wpu.nu

Ali Lindholm

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto
Relevans
Ali Lindholm var polis vid KK 1 och förhörde vittnen.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Ali Lindholm

Tjänsteställe 1986: Stockholms pd / Kriminalavdelningen / KK 1 Våldsroteln

Tjänstegrad 1986:Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E63-00

1991-01-21

2020-06-10

Stig Engström

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13315-00

1990-10-24

1990-10-26

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder