wpu.nu

Uppslag:L261-00-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
261-00-E
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-24 15:10
Avslutat
1986-04-24 00:00


Pia Engström visades cirka 1 300 diabilder i färg. Av dessa plockade hon ut endast ett foto: - .

Engström fick se två (2) stycken fotografier (svart-vita) av denne person. En bild framifrån och en i profil.

Hon är till 100 % säker på att det är samme man hon samtalade med på Sveavägen 1986-02-28 , vid 23 -tiden.

Det Engström särskilt lade märke till då hon träffade honom på Sveavägen är att han liknar Marlon Brando i rollen som Gudfader i filmen med samma namn. Han har även en liknande dov och släpig röst.

Mannens breda käkparti och tjocka kinder lade hon på minnet och tycker att de visade bilderna på mannen stämmer överens med vad hon kommer ihåg från 1986-02-28 .

Även håret stämmer väl överens med mannens, på Sveavägen, hår.

På förfrågan om Engström kunde se några olikheter på fotografierna jämfört med den man hon mötte på Sveavägen blev svaret att hon kunde ej finna några olikheter.

-Östlund, Ulf Roger (se E22-01)

Pol-1986-04-24 L261-00-E Pia Engström.pdf

Pol-1986-04-24 L261-00-E Pia Engström.pdf

Pia Engström visades cirka 1 300 diabilder i färg. Av dessa plockade hon ut endast ett foto: - .

Engström fick se två (2) stycken fotografier (svart-vita) av denne person. En bild framifrån och en i profil.

Hon är till 100 % säker på att det är samme man hon samtalade med på Sveavägen 1986-02-28 , vid 23 -tiden.

Det Engström särskilt lade märke till då hon träffade honom på Sveavägen är att han liknar Marlon Brando i rollen som Gudfader i filmen med samma namn. Han har även en liknande dov och släpig röst.

Mannens breda käkparti och tjocka kinder lade hon på minnet och tycker att de visade bilderna på mannen stämmer överens med vad hon kommer ihåg från 1986-02-28 .

Även håret stämmer väl överens med mannens, på Sveavägen, hår.

På förfrågan om Engström kunde se några olikheter på fotografierna jämfört med den man hon mötte på Sveavägen blev svaret att hon kunde ej finna några olikheter.

-Östlund, Ulf Roger (se E22-01)
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett Fotokonfrontation med Pia Engström
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-24 09:00
Avslutat


PIA


14 Postadress (utdelningsadress och orts adress) telefon bostaden


) misstänkt

Fotokonf:ontation de 24 april 1906, 14.00-15.30 person

fordon

gods 18 ! sam.. jroeckna först känd persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okänd persons kön, alder, signalement och klädse!


riz inssta; vises C2 1506 riabil12. i fire. Av dessa plockade hon at enäast ett foto: 450719-1350. Ingström fick se 2 st fotografier svartvita) av denne person. En bil rakt framifren och en i profil.

Hon är till 100. säker på att det är sanne man hon ser:talade med pi? Sveavëçen den 28 februari 1986, vid 23-tiden. Det ungström särskilt lade närke till då hon träffade honoa r? veavägen är att han liknar !2rio? ?rando i rollen som Gudfadern i filinen med samma namn. dan iar även en likaande dov och slipis röst. mannens breda kökparti oci tjoc:a kina :r lade hon di cinnet och tycker att de visage bilderna på mannen stämner iverens med vad hon korner inte från den 2 februari. iven håret stänner väl överens med mannen i Sveavägens här.

Pa förfrman 0.3strüz. sunce ce ricra olikheter i fotoerafierna jämfört med den man hon ::ötte po Sveavägen blev svaret att hon ej ure i'inna ne ra olikheter.

400719Ustlund, cli Roger (se -2-1)

Forts-bad

19 Onende osag

30 Tagi ce!

860428

a aniva till uppslag ni

Spanische

Sit scan.ngsche Signa:

Pegistrato: Signa:

21

[22-/

Ai

777 all uppslag nr 1.3i. J henge: 1. doia Signatu

1 signalur

?: i5e!: calur

25 Sche. sig!

Pol-1986-04-24 L261-00-E Pia Engström fotokonfrontation.pdf

Pol-1986-04-24 L261-00-E Pia Engström fotokonfrontation.pdf

PIA


14 Postadress (utdelningsadress och orts adress) telefon bostaden


) misstänkt

Fotokonf:ontation de 24 april 1906, 14.00-15.30 person

fordon

gods 18 ! sam.. jroeckna först känd persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okänd persons kön, alder, signalement och klädse!


riz inssta; vises C2 1506 riabil12. i fire. Av dessa plockade hon at enäast ett foto: 450719-1350. Ingström fick se 2 st fotografier svartvita) av denne person. En bil rakt framifren och en i profil.

Hon är till 100. säker på att det är sanne man hon ser:talade med pi? Sveavëçen den 28 februari 1986, vid 23-tiden. Det ungström särskilt lade närke till då hon träffade honoa r? veavägen är att han liknar !2rio? ?rando i rollen som Gudfadern i filinen med samma namn. dan iar även en likaande dov och slipis röst. mannens breda kökparti oci tjoc:a kina :r lade hon di cinnet och tycker att de visage bilderna på mannen stämner iverens med vad hon korner inte från den 2 februari. iven håret stänner väl överens med mannen i Sveavägens här.

Pa förfrman 0.3strüz. sunce ce ricra olikheter i fotoerafierna jämfört med den man hon ::ötte po Sveavägen blev svaret att hon ej ure i'inna ne ra olikheter.

400719Ustlund, cli Roger (se -2-1)

Forts-bad

19 Onende osag

30 Tagi ce!

860428

a aniva till uppslag ni

Spanische

Sit scan.ngsche Signa:

Pegistrato: Signa:

21

[22-/

Ai

777 all uppslag nr 1.3i. J henge: 1. doia Signatu

1 signalur

?: i5e!: calur

25 Sche. sig!