wpu.nu

Uppslag:E638-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
638-01
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-02 00:00
Avslutat


Pogledress (utdelningsadress och onlsadre98). 1eleron bosteoan

tel. bast. 08-61 40 34, alt, 50 92 24 Arbelsplats (arbalagivare, posladress och telefon gibaraty

tel. arb. 757 67 01 Uppalagal ayoor

17 Hordoloo (kort rubricering 10x faldte golse or person, fordon, poda, Okonlopaning ate med engivende sy tid

och pla. misstänkt nodon

Besökare på biografen Grand person

goda ) sak. fanleckno fornt ind pron yrke, namn. odoloniid, bostad. Talkon och arbategivare -

Dette orripe wropittu mod ang hande ry ex hållpunkter for tider och platzes samt bedömning av uppoltalomnaro ne trovärdighet och ov ODN- eller senolik oturan)

Uppgiftslämnaren hade varit på biografen Grand tillsammans med en manlig kamrat. De hade bokat biljetter tidigare. Hon tror att de satt på 7:e bänk. De abserverade paret Palme när de gick ut från salongen. De gick då mycket nära varandra, cirka en till en och en halv meter. De observerade inte något särskilt eller någon anmärkningsvärd person i Palmes närhet. De gick Sveavägen mot Kungsgatan,

De hade på Sveavägen gått något före paret Palme: Efter att de gått ut från salongen hade de inte sett paret. När de gått på Sveavägen ett litet stycke närmare kungs_gatan än korsningen med Tunnelgatan hade de hört skott.

De vände sig då om, gick tillbaka ett stycke och stannade på Sveavägens västra sida. e såg att folk stannat på flatsen. De hade sett en taxibil, de förstod att polis hade larmats. När de efter en stund hade börjat gå åter mat Kungsgatan hade en mycket lättklädd man utan ytterkläder kammit springandes snett över Sveavägen mot en röd bil som stod parkerad på Sveavägen. Fabrikat och reg.nr. är okänt liksom bilens färdriktning. Mannen hade haft kart. överkropp och sett något kraftig ut.

Font-blad

Ovanstående uppolag kan anknyla till uppalag ni

E

Spaninpachet signalur

30 Tagit dal 760332 4 TEN

Bitr spinskehot Antrator sia


anxnyler till uppala na Registrerat:

Arendor Hildet Signalur

datum

Signatu

24 Färdigbea botat: acum

Spanchat: alon

R

Pol-1986-03-02 E638-01 Annika Blomkvist.pdf

Pol-1986-03-02 E638-01 Annika Blomkvist.pdf

Pogledress (utdelningsadress och onlsadre98). 1eleron bosteoan

tel. bast. 08-61 40 34, alt, 50 92 24 Arbelsplats (arbalagivare, posladress och telefon gibaraty

tel. arb. 757 67 01 Uppalagal ayoor

17 Hordoloo (kort rubricering 10x faldte golse or person, fordon, poda, Okonlopaning ate med engivende sy tid

och pla. misstänkt nodon

Besökare på biografen Grand person

goda ) sak. fanleckno fornt ind pron yrke, namn. odoloniid, bostad. Talkon och arbategivare -

Dette orripe wropittu mod ang hande ry ex hållpunkter for tider och platzes samt bedömning av uppoltalomnaro ne trovärdighet och ov ODN- eller senolik oturan)

Uppgiftslämnaren hade varit på biografen Grand tillsammans med en manlig kamrat. De hade bokat biljetter tidigare. Hon tror att de satt på 7:e bänk. De abserverade paret Palme när de gick ut från salongen. De gick då mycket nära varandra, cirka en till en och en halv meter. De observerade inte något särskilt eller någon anmärkningsvärd person i Palmes närhet. De gick Sveavägen mot Kungsgatan,

De hade på Sveavägen gått något före paret Palme: Efter att de gått ut från salongen hade de inte sett paret. När de gått på Sveavägen ett litet stycke närmare kungs_gatan än korsningen med Tunnelgatan hade de hört skott.

De vände sig då om, gick tillbaka ett stycke och stannade på Sveavägens västra sida. e såg att folk stannat på flatsen. De hade sett en taxibil, de förstod att polis hade larmats. När de efter en stund hade börjat gå åter mat Kungsgatan hade en mycket lättklädd man utan ytterkläder kammit springandes snett över Sveavägen mot en röd bil som stod parkerad på Sveavägen. Fabrikat och reg.nr. är okänt liksom bilens färdriktning. Mannen hade haft kart. överkropp och sett något kraftig ut.

Font-blad

Ovanstående uppolag kan anknyla till uppalag ni

E

Spaninpachet signalur

30 Tagit dal 760332 4 TEN

Bitr spinskehot Antrator sia


anxnyler till uppala na Registrerat:

Arendor Hildet Signalur

datum

Signatu

24 Färdigbea botat: acum

Spanchat: alon

R