wpu.nu

Uppslag:HE12323-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-20
Ad acta
1995-01-25
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Rapport
Kort sammanfattning
Slagning avseende Peter Sitell
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-03-01 00:00
Avslutat


Slagning beträffande:
 Peter Sitell  -
CKR B Utfärdat i AB-län, 811013

CBR . Förv:910301

PBR Förekommer ej

ASP Förekommer ej

ISP Förekommer ej

APE Innehar pass. Utf.

NPN Förekommer med adress som ovan. Gift. Samhörig


Kan anknyta till: HE12315-3

HE12323 HE 12427-B HE 12346-1-A

Pol-1992-01-13 HE12323-01 Slagning Riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf

Pol-1992-01-13 HE12323-01 Slagning Riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf

Slagning beträffande:
 Peter Sitell  -
CKR B Utfärdat i AB-län, 811013

CBR . Förv:910301

PBR Förekommer ej

ASP Förekommer ej

ISP Förekommer ej

APE Innehar pass. Utf.

NPN Förekommer med adress som ovan. Gift. Samhörig


Kan anknyta till: HE12315-3

HE12323 HE 12427-B HE 12346-1-A

Pol-1992-01-13 HE12323-01 Slagning Riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf