wpu.nu

Anders Grafström

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Anders Fritiof Vilhelm Grafström, (1909-1979 död i Täby), var en svensk militär (generalmajor).


Yrkesliv och karriär
Datum Händelse
1909-11-05 Anders Grafström föddes
1931-04-16 Fänrik vid Norrlands dragonregemente (K 4)
1933-05-05 Underlöjtnant
1933–1934 Tjänstgjorde i estniska armén
1936–1937 Biträdande militärattaché i Moskva
1937-07-01 Löjtnant
1938–1940 Högre militär utbildning på Krigshögskolan för blivande aspiranter i generalstabskåren
1939–1940 Kompanichef i Finland under finska vinterkriget
1941 Kompanichef i Finland under fortsättningskriget
1942-10-01 Ryttmästare
1943-10-01 Kapten vid generalstaben
1945 Ledamot av kommittén för utredning upplysningsverksamhet om och inom försvaret, Världsveteransförbundets råd
1945 Militärattaché i Oslo
1947-10-01 Kapten Västerbottens regemente (I 20)
1947–1949 Studier vid norska och danska armén 
1949-04-01 Major, generalstabskåren
1949–1952 Redaktör för Arménytt och skrev artiklar i militär fackpress
1951 Studier vid brittiska armén
1952 Studier vid amerikanska armén
1952–1955 Major, sekundchef vid Livgardets dragoner (K 1)
1954-10-01 Överstelöjtnant i kavalleriet
1955-04-01–1958 Överstelöjtnant och försvarsattaché i Helsingfors
1956-10-05 Överstes tjänstegrad
1958-04-01 Överste vid kavalleriet.Tjänstgjorde vid försvarsstaben
1958–1964 Chef för Krigsskolan
1959–1979 Ordförande i Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga
1964-04-01–1966 Överste av 1. Graden och ställföreträdande militärbefälhavare för II. militärområdet
1966–1967 Arméinspektör vid Södra militärområdet
1967–1971 Grafström står till rikshemvärnschefens förfogande
1970-03-31 Avsked enligt begäran
1971-10-01 Generalmajor inom armén
1979-10-18 Anders Grafström avled i en ålder av 69 år i Täby

I utredningen

Det finns inget registrerat i wpu på Anders Grafström

BilderLitteratur / Bibliografi

Publicerat Rubrik / Länk Förlag - Författare
1954 "Vår armé: orientering. " Hörsta - Anders Grafström
1954 "The Swedish army" Hörsta - Anders Grafström
2006 "Från Salla till Hangöudd: med Grafströms jägare i två krig." Förlag svenska frivilliga - Anders Grafström

Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
1962 “Grafström, Anders F V, överste Vem är vem?, Stor-Stockholm 1962 - Paul Harnesk (red)
1969 “Anders Grafström” Vem är det: svensk biografisk handbok. 1969 - Norstedt
1977 "Grafström, Anders F V, generalmajor" Vem är det: svensk biografisk handbok. 1977 - Norstedt
“Anders Grafström” Wikipedia - svenska