Annika Blomqvist

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Plats för foto


Relevans
Mordplatsvittne

Hörde 2 skott med 1-2 sekunders mellanrum vid Monte Carlo. Gick tillbaka mot Tunnelgatan för att se vad som hänt. Polisen kom just när hon kom

fram till Tunnelgatan. Det tog ytterligare några minuter innan ambulansen kom.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
KännerResten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Annika Blomqvist i wpu.nu.

Avsnitt

Annika Blomqvist har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Annika Blomqvist är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Annika Blomqvist omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Annika Blomqvist som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Annika Blomqvist har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer