wpu.nu

Annika Blomqvist

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Annika Blomkvist

Relevans
Mordplatsvittne

Hörde 2 skott med 1-2 sekunders mellanrum vid Monte Carlo. Gick tillbaka mot Tunnelgatan för att se vad som hänt. Polisen kom just när hon kom

fram till Tunnelgatan. Det tog ytterligare några minuter innan ambulansen kom.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [[Media:|[PDF]]] 

[Liggaren]

E638-00

1988-09-20

1990-04-10

 [PDF] 

E638-00-A

[Liggaren]

E638-00-B

1989-03-29

1990-04-10

 [[Media:|[PDF]]] 

Hörd Pomn 

E638-01

Annika Blomkvist

 [[Media:|[PDF]]] 

Hörd 

E638-01-A

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder