wpu.nu

Uppslag:A1517-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1517-01
Registrerat
2009-11-30
Ad acta
2009-12-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-04-11 00:00
Avslutat


RIKSPOLISSTYRELSEN
Säkerhetsavdelningen
STOCKHOLM
Tf Krkom Örjan Wahlund

1988-04-11 1 (1)


Slagning i SÄK's register angående Palmeutredningen

Vid möte 1988-04-11 med Krkom Hans Ölvebro, Krkom Lars Jonsson vid RK Palmeroteln samt undertecknad överenskoms att följande rutin skall följas vid slagning i SÄK's register för "Palmeutredningens" räkning.

Handläggare vid "Palmeutredningen" hemställer hos Grpch inre spaningsenheten, 1988-04-11 Åke Röst, att denne förmedlar slagningsbegäran till SÄK.

Grpch ställer frågan per telefon till undertecknad, vilken har att på därför avsedd blankett föra notering om dokumentnummer, vem/vilka slagningen avser, handläggarens namn samt datum för förfrågan.

Svar till "Palmeutredningen" kan ges per telefon, såvida det ej är av sådan natur att det bör ges skriftligen.

I sådant fall, exempelvis om svaret ej är kort skall Grpch inre spaningsenheten ombedas sända s k gulkopia till SÄK för utredning.

Denna bokförs då på tidigare nyttjat sätt.


(Namnteckning)
Örjan Wahlund

Pol-1988-04-11 A1517-01 Flödesschema för tips.pdf

Pol-1988-04-11 A1517-01 Flödesschema för tips.pdf

RIKSPOLISSTYRELSEN
Säkerhetsavdelningen
STOCKHOLM
Tf Krkom Örjan Wahlund

1988-04-11 1 (1)


Slagning i SÄK's register angående Palmeutredningen

Vid möte 1988-04-11 med Krkom Hans Ölvebro, Krkom Lars Jonsson vid RK Palmeroteln samt undertecknad överenskoms att följande rutin skall följas vid slagning i SÄK's register för "Palmeutredningens" räkning.

Handläggare vid "Palmeutredningen" hemställer hos Grpch inre spaningsenheten, 1988-04-11 Åke Röst, att denne förmedlar slagningsbegäran till SÄK.

Grpch ställer frågan per telefon till undertecknad, vilken har att på därför avsedd blankett föra notering om dokumentnummer, vem/vilka slagningen avser, handläggarens namn samt datum för förfrågan.

Svar till "Palmeutredningen" kan ges per telefon, såvida det ej är av sådan natur att det bör ges skriftligen.

I sådant fall, exempelvis om svaret ej är kort skall Grpch inre spaningsenheten ombedas sända s k gulkopia till SÄK för utredning.

Denna bokförs då på tidigare nyttjat sätt.


(Namnteckning)
Örjan Wahlund