wpu.nu

Alvar Lindencrona

Från wpu.nu


Relevans
En av grundarna och ledare av svenska Stay Behind fram till 1978.

Ger en bakgrund till hur Stay Behind kom till.

Stay Behind som organisation ingår i teorier om att den skulle var delaktig i mordet på Sveriges statsminister Olof Palme 1986-02-28.

Alvar Lindencrona avled 1981.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Alvar Lindencrona, (1910-1981), var en svensk jurist, företagsledare och under flera år (1954-1968) ledare/chef för Stay Behind.

Yrkesliv och karriär (i urval)
Datum Händelse
1910-05-26 Alvar Lindencrona föddes
193? Juristexamen
1939-1945 Under andra världskriget var Alvar Lindencrona  anställd på Försvarsdepartementet
194? Anställd på Kommunikationsdepartementet
194? Anställd på Luftfartsstyrelsen och medverkade i förhandlingar om bilaterala luftfartsavtal
1947 Verkställande direktör för försäkringsföretaget Thulebolagen
1948 Utnämnd till riddare av Vasaorden (RVO)
1953 Utnämnd till riddare av Nordstjärneorden (RNO)
1964 Thulebolagen köptes upp av Skandia och Alvar Lindencrona blev ledamot i Skandias styrelse
1970-11-16 Utnämnd till kommendör av första klassen av Vasaorden
1981-12-12 Alvar Lindencrona avled i en ålder av 71 år


Planering av en svensk motståndsrörelse (Stay Behind)

Alvar Lindencrona spelade i hemlighet en ledande roll i beredskapsplaneringen av en svensk motståndsrörelse i händelse av ockupation, en så kallad stay behind-organisation, efter andra världskriget.

Alvar Lindencrona var med från tidigt i organisationens uppbyggnadsskede från i slutet av 1940-talet till dess den omkring 1954 hade fått fasta former och ledde planeringen till 1978 då arbetet togs över av Curt-Steffan Giesecke.

Uppgiften var att i samarbete med landets politiska och militära ledning planera en, av möjlig svensk regering i exil sanktionerad, underjordisk rörelse i händelse av ockupation.

Bakgrunden var erfarenheter från andra världskriget av behov av organisation av motståndsrörelser i förhand för att kunna behålla en legitimitet genom en nära koppling till ett lands lagliga regering.

Organisation och ledning

Huvudmän
Bakom organisationen låg statsminister Tage Erlander och hans inrikesministrar, Eije Mossberg och från 1957 Rune Johansson med hjälp av dennes statssekreterare Carl Persson. Trots det väsentliga militära inslaget i organisationens verksamhet låg förankringen inom kanslihuset i ett civilt departement ända fram till 1969, då den flyttades till försvarsdepartementet.

Styrgrupp
Dess förankring i samhället skedde genom deltagande i dess styrgrupp av intresseorganisationsledare som Arne Geijer från LO och Valter Åman från TCO samt Bertil Kugelberg och senare Curt-Steffan Giesecke från Svenska Arbetsgivareföreningen.

Från militär sida var huvudpersonen från början Carl August Ehrensvärd och senare Stig Synnergren och Carl-Eric Almgren.

Ledning & stab/administration
Översten Anders Grafström var Stay Behinds förste "operative" chef fram till mitten av 1960-talet.

Telegrafverkets generaldirektör Håkan Sterky hade också en roll i organisationen och bidrog med ett kansli.

Mötesplatser för organisationens ledning var bland annat Alvar Lindencronas kontor i Thulehuset på Sveavägen och hans 12-rumsvåning vid Stureplan.

I Thulehuset fanns också ett kontor med särskild bakingång från Luntmakargatan. Lindencronas privatsekreterare var invigd, men kände inte till identiteten av de medlemmar av organisationen som släpptes in i Lindencronas rum.

Internationell samarbetspartner
En förutsättning för Stay Behind-idén var samarbete med NATO, vilken hade en enhet för samordning av Stay behindorganisationerna i olika länder, Allied Clandestine Committe/Special Operations Planning Staff (ACC/SOPS).


Stay Behind avslöjas
Publik kunskap om den svenska stay behind-organisationen började sippra ut först i samband med Sovjetunionens fall och den svenska organisationens existens avslöjades av Dagens Nyheter 1990. JDB26300-00

Från ansvarigt svenskt håll har ingen publicering av uppgifter lämnats, men Lindencrona omnämns i SOU 2002:108 (kapitel 7, stycke 7.8.4, Sid 748) som i övrigt just avhandlar "Förberedelser för stay behind i Sverige på 1970- och 80-talen".

I utredningen

Det finns inget registrerat i wpu på Alvar Lindencrona

Bilder


Förekommer i wpu

 
--Foto Alvar Lindencrona--.jpeg
--Foto Alvar Lindencrona--.jpeg
AGAG
Alvar Lindencrona
Alvar Lindencrona
Alvar Lindencrona
Alvar Lindencrona
Alvar Lindencrona
Alvar Lindencrona
Alvar Lindencrona
Anders Grafström
Barbro Segnell
Barbrogruppen
CIA
Carl August Ehrensvärd
Contra
Curt-Steffan Giesecke
Estniska kommittén
Förkortningar
Gunnar Hedlund
JDB26300-00
Marcus Wallenberg Jr.
Nyh-1992-01-15 E-63-02 DNatikel om SB.pdf/1
Nyh-1992-04-28 HA14551-01 DN Falskt spår gav NATO skulden.pdf/1
Olof Palme
Pol-1992-01-15 E63-02 Handlingar till HÖ.pdf/2
Pol-2018-10-22 0930 E22316-00 Tidigare anställd Skandia.pdf/4
Pol-2018-10-22 E22316-00 PolTidigare-anstlld-Skandia.pdf/4
Pol-2018-10-22-E22316-00 Tidigare-anställd-Skandia.pdf/4
Reinhold Geijer
Riksförbundet för demokratisk upplysning
SDRA8
Stay Behind
Tage Erlander
William Colby

Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
1998-10-04 "Stay behind - hemliga armén (DN Söndag)" Blogg - Thomas Kanger
2011-03-19 "Direktörens dubbelliv" SvD - Michael Holmström
"Om Stay Behind- och motståndsrörelser på www.bergrum.se” Blogg - MatsB (adm)
"Alvar Lindencrona” Wikipedia - svenska