wpu.nu

Uppslag:Z9077-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9077-00
Registrerat
1992/10/28
Ad acta
1995/01/25
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
P omn: WT / Walkie-talkie
Platser: Gamla stan / EngelenUppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Kahlbom uppger att han, samma kväll som Palme mördades, tillsammans med följande personer (UL:s fästmo) 08- anst som bil nek, tfn tfn bost sant fästmö,
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-03-30 11:00
Avslutat


UL uppger att han, samma kväll som Palme mördades, tillsammans med följande personer(UL:s fästmo) 08-anställd som bil mek, tfntfn bostsantfästmö, skulle besöka rest Engelen. Man anlände dit ca 19.00 men beslutade sig för att inträdet var för högt och tog därför en 45-minuter lång promenad i Gamla Stan.

Under promenaden, ca kl 19.30, uppmärksammar UL en person som står i ett gathörn hållande en Walkie-Talkie i handen. UL säger till en av sina kamrater "Poliser finns överallt" i tron att det sannolikt var en polisman han sett.

Först några veckor efter mordet fick UL klart för sig att Palme bodde i Gamla Stan.

Sign:Svensk ljushårig kortklippt man iklädd grön 3/4 lång rock.

UL kommer att höra av sig ned besked i vilket gathörn han gjort sin iakttagelse

Pol-1987-03-30 1100 Z9077 Okänd ursprungstips WT.pdf

Pol-1987-03-30 1100 Z9077 Okänd ursprungstips WT.pdf

UL uppger att han, samma kväll som Palme mördades, tillsammans med följande personer(UL:s fästmo) 08-anställd som bil mek, tfntfn bostsantfästmö, skulle besöka rest Engelen. Man anlände dit ca 19.00 men beslutade sig för att inträdet var för högt och tog därför en 45-minuter lång promenad i Gamla Stan.

Under promenaden, ca kl 19.30, uppmärksammar UL en person som står i ett gathörn hållande en Walkie-Talkie i handen. UL säger till en av sina kamrater "Poliser finns överallt" i tron att det sannolikt var en polisman han sett.

Först några veckor efter mordet fick UL klart för sig att Palme bodde i Gamla Stan.

Sign:Svensk ljushårig kortklippt man iklädd grön 3/4 lång rock.

UL kommer att höra av sig ned besked i vilket gathörn han gjort sin iakttagelse