wpu.nu

Anders, montör. Vittne på Tunnelgatan.

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Anders, montör.

Relevans
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


På brottsplatsen

Brottsplats: Tunnelgatan & Olofsgatan, Stockholm
Brottstid: Mordkvällen. 1986-02-28 22:45 (cirka)
Misstänkt brott: Övervakning av den blivande mordplatsen vid Dekorima i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen

Misstänkta personer: Man med walkie-talkie
Signalementsuppgifter:
(Uppslag & förhörsdatum):

EBC10006-00 | 1987-03-12 17:50 | 2 sidor
Man med walkie-talkie

EBC10006-00-A | 1988-09-08 20:15-20:45 | 3 sidor
Man.
Klädsel: ”Amerikansk” skogshuggarjacka.
Övrigt: Mannen med walkie-talkie stod i korsningen Tunnelgatan & Olofsgatan.

I utredningen

Förhörsteman:
(Uppslag & förhörsdatum)

EBC10006-00 | 1987-03-12 17:50 | 2 sidor
Anders hade mordkvällen stannat bilen på Tunnelgatans södra sida och vid uttag från Postens bankomat kl. 22:45 på Tunnelgatan mittemot den blivande mordplatsen såg Anders längre ner på Tunnelgatan vid korsningen med Olofsgatan en eller möjligtvis två personer. Efter att ha återvänt till bilen hade hans fästmö Frk. Swan sagt att hon sett en man med walkie-talkie där på Tunnelgatan.

EBC10006-00-A | 1988-09-08 20:15-20:45 | 3 sidor
Anders höres upplysningsvis angående sina iakttagelser han har gjort på Tunnelgatan vid uttag från Postens bankomat mordkvällen vid 22:45-tiden.

Anders hade då sett en man som stod i korsningen Tunnelgatan & Olofsgatan. Mannen var klädd i ”en typ amerikansk skogshuggarjacka”.

Bankomatbesöket hade tagit en till två minuter.

De hade sedan fortsatt upp Tunnelgatan, passerade mordplatsen och vidare Sveavägen söderut genom Söderledstunneln och hem till Kärrtorp.

Väl hemma i lägenheten så hade Anders lyssnat på radio. Vid cirka 01:30-02:00-tiden hade han hört om Olof Palmes död.

EBC10006-00-B | 1988-09-12 | 1 sida
Registerslagning beträffande Anders.

EBC10006-00-C | 1988-11-15 | 1 sida
Genomgång av personakt rörande Anders.Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Hörd 

EBC10006-00

Anders, montör. Vittne på Tunnelgatan.

 [PDF] 

Hörd 

EBC10006-00-A

Anders, montör. Vittne på Tunnelgatan.

 [PDF] 

Pomn 

EBC10006-00-B

Registerslagning beträffande Anders, montör. Vittne på Tunnelgatan.

 [PDF] 

Pomn 

EBC10006-00-C

Genomgång av personakt rörande Anders.

 [PDF] 

Pomn 

EBC10006-01

Frk. Swan, vittne på Tunnelgatan

 [PDF] 

EBC10006-01-A

 [PDF] 

EBC10006-01-B

 [PDF] 

EBC10006-01-C

 [PDF] 

EBC10006-01-D

 [PDF] 

EBC10006-01-E

 [PDF] 

EBC10006-01-F

 [PDF] 

EBC10006-02

 [PDF] 

EBC10006-02-A

 [PDF] 

EBC10006-02-B

 [PDF] 

EBC10006-03

 [PDF] 

EBC10006-03-A

 [PDF] 

EBC10006-03-B

 [PDF] 

EBC10006-04

Tillsyningsman vid kriminalvårdsanstalt

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder