wpu.nu

Abolhassan Banisadr

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Abol-Hassan Banisadr
Bani Sadr
Banisadr

Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Abolhassan Banisadr, född 1933-03-22  i Iran, är en iransk politiker som var den första iranska presidenten efter iranska revolutionen. 1980-02-04 till 1981-06-21 .

Biografi / karriär

1960-talet Ledande roll i den studentrörelse som försökte störta shahen Mohammed Reza Pahlavi.Han sattes i fängelse två gånger och skadades under ett uppror i juni 1963. Han flydde i samband med detta till Frankrike.

1970-talet Anslöt sig till ayatollah Ruhollah Khomeinis rörelse i Frankrike i slutet av 1970-talet
1979 feb Återvände till Iran tillsammans med Khomeini i början av revolutionen.
1979 juli Biträdande ekonomi- och finansminister i Mehdi Bazargans regering
1979 Ordinarie minister i november 1979
1979 Tillförordnad utrikesminister en kort period 1979.

1980-01-25 Banisadr valdes till Irans president, den islamiska republikens första, 25 januari 1980 med 75 procent av rösterna. Hans motståndare var Ahmad Madani, Hassan Habibi, Sadegh Tabatabaee, Dariush Forouhar, Sadegh Ghotbzadeh, Kazem Sami, Mohammad Makri, Hassan Ghafourifard, och Hassan Ayat.

1980-02-04 Banisadr svärs in som president av Iran av ayatollah Khomeini

1980-02-06 Ordförande för revolutionsrådet
1980-02-19 Överbefälhavare
1980 aug/sep Banisadr överlevde två helikopterolyckor nära gränsen mellan Iran och Irak.

1980-12-16 Upprörda ledamöter av Majlis, det iranska parlamentet, krävde att han skulle straffas för att ha avslöjat militära hemligheter.

1981 Khomeini avskedade honom från posten som överbefälhavare efter militära motgångar i kriget mot Irak, där han ansågs vara en svag ledare för de iranska styrkorna. Detta innebar att Khomeini fråntog presidenten kontrollen över de väpnade styrkorna och lät denna makt övergå till sitt eget ämbete.

1981-06-21 Banisadr avsattes som president av det iranska parlamentet, Majlis.

Banisadr gick under jorden, efter att hans kontor omringats av en folkmassa som krävt hans död. Han flydde till ett gömställe i västra Iran där han skyddades av bland andra den islamiska vänsterrörelsen Folkets mujahedin.

1981-07-28 Banisadr försökte forma en allians med olika Khomeini-fientliga organisationer för att återta makten, men gjorde till slut bedömningen att situationen var för farlig och flydde 1981-07-28 till Frankrike.

Banisadr bosatte sig i Frankrike, och hans villa i Versailles har under åren varit väl bevakad av fransk polis.Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

Q9592-00

1988-08-09

1994-11-23

 [PDF] 

Pomn 

Q9858-05

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder