wpu.nu

Uppslag:A1517-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
1517-00
Registrerat
2009-11-30
Ad acta
2009-12-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-10-02 00:00
Avslutat


RPS/Säk
Stockholm
Rotel E 67
t.f. krkom Örjan Wahlund

1987-10-02


FLÖDESSCHEMA FÖR TIPS I PALMEUTREDNINGEN

Spaningsuppslag över företeelse som enligt överenskommelse skall handläggas vid Säk överförs, efter registrering hos KK1 till bokförande vid Säk / Örjan Wahlund /.

Efter bokföring och notering om förslag till utredande enhet sänds uppslagen till pint E(1) för genomläsning och slutligt avgörande om utredande enhet varefter uppslaget sändes till denna.

När uppslaget bearbetats vid enheten sändes detta åter till bokförande vid Säk / Örjan Wahlund via pint E.(1)

Bokförande har att komplettera bokföringen samt att ansvara för att handlingar/personer som skall blir databehandlade hos Säk.

Därefter återställes handlingarna till KK1 efter avskrivning avseende att ärendet är färdigbehandkat hos säkerhetsavdelningen.


16/12-09 88


(1) pint E = Polisintendent RPS byrå E
 (Chef byrå E 1986, "pint E" Christer Ekberg

Pol-1987-10-02 A1517-00 Flödesschema för tips.pdf

Pol-1987-10-02 A1517-00 Flödesschema för tips.pdf

RPS/Säk
Stockholm
Rotel E 67
t.f. krkom Örjan Wahlund

1987-10-02


FLÖDESSCHEMA FÖR TIPS I PALMEUTREDNINGEN

Spaningsuppslag över företeelse som enligt överenskommelse skall handläggas vid Säk överförs, efter registrering hos KK1 till bokförande vid Säk / Örjan Wahlund /.

Efter bokföring och notering om förslag till utredande enhet sänds uppslagen till pint E(1) för genomläsning och slutligt avgörande om utredande enhet varefter uppslaget sändes till denna.

När uppslaget bearbetats vid enheten sändes detta åter till bokförande vid Säk / Örjan Wahlund via pint E.(1)

Bokförande har att komplettera bokföringen samt att ansvara för att handlingar/personer som skall blir databehandlade hos Säk.

Därefter återställes handlingarna till KK1 efter avskrivning avseende att ärendet är färdigbehandkat hos säkerhetsavdelningen.


16/12-09 88


(1) pint E = Polisintendent RPS byrå E
 (Chef byrå E 1986, "pint E" Christer Ekberg