wpu.nu

HE12323

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr


Avsnittsanteckningar (PU)
12323:1 Anteckningar ringer minns föreläsare en prås så nenv före mordet, person lik fantombild i publiken. AA kvarstår 130807/DA

12323:1 Anteckningar - ringer minns föreläsare en präst ji po före mordet, person lik fantombild i publiken. AA kvarstår 130807/DA
12323:1 Anteckningar ringer minns föreläsare en präst i n v före mordet, person lik fantombild i publiken. AA kvarstår 130807/DA
112323:1 Anteckningar ringer minns föreläsare en präst J men v före mordet, person tik fantombild i publiken. AA kvarstår 130807/DA

12323:1 Anteckningar
Avsnittsanteckningar (wpu)Uppslag i avsnittet

Inkluderar endast de uppslag som ligger direkt under HE12323.


 

 

Uppslag

Datum

Registrerad

Ad Acta

Anteckningar (wpu)

Anteckningar (PU)

HE12323-00

1986-03-18

1990-02-12

1995-01-25

HE12323-00-C

1986-03-18

2018-03-14

2018-02-28 Inkommer med information som han lämnat tidigare.

HE12323-01

1991-03-01

1992-01-20

1995-01-25

HE12323-01-A

1986-03-18

1995-01-16

1995-01-25

HE12323-01-B

1986-03-18

2013-08-01

1995-01-25

ringer minns toretasare en präst t ngn v före mordet, person lik fantombild I publiken

HE12323-02

1986-03-18

1994-12-28

1995-01-25