wpu.nu

Uppslag:EBC10006-01-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
10006-01-E
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Observation av en man med walkie-talkie som Fr. Swan säger sig ha gjort på Tunnelgatan i anslutning till bankomat mordkvällen 1986-02-28.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-05-11 00:00
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med studerande  Fr. Swan 

personnummer-

Boende

Anställning saknas för närvarande.

Förhöret hållet telefonledes 1990-05-10 13:50.

Förhörsledare: krinap Tuve Johansson.

Telefonförhör.

 Fr. Swan  underrättad om att hon skall höras kompletterande beträffande dom uppgifter hon lämnat vid förhör daterat 1988-09-08, och som till sitt innehåll bygger på en observation av en man med walkie-talkie som Fr. Swan säger sig ha gjort på Tunnelgatan i anslutning till bankomat aktuell kväll 1986-02-28.

 Fr. Swan  underrättad om att förhörsledaren kontinuerligt under förhörets gång gör konceptanteckningar, som efter förhöret kommer att läsas upp för  Fr. Swan  för godkännande.

 Fr. Swan  kommer fortsättningsvis under förhöret att kallas vid sitt efternamn  Fr. Swan 

Förhöret ingår i Palmeutredningen.

 Fr. Swan  tillfrågas inledningsvis om det är någonting som hon önskar komplettera

Person hörd: EBC375-01Referens behövs

Pol-1990-05-11 EBC10006-01-E walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-väster-om bankomat.pdf

Pol-1990-05-11 EBC10006-01-E walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-väster-om bankomat.pdf

Protokoll fört vid förhör med studerande  Fr. Swan 

personnummer-

Boende

Anställning saknas för närvarande.

Förhöret hållet telefonledes 1990-05-10 13:50.

Förhörsledare: krinap Tuve Johansson.

Telefonförhör.

 Fr. Swan  underrättad om att hon skall höras kompletterande beträffande dom uppgifter hon lämnat vid förhör daterat 1988-09-08, och som till sitt innehåll bygger på en observation av en man med walkie-talkie som Fr. Swan säger sig ha gjort på Tunnelgatan i anslutning till bankomat aktuell kväll 1986-02-28.

 Fr. Swan  underrättad om att förhörsledaren kontinuerligt under förhörets gång gör konceptanteckningar, som efter förhöret kommer att läsas upp för  Fr. Swan  för godkännande.

 Fr. Swan  kommer fortsättningsvis under förhöret att kallas vid sitt efternamn  Fr. Swan 

Förhöret ingår i Palmeutredningen.

 Fr. Swan  tillfrågas inledningsvis om det är någonting som hon önskar komplettera

Person hörd: EBC375-01Referens behövs

avseende det förhör som hölls med henne 88-09-08.

Det enda som hon önskar korrigera är att den jacka som hon har beskrivit i tidigare förhör, hade tydliga flikar på kragen framtill.

 Fr. Swan  vidhåller i övrigt alla de uppgifter hon lämnat vid tidigare förhör.

Beträffande den jacka som finns beskriven, så uppger hon att hon är relativt säker på att den kamrat som bar denna jacka muckade från just kriminalvårdsanstalten Majorshagen.

Då förhörsledaren tillfrågar vad denna person heter, så uppger hon att den person hon åsyftar som skall ha innehaft en jacka som finns beskriven i tidigare förhör heter . Denne skall då de var tillsammans ha bott i Solna.  Fr.  Swan tillägger dock att denne sedan tre år tillbaka är avliden.

Beträffande uppgifter som framgår ur polisens register, kan man konstatera att vid tiden ifråga, februari 1986, var involverad i kriminalitet.

Med ledning av detta så tillfrågas  Fr. Swan  om hon aktuell kväll, 1986-02-28, var påverkad utav någon typ av droger.

 Fr.  Swan svarar på detta, att hon var fullständigt ren denna kväll. Hon uppger att hon inte hade missbrukat något hasch och ej heller intagit någon alkohol.

I detta skede av förhöret får förhöret avbrytas, då som påkallar uppmärksamhet.

 Fr.  Swan skall höras fortsatt kompletterande vid senare tillfälle.

 Fr.  Swan har fått de uppgifter som framkommit under förhöret upplästa för sig, och godkänner dessa i utskrivet skick.

Förhöret avslutas 1990-05-10 14:05.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Tuve Johansson / krinsp.

Pol-1990-05-11 EBC10006-01-E walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-väster-om bankomat.pdf

Pol-1990-05-11 EBC10006-01-E walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-väster-om bankomat.pdf

avseende det förhör som hölls med henne 88-09-08.

Det enda som hon önskar korrigera är att den jacka som hon har beskrivit i tidigare förhör, hade tydliga flikar på kragen framtill.

 Fr. Swan  vidhåller i övrigt alla de uppgifter hon lämnat vid tidigare förhör.

Beträffande den jacka som finns beskriven, så uppger hon att hon är relativt säker på att den kamrat som bar denna jacka muckade från just kriminalvårdsanstalten Majorshagen.

Då förhörsledaren tillfrågar vad denna person heter, så uppger hon att den person hon åsyftar som skall ha innehaft en jacka som finns beskriven i tidigare förhör heter . Denne skall då de var tillsammans ha bott i Solna.  Fr.  Swan tillägger dock att denne sedan tre år tillbaka är avliden.

Beträffande uppgifter som framgår ur polisens register, kan man konstatera att vid tiden ifråga, februari 1986, var involverad i kriminalitet.

Med ledning av detta så tillfrågas  Fr. Swan  om hon aktuell kväll, 1986-02-28, var påverkad utav någon typ av droger.

 Fr.  Swan svarar på detta, att hon var fullständigt ren denna kväll. Hon uppger att hon inte hade missbrukat något hasch och ej heller intagit någon alkohol.

I detta skede av förhöret får förhöret avbrytas, då som påkallar uppmärksamhet.

 Fr.  Swan skall höras fortsatt kompletterande vid senare tillfälle.

 Fr.  Swan har fått de uppgifter som framkommit under förhöret upplästa för sig, och godkänner dessa i utskrivet skick.

Förhöret avslutas 1990-05-10 14:05.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Tuve Johansson / krinsp.