Åke Åkebrink

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


"Sakkunnig" is not in the list (Vittne, Polis, Journalist, Politiker, Kan misstänkas, Annat, Ambulans, Tekniker, Obduktion, Mordplatsvittne, ...) of allowed values for the "Har Roller" property.


Foto

Plats för foto


Relevans
Åke Åkebrink var sektionsföreståndare vid Statens Kriminaltekniska laboratorium och författade sakkunnigutlåtande på begäran av Palmeutredningen.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Åke Åkebrink i wpu.nu.

Avsnitt

Åke Åkebrink har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Åke Åkebrink är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Åke Åkebrink omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Åke Åkebrink som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Åke Åkebrink har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer