wpu.nu

Uppslag:A11408-03

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
PM angående KSN spaning "Solna-ärendet"
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-10 00:00
Avslutat


PROMEMORIA

angående dokumentation beträffande spaning i narkotikaärende, "Solnaärendet", fredagen 1986-02-28 .

Promemorian upprättad av kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen, måndagen 1989-02-13 .


I samband med förhör med kriminalinspektör erhölls fotokopia av spaningsrapport omfattande tiden 16:00-19:00 .

I avsikt att erhålla spaningsrapport beträffande tiden efter 19:00 ,har 1989-02-10 telefonkontakt tagits med kriminalkommissarie KSN.

Efter att ha kontrollerat saken kunde meddela att det på KSN ej finnes vare sig spaningsrapporter eller TK-protokoll i det s k "Solnaärendet".

Samma dag, dvs 1989-02-10 ,togs telefonkontakt med kriminalinspektör , KSN.

kunde meddela att de s k TK-protokollen i aktuellt ärende förstörts 1987-12-08 enligt beslut av statsåklagaren Birgit Tunved.

Vid kontakt med chefen för Narkotikaroteln i Solna, kriminalinspektör framkom att aktuella spaningsrapporter förvaras där.

Den spaningsrapport som omfattar tiden 16:00-19:00 har löpnummer 149.

Fotokopia av spaningsrapport med efterföljande löpnummer, dvs löpnummer 150, överlämnades till undertecknad 1989-02-13 .

Det kunde därvid konstateras att denna spaningsrapport, dvs spaningsrapporten med löpnummer 150, är upprättad av 1986-03-01 .

Rapporten ifråga behandlar dock enbart gripandet av i Stockholm.

Fotokopia av spaningsrapporten ifråga bifogas.

Av anmälan samt personblad beträffande framgår att denne greps klockan 23:30 .

Fotokopia av anmälan samt personblad bifogas.

Som framgår av ovan kan det konstateras att någon dokumentation i form

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

PROMEMORIA

angående dokumentation beträffande spaning i narkotikaärende, "Solnaärendet", fredagen 1986-02-28 .

Promemorian upprättad av kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen, måndagen 1989-02-13 .


I samband med förhör med kriminalinspektör erhölls fotokopia av spaningsrapport omfattande tiden 16:00-19:00 .

I avsikt att erhålla spaningsrapport beträffande tiden efter 19:00 ,har 1989-02-10 telefonkontakt tagits med kriminalkommissarie KSN.

Efter att ha kontrollerat saken kunde meddela att det på KSN ej finnes vare sig spaningsrapporter eller TK-protokoll i det s k "Solnaärendet".

Samma dag, dvs 1989-02-10 ,togs telefonkontakt med kriminalinspektör , KSN.

kunde meddela att de s k TK-protokollen i aktuellt ärende förstörts 1987-12-08 enligt beslut av statsåklagaren Birgit Tunved.

Vid kontakt med chefen för Narkotikaroteln i Solna, kriminalinspektör framkom att aktuella spaningsrapporter förvaras där.

Den spaningsrapport som omfattar tiden 16:00-19:00 har löpnummer 149.

Fotokopia av spaningsrapport med efterföljande löpnummer, dvs löpnummer 150, överlämnades till undertecknad 1989-02-13 .

Det kunde därvid konstateras att denna spaningsrapport, dvs spaningsrapporten med löpnummer 150, är upprättad av 1986-03-01 .

Rapporten ifråga behandlar dock enbart gripandet av i Stockholm.

Fotokopia av spaningsrapporten ifråga bifogas.

Av anmälan samt personblad beträffande framgår att denne greps klockan 23:30 .

Fotokopia av anmälan samt personblad bifogas.

Som framgår av ovan kan det konstateras att någon dokumentation i form

av spaningsrapport ej föreligger vad gäller tiden 19:00-23:30 .

Stockholm som ovan


Roger Jansson
Krinsp


/sb

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

av spaningsrapport ej föreligger vad gäller tiden 19:00-23:30 .

Stockholm som ovan


Roger Jansson
Krinsp


/sb

SPANINGSRAPPORT


Objekt:

Personal:

Rapporterat av:

Datum: 1986-03-01


Tid Anmärkning

Fredagen 1986-02-28 greps ovanstående i fastigheten Stockholm där han är bosatt.

Vid husrannsakan anträffades inget av värde. Dock hade han diverse "lösa" anteckningar gällande telefonnummer. Dessa noterades på vidhängande A4-ark.

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

SPANINGSRAPPORT


Objekt:

Personal:

Rapporterat av:

Datum: 1986-03-01


Tid Anmärkning

Fredagen 1986-02-28 greps ovanstående i fastigheten Stockholm där han är bosatt.

Vid husrannsakan anträffades inget av värde. Dock hade han diverse "lösa" anteckningar gällande telefonnummer. Dessa noterades på vidhängande A4-ark.

Stockholms Polisdistrikt KSN

Misstänkt:
Brott:
Brottsdatum: 1986-02-28 23:45


BROTTET: Dag som ovan inkom ett tips till Stockholms polisens narkotikarotel/KSN som sade att ovan

Med anledning av detta sattes bostad under observation. Under bevakningen kunde konstateras att tillsammans med annan lämnade lägenheten.

Vid kontroll av

1.)


2.)

Under transport till KCV uppgavBeslagsprotokoll upprättats.

I sällskap med var , han med togs för förhör till KCV.

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Stockholms Polisdistrikt KSN

Misstänkt:
Brott:
Brottsdatum: 1986-02-28 23:45


BROTTET: Dag som ovan inkom ett tips till Stockholms polisens narkotikarotel/KSN som sade att ovan

Med anledning av detta sattes bostad under observation. Under bevakningen kunde konstateras att tillsammans med annan lämnade lägenheten.

Vid kontroll av

1.)


2.)

Under transport till KCV uppgavBeslagsprotokoll upprättats.

I sällskap med var , han med togs för förhör till KCV.

Personblad

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Personblad

SPANINGSRAPPORT Sida: 149


Objekt:

Personal: [, och

Rapporterat av: Krinsp.

Datum: 1986-02-28


Tid Anmärkning

16:00
s fordon fångades upp på Råsundavägen av en tillfällighet.

I fordonet färdades och , färden gick mot Sundbyberg, Tulegatan och därefter tillbaka till Solna och Råsundavägen efter en u-sväng på Tulegatan,


16:05
parkerade sitt fordon på Råsundavägen strax innan korsningen med Förrådsgatan.

och steg ur fordonet och gick in i en tobaksaffär strax intill på Råsundavägen, ojämn sida.


16:12
kommer ut ifrån aktuella tobaksaffär och kliver in i s fordon (EME 633) och åker Råsundavägen i ostlig riktning därefter Solnavägen - Torsgatan - Norra Bantorget Vasagatan - Mäster Samuelsgatan - Malmskillnadsgatan där fordonet parkerades utanför Malmskillnadsgatan 23 klockan 16:30 .


16:34
lämnar fordonet och går runt detta samt stannar intill detta vid passagerarsidan, där han under några minuter samtalar med som sitter kvar i fordonet.

överlämnar någonting till genom den nedvevade sidorutan varvid sedan i rask takt går iväg Malmskillnadsgatan och viker av på Mäster Samuelsgatan i ostlig riktning (mot Sergelsgatan). sitter kvar i fordonet.


17:05
kommer tillbaka från det håll han försvann och går till sitt parkerade fordon.


17:08
Fordonet lämnar aktuella plats med och i, färden går Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan Norrlandsgatan - Birger Jarlsgatan - Odengatan - Sigtunagatan där fordonet dubbelparkeras cirka 20-30 meter in på gatan klockan 17:15 .

och sitter kvar i fordonet och ger sken av att halvsova.


17:40
Fordonet startas och körs fram cirka 50 meter och stannar samtidigt som föraren signalerar två gånger, därefter backas fordonet tillbaka till den tidigare utgångspunkten.


17:50
lämnar fordonet och springer in i nr 4.

går förbi och ser stå en bit in i gången som leder igenom fastigheten.

samtalar med en liten mörk tjej i 25 års-åldern, cirka 165 cm lång. Hon have långt mellanblont hår. Hon hade underbett. Hon var iklädd vita byxor och en vit tröja. Under tröjan hade hon en skjorta i flanell. Den var svart och cerisröd. Utanpå allt detta hade hon vinröd dunväst.

Efter några minuter så kom ut igen. Han gick ut till och pratade med honom.

Därefter så gick han tillbaka in i fastigheten. Huruvida han sammanträffade med tjejen igen är okänt,

Efter ytterligare någon minut kom han på nytt ut, nu satte han sig i bilen.


17:56
får syn på tjejen, när hon står i korsningen Sigtunagatan & Odengatan.

springer fram till henne (otydligt) till bilar.

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

Pol-1989-02-16 A11408-03 PM-Solna rendet.PDF.pdf

SPANINGSRAPPORT Sida: 149


Objekt:

Personal: [, och

Rapporterat av: Krinsp.

Datum: 1986-02-28


Tid Anmärkning

16:00
s fordon fångades upp på Råsundavägen av en tillfällighet.

I fordonet färdades och , färden gick mot Sundbyberg, Tulegatan och därefter tillbaka till Solna och Råsundavägen efter en u-sväng på Tulegatan,


16:05
parkerade sitt fordon på Råsundavägen strax innan korsningen med Förrådsgatan.

och steg ur fordonet och gick in i en tobaksaffär strax intill på Råsundavägen, ojämn sida.


16:12
kommer ut ifrån aktuella tobaksaffär och kliver in i s fordon (EME 633) och åker Råsundavägen i ostlig riktning därefter Solnavägen - Torsgatan - Norra Bantorget Vasagatan - Mäster Samuelsgatan - Malmskillnadsgatan där fordonet parkerades utanför Malmskillnadsgatan 23 klockan 16:30 .


16:34
lämnar fordonet och går runt detta samt stannar intill detta vid passagerarsidan, där han under några minuter samtalar med som sitter kvar i fordonet.

överlämnar någonting till genom den nedvevade sidorutan varvid sedan i rask takt går iväg Malmskillnadsgatan och viker av på Mäster Samuelsgatan i ostlig riktning (mot Sergelsgatan). sitter kvar i fordonet.


17:05
kommer tillbaka från det håll han försvann och går till sitt parkerade fordon.


17:08
Fordonet lämnar aktuella plats med och i, färden går Malmskillnadsgatan - Mäster Samuelsgatan Norrlandsgatan - Birger Jarlsgatan - Odengatan - Sigtunagatan där fordonet dubbelparkeras cirka 20-30 meter in på gatan klockan 17:15 .

och sitter kvar i fordonet och ger sken av att halvsova.


17:40
Fordonet startas och körs fram cirka 50 meter och stannar samtidigt som föraren signalerar två gånger, därefter backas fordonet tillbaka till den tidigare utgångspunkten.


17:50
lämnar fordonet och springer in i nr 4.

går förbi och ser stå en bit in i gången som leder igenom fastigheten.

samtalar med en liten mörk tjej i 25 års-åldern, cirka 165 cm lång. Hon have långt mellanblont hår. Hon hade underbett. Hon var iklädd vita byxor och en vit tröja. Under tröjan hade hon en skjorta i flanell. Den var svart och cerisröd. Utanpå allt detta hade hon vinröd dunväst.

Efter några minuter så kom ut igen. Han gick ut till och pratade med honom.

Därefter så gick han tillbaka in i fastigheten. Huruvida han sammanträffade med tjejen igen är okänt,

Efter ytterligare någon minut kom han på nytt ut, nu satte han sig i bilen.


17:56
får syn på tjejen, när hon står i korsningen Sigtunagatan & Odengatan.

springer fram till henne (otydligt) till bilar.