wpu.nu

Uppslag:KI13315-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990/10/24
Ad acta
1990/10/26
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
PM tjänstgöringslista för personal vid Narkotikaroteln, (KSN), Stockholms pd, under kvällen den 28 februari 1986 och tjänstgöringstider.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-01-12 00:00
Avslutat


PROMEMORIA

ang tjänstgörande personal vid narkotikaroteln, Stockholms pd, under kvällen 1986-02-28

Bifogade uppgifter är inhämtade hos personalredogörare Vivi Nilsson, Narkotikaroteln.

Beträffande dessa uppgifter kan också nämnas att ansvariga chefer för personalen i yttre tjänst, var KG Ohlsson och Benny Åkerblom.

Dessa har således varit dom som haft utsättning med respektive grupp vid arbetspassens början.

Till ovannämnda kan nämnas att vid samtal med nuvarande chefen för narkotikaroteln, krkom Åke Lundström, så bekräftade han att han vid tidpunkten för Olof Palmes död, varit vikarierande chef för roteln.

Han sade sig dock inte ha hållit sig informerad om vad dom olika grupperna arbetat med under den aktuella kvällen. I det fallet hänvisade han till KG Ohlsson och Benny Åkerblom.

Dessa två borde också kunna redogöra för vilka adresser som utnyttjades för spaning mot dom olika objekten.

Vidare vilka som var utsatta för exempelvis telefonavlyssning.

I övrigt vad gäller telefonavlyssning, hänvisade Lundström till krinsp Kjell-Arne Mattsson.

Denne innehar uppgifter om när och mot vem som detta har utnyttjats.

Vidare vilken eller vilka som tjänstgjort vid telefonavlyssningen under kvällen 1986-02-28 .


Lundström hänvisade också till KG Ohlsson och Benny Åkerblom för att närmare få del av dom arbetsrutiner vid roteln som gäller och tillämpas vid spaning. Han själv sade sig inte vara insatt i detta.

Enligt Lundström, var det troligtvis KG Ohlsson som höll i utredningen / spaningen i Bjuhrärendet.

Därmed drog han slutsatsen att Åkerblom hållit på med det sk Kokainärendet.

Pol-1989-01-12 KI13315-00 PM-Tj ntg ringslista.pdf

Pol-1989-01-12 KI13315-00 PM-Tj ntg ringslista.pdf

PROMEMORIA

ang tjänstgörande personal vid narkotikaroteln, Stockholms pd, under kvällen 1986-02-28

Bifogade uppgifter är inhämtade hos personalredogörare Vivi Nilsson, Narkotikaroteln.

Beträffande dessa uppgifter kan också nämnas att ansvariga chefer för personalen i yttre tjänst, var KG Ohlsson och Benny Åkerblom.

Dessa har således varit dom som haft utsättning med respektive grupp vid arbetspassens början.

Till ovannämnda kan nämnas att vid samtal med nuvarande chefen för narkotikaroteln, krkom Åke Lundström, så bekräftade han att han vid tidpunkten för Olof Palmes död, varit vikarierande chef för roteln.

Han sade sig dock inte ha hållit sig informerad om vad dom olika grupperna arbetat med under den aktuella kvällen. I det fallet hänvisade han till KG Ohlsson och Benny Åkerblom.

Dessa två borde också kunna redogöra för vilka adresser som utnyttjades för spaning mot dom olika objekten.

Vidare vilka som var utsatta för exempelvis telefonavlyssning.

I övrigt vad gäller telefonavlyssning, hänvisade Lundström till krinsp Kjell-Arne Mattsson.

Denne innehar uppgifter om när och mot vem som detta har utnyttjats.

Vidare vilken eller vilka som tjänstgjort vid telefonavlyssningen under kvällen 1986-02-28 .


Lundström hänvisade också till KG Ohlsson och Benny Åkerblom för att närmare få del av dom arbetsrutiner vid roteln som gäller och tillämpas vid spaning. Han själv sade sig inte vara insatt i detta.

Enligt Lundström, var det troligtvis KG Ohlsson som höll i utredningen / spaningen i Bjuhrärendet.

Därmed drog han slutsatsen att Åkerblom hållit på med det sk Kokainärendet.

Ovannämnda uppgifter är inhämtade av Stig Edqvist och Johnny Karlsson, Rikskriminalen, under torsdagen 1989-01-12 .

Bifogas skrivelse med uppgifter om tjänstgörande personal vid narkotikaroteln under eftermiddagen och kvällen 1986-02-28 .

Skrivelsen sammanställd av personalredogöraren Vivi Nilsson.

JK/Rk

Pol-1989-01-12 KI13315-00 PM-Tj ntg ringslista.pdf

Pol-1989-01-12 KI13315-00 PM-Tj ntg ringslista.pdf

Ovannämnda uppgifter är inhämtade av Stig Edqvist och Johnny Karlsson, Rikskriminalen, under torsdagen 1989-01-12 .

Bifogas skrivelse med uppgifter om tjänstgörande personal vid narkotikaroteln under eftermiddagen och kvällen 1986-02-28 .

Skrivelsen sammanställd av personalredogöraren Vivi Nilsson.

JK/Rk

Tjänstgörande kvällen 1986-02-28 på KSN

Bjuhr-ärendet klockan 15:20-01:00
Margareta Eklund
Björn Thulin
Rolf Persson
Birger Holmström
Jörgen Söderholm


Kokain-ärendet 17:00-01:00

Anders Nylander
Bengt Segersten
Gunnar Hollstein
Hans Brolin
Inlånade från vaktdistrikten:
Monica Tärnåsen
Carina Sahlin


Solna-ärendet 15:20-01:00

Stefan Holmén
Leif Söderman
Ali Lindholm

Inlånade från Solna:
Thommy Olofsson
Bertil Sahlin och
Göran Janrell


Stödpatrull 15:00-01:00
Owe Persson
Robert Andersson
Inlånad från Sjöpolisen:
Stefan Ahlgren


Rotelchef vik Åke Lundström

Spaningschef vik KG Ohlsson KK2

Spaningschef vik Benny Åkerblom KSC

Pol-1989-01-12 KI13315-00 PM-Tj ntg ringslista.pdf

Pol-1989-01-12 KI13315-00 PM-Tj ntg ringslista.pdf

Tjänstgörande kvällen 1986-02-28 på KSN

Bjuhr-ärendet klockan 15:20-01:00
Margareta Eklund
Björn Thulin
Rolf Persson
Birger Holmström
Jörgen Söderholm


Kokain-ärendet 17:00-01:00

Anders Nylander
Bengt Segersten
Gunnar Hollstein
Hans Brolin
Inlånade från vaktdistrikten:
Monica Tärnåsen
Carina Sahlin


Solna-ärendet 15:20-01:00

Stefan Holmén
Leif Söderman
Ali Lindholm

Inlånade från Solna:
Thommy Olofsson
Bertil Sahlin och
Göran Janrell


Stödpatrull 15:00-01:00
Owe Persson
Robert Andersson
Inlånad från Sjöpolisen:
Stefan Ahlgren


Rotelchef vik Åke Lundström

Spaningschef vik KG Ohlsson KK2

Spaningschef vik Benny Åkerblom KSC