Uppslag:A11408-02

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11408-02
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
PM TIG KOM/KSN,PM KOKAIN+SOLNAÄRENDE,ANK KE 10413
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: I0413 / KE10413-00Kort sammanfattning
Spaningsrapporter" från narkotikaroteln (KSN), Stockholms polisdistrikt, rörande det sk "Kokainärendet" Ovannämnda spaningsrapporter har inhämtats genom Krkom Per-Uno Hågestam, narkotikaroteln, under tisdagen den 7 februari 1989
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-07
Avslutat


PROMEMORIA

ang "Spaningsrapporter" från narkotikaroteln (KSN), Stockholms polisdistrikt, rörande det sk "Kokainärendet"

Ovannämnda spaningsrapporter har inhämtats genom Krkom Per-Uno Hågestam, narkotikaroteln, under tisdagen den 7 februari 1989. Rapporterna inhämtade av krinsp Dan Cederqvist/Rk. Rapporterna omfattar endast kvällen den 28/2 och natten mot den 1/3 1986. Rapporterna är fotostatkopior av originalen.

JK/RK

Pol-1989-02-07 A11408-02 PM-narkotikaroteln-kokain rendet.pdf

SPASING SRAPPORT

Data: 1986-02-28

Objekt: Söderhallen

Forsonal:

Sserva:!on

19.30

oca

anländer til! Söderhallen. I varderoben fins och  ä: också iär. Övris personai: och man med stort burrizt år, aven can aed siatkarat na: är där.

19.40

lämnar garderoben och koncer in i baren strax efter går aan ia paczmtoaletten och stannar där inne ca i win.

dr in på toaletten direkt eiter ocn ser id att toalettringen är grälii samt att det är sydliga fotavtryck på toalettstolen. Det går att lyita på en iecka precis ovanför toalettstoien och det syns att den har :lyttats på ett otal gånger. jag kan iock ej nitta càncing i raket.

20.00

går in på damtoaletten oc: är där bara ett ögonblick. vas sár eiter henne in i restaurangen :0. a it se om 20a tar kontakt med någon speciell person, så är ej fallet.

20.10

komaer åter in i baren och ur in på toaletten, jag går åter in direkt efter men kan inte heller nu aitta något.

23.00

och

anländer. Vi går in ibaren och gretar med den.

är inte med den. Efier en stunds santalande ir vi fram att

och

har varit på semester. (även

nar nu anlänt men nan jobbar ej i barieroben utan är där änca) Enligt

nar

varii i Sydamerika på semster, vart minke ha varit vet

men han tror at: han också kanske varit där.

00.30

sill Café Opera.

Vi lämnar Söderhallen och rörsöker få med han är tveksam.

02.00

inns på plais

i anländer :ill Café Opera. Både

och Vi får dock inget tillfälle att prata med dem.

NN

samt

lämnar Cafét. fortsätter de övriga tre till Efter att ha kört hem

i

Pol-1989-02-07 A11408-02 PM-narkotikaroteln-kokain rendet.pdf

SPANII GSRAPPORT

Datum: 9986-02-28

Objekt: Söderhallen

Personal:

?bservation

9.00

22.00 C2.20

22.35

22.45 23.20 23.35

Spaningarna startar,

bil på plats. Någon fullständig Zontroll av stället gick ej att ka, enär personalen sill att börja aed fick sitta i vanliga bilar. 2 på plats. ut från stället komber

denne pratar först någon minut aed 1.-i dörren, innan han går över not Mc Donalds. När är i dörren til ic , conner det fram en san ca 30 år, ca 175 cm, svart yvigt hår, troligen en syålänning. De två pratar med varandra någon minut, eventuellt ger lien andre något. Den andre går sedan tillbaka mot Götzetan och så: iz på MC Donalds. På grund av den dåliga radiokontakten mellan personalen, så hinner iagen iram för att kontrollera personen. När sedan personalen går in på Mc Donalds är

borta. En maa ca 25 år, grå kläder boazer ut från stället, skakar hand Τρά: och går till en bil Pet;KON-5657 Bilen åker från pi'á tsen med en rivstart.

samt en kamrat kommer till stället. lý kommer till stället.

kommer ut från stället och ställer sig och pratar med ett gäng svartklädda ungdomar av den sort som brukar besöka stället. Det verkar vara fullt på stället, men plötsligt säge: något varefter han öppnar dörzen och hela gänget går in ca 5 st.

kommer ut från stället, går till bagageutrymmet på sin bil och hämtar en svart dokumentportfölj, den tar har sedan med sig in på stället.

svart)

samt en liten tjej åker från platsen i VR:bil. Spaningarna bryts, vi blir kallade till Serels torg, via SIA 70. Vi är tillbaka eftersom vi inte behövdes vid st. Det är avgång från Café Opera med

bill den hade straxt Göre hittats där)

samt några fler personer. Järden går till

bostad där han släpps av. Järefter går färden raka vägen hem til!

bostad, vilka som 3teg ur bilen där är okänt,

00.30

01.05

01.15 21.55 02.30

Spaningarna slut kl 02.55.

Pol-1989-02-07 A11408-02 PM-narkotikaroteln-kokain rendet.pdf