wpu.nu

Affären Chamonix

Från wpu.nu

Sven Anér skriver i boken "Affären Chamonix" att Lidbom i samband med hämtningen av Mattias Palme från Chamonix betedde på ett sådant sätt att det verkar som om Lidbom kände till mordet i förväg


Palmekommissionen(1994:12 PROMEMORIA (PM 10:6)
1996-05-21
"POLISSPÅRET"
(Ersätter PM 10:5)
Sida 21

Affären Chamonix
Som tidigare nämnts är ett annat av Sven Anérs centrala spår vad han själv i sin bok betecknat som Affären Chamonix. Han har som ovan påpekats själv kopplat samman Hans Holmérs och Carl Lidboms funktioner och det finns därför anledning att i detta sammanhang redovisa även Affären Chamonix.

Bakgrunden är i korthet följande. I samband med beskedet om mordet på Olof Palme kontaktades ambassaden i Paris. Från ambassadens sida togs kontakt med representanter för den franska regeringen, som ställde ett flygplan till förfogande för att hämta hem makarna Palmes son Mattias, vilken befann sig på sportlov i Chamonix. Ambassadören Carl Lidbom begav sig tillsammans med bokförläggaren Ebbe Carlsson, som tillfälligt besökte Carl Lidbom, och ytterligare en

en ambassadtjänsteman till Chamonix. Där hämtades Mattias och de återvände till Paris. Från Paris flög Mattias och Ebbe Carlsson till Stockholm, dit de anlände kl. 21.20 den 1 mars 1986.

Sven Anér har bl.a. i den hörning som kommissionen arrangerat förklarat att Carl Lidboms påstående att han lånat ett flygplan för att flyga till Genéve och i Chamonix hämta hem Mattias till alla delar är osant. Sven Anér har gjort gällande att Carl Lidbom, då dödsbudet nådde den svenska ambassaden, inte befann sig i Paris, att något flygplan inte ställts


https://wpu.nu/wiki/Sida:Pol-YYYY-MM-DD_OK%C3%84ND_UPPSLAGSKOD_PM_10_6_Polissp_ret.pdf/21

https://wpu.nu/wiki/Index:Pol-YYYY-MM-DD_OK%C3%84ND_UPPSLAGSKOD_PM_10_6_Polissp_ret.pdf