wpu.nu

A11408 - PM TJÄNSTGÖRING KOM/KSN. PM KOKAIN + SOLNAÄRENDET. ANKNYTNING KE10413

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Rubrik
PM TJÄNSTGÖRING KOM/KSN. PM KOKAIN + SOLNAÄRENDET. ANKNYTNING KE10413
I Utredningen
Avsnittsanteckningar (PU)
PM TJÄNSTGÖRING KOM/KSN. PM KOKAIN + SOLNAÄRENDET. ANKNYTNING KE10413
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under A11408.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

A11408-00

1985-12-16

1989-04-11

1989-04-16

A11408-01

1989-04-11

1989-04-16

A11408-02

1989-02-07

1989-04-11

1989-04-16

KSN Spaningsrapporter "Kokainärendet"

A11408-03

1989-02-10

1989-04-11

1989-04-16