klockan 12.20 återkomper telefon. Han on talade att den februari 198% klockan 19.00 stämt träff med några bekanta utanföri Gamla Stan. Förutomochträffadesnedsamt► tfn bost.gick inte in påp.g.a. det höga entrépriset. De gick iställevilken är belägen, motUnder promenaden längs Väs terlångga tan gick sällskapet .tror att männen gick för sig och kvinnorna för sig. De fram till. De gick inte in där, utan återvände samma efter Väs terlångga tan.tror att han såg mannen med Walkie-Talkien återvägen och då i korsningen Väs terlångga tan-Kåkbrinken. Mannen stod något in på Kåkbrinken, norr om Väs terlångga tan. Han syntes ej från Västerlångtan, förrän man precis passerade korsningen. Lite dolt under sin rock hade en Walkie-Talkie.uppskattar att den var ca 25 cm hög. Färgenosäker på, men tror att den even tuellt kan ha varit svart. Någon beskrivning, såsom antenn och annat, kanej lämna. Han säger att undermed ve tet måste ha registrerat detta, eftersom han är helt säker på det var en Walkie-Talkie.harregistrerade endast att mannen stod där, utan att närmare studera honon.tänkte direkt att det var en civilklädd polis. sade därför: "Civila poliser finns överallt".
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-03-30 00:00
Avslutat


Detta yttrande fälldesedan han passerat mannen. Det var närmast riktat tillär dock av den uppfattningen attinte såg mannen, utan endast hördekommentar.tror inte att kvinnorna, son gick lite för sig själva såg mannen.har i vilket fall inte sett mannen.

SIGNALEMENT:

Man ca 20-30 år gammal och ca 180 cm lång. Mannen verkade vara kraftigt-vältränad i kroppskonstitutionen. Han var ljushårig och såg svensk ut. Mannen hade på sig en 3/4 lång grön rock. Han gav ett propert intryck. Detta hade förstärktuppfattning att mannen var en civilklädd polisman.

tror att han eventuellt skulle igenkänna nannen. Några minnesbilder av har han dock ej.

Pol-1987-03-30 Z9077-00-A WT-man-Gamla-Stan.pdf

Pol-1987-03-30 Z9077-00-A WT-man-Gamla-Stan.pdf

Detta yttrande fälldesedan han passerat mannen. Det var närmast riktat tillär dock av den uppfattningen attinte såg mannen, utan endast hördekommentar.tror inte att kvinnorna, son gick lite för sig själva såg mannen.har i vilket fall inte sett mannen.

SIGNALEMENT:

Man ca 20-30 år gammal och ca 180 cm lång. Mannen verkade vara kraftigt-vältränad i kroppskonstitutionen. Han var ljushårig och såg svensk ut. Mannen hade på sig en 3/4 lång grön rock. Han gav ett propert intryck. Detta hade förstärktuppfattning att mannen var en civilklädd polisman.

tror att han eventuellt skulle igenkänna nannen. Några minnesbilder av har han dock ej.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-04-09 00:00
Avslutat


Detta yttrande fälldesedan han passerat mannen. Det var närmast riktat tillär dook av den uppfattningen attinte såg mannen, utan endast bordekommentar.tror inte att kvinnorna, son gick lite för sig själva såg mannen. Hans fäs tuo,bar i vilket fall inte sett mannen.

SIGNALS ENT:

Man ca 20-30 år gammal och ca 180 cm lång. Mannen verkade vara kraftigt-viltrinad i kroppskonstitutionen. Han var ljushårig och såg svensk ut. Mannen hade på sig en 3/4 lang grön rock. Han gav ett propert intryck. Detta hade föra tärktuppfattning att mannen var en civilklädd polisman.tror att han eventuellt akulle igenkänna mannen. Några minnesbilder av anle tüdrag har han dook ej.

Pol-1987-04-09 Z9077-00-A walkie-talkie-observation-Västerlånggatan-Kåkbrinken.pdf

Pol-1987-04-09 Z9077-00-A walkie-talkie-observation-Västerlånggatan-Kåkbrinken.pdf

Detta yttrande fälldesedan han passerat mannen. Det var närmast riktat tillär dook av den uppfattningen attinte såg mannen, utan endast bordekommentar.tror inte att kvinnorna, son gick lite för sig själva såg mannen. Hans fäs tuo,bar i vilket fall inte sett mannen.

SIGNALS ENT:

Man ca 20-30 år gammal och ca 180 cm lång. Mannen verkade vara kraftigt-viltrinad i kroppskonstitutionen. Han var ljushårig och såg svensk ut. Mannen hade på sig en 3/4 lang grön rock. Han gav ett propert intryck. Detta hade föra tärktuppfattning att mannen var en civilklädd polisman.tror att han eventuellt akulle igenkänna mannen. Några minnesbilder av anle tüdrag har han dook ej.