wpu.nu

Uppslag:HE12323-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
12323-01-A
Registrerat
1995-01-16
Ad acta
1995-01-25
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Organisationer: EAP


Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-18 00:00
Avslutat


Avsnitt

Löpande nr

RIKSKRIMINALEN RKP-A

HE

12323-1-A

246

HE 123/5 HE 12335 HE 12346 HE 12 427 H16 622 OnwunsProtokoll fört vid förhör med konstahantverkare, boendeFörhöret hållet på Östermalms polisstation onsdagen den 11 januari 1995 med början kl. 10.00. Förhöret hållet av krinsp Alf Andersson utan tillgång av förhorsvittne.

underrättades att han skulle höras upplysningsvis beträffande personer som haft anknytning till EAP, vilka blivit namngivna i förundersökningen av mordet på Olof Palme.

uppger att han somår 1975 anslöt sig till EAP med anledning av sitt intresse för U-landsfrågor och den bland U-länder uppkomna skuldkrisen. uppger att han mycket väl kunnat ansluta sig till någon annan organisation och menar att det var ren tillfällighet att det om att bli EAP.

Fram till år 1983 var vanlig medlem och var vid förekommande val upptagen på EAP:s vallistor.

År 1990 utträdde ur EAP. Utträdet föregicks icke av någon schism, säger och uppger att han sade upp sig tre månader innan sin avgång.

är således numera icke medlem i EAP, men har kvar personliga vänner inom partiet. Under åren 1983-1990 sysslade med frågor rörande energiutveckling, kärnkraft samt annan företagsamhet inom industri. Vidare hade

hand om försäljningen av tidningen Solidaritet. anser att han var ankare inom sina verksamhetsgrenar inom EAP. vill här framhålla att han är av åsikten att ingen person inom EAP har haft med mordet på Olof Palme att göra.

uppger för sin egen räkning att han den kväll Palme mördades befann sig

16.95 HARK

Pol-1995-01-11 HE12323-01-A riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf

Pol-1995-01-11 HE12323-01-A riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf

Avsnitt

Löpande nr

RIKSKRIMINALEN RKP-A

HE

12323-1-A

246

HE 123/5 HE 12335 HE 12346 HE 12 427 H16 622 OnwunsProtokoll fört vid förhör med konstahantverkare, boendeFörhöret hållet på Östermalms polisstation onsdagen den 11 januari 1995 med början kl. 10.00. Förhöret hållet av krinsp Alf Andersson utan tillgång av förhorsvittne.

underrättades att han skulle höras upplysningsvis beträffande personer som haft anknytning till EAP, vilka blivit namngivna i förundersökningen av mordet på Olof Palme.

uppger att han somår 1975 anslöt sig till EAP med anledning av sitt intresse för U-landsfrågor och den bland U-länder uppkomna skuldkrisen. uppger att han mycket väl kunnat ansluta sig till någon annan organisation och menar att det var ren tillfällighet att det om att bli EAP.

Fram till år 1983 var vanlig medlem och var vid förekommande val upptagen på EAP:s vallistor.

År 1990 utträdde ur EAP. Utträdet föregicks icke av någon schism, säger och uppger att han sade upp sig tre månader innan sin avgång.

är således numera icke medlem i EAP, men har kvar personliga vänner inom partiet. Under åren 1983-1990 sysslade med frågor rörande energiutveckling, kärnkraft samt annan företagsamhet inom industri. Vidare hade

hand om försäljningen av tidningen Solidaritet. anser att han var ankare inom sina verksamhetsgrenar inom EAP. vill här framhålla att han är av åsikten att ingen person inom EAP har haft med mordet på Olof Palme att göra.

uppger för sin egen räkning att han den kväll Palme mördades befann sig

16.95 HARK

Ave

2

POHN hemma i sin bostad tillsammans med hustru. Närvarande i bostaden var också en inneboende person som heter, som är dansk medborgare.var EAP-medlem och var sannolikt hemmahörande i Köpenhamn, men född på Jylland och troligtvis i staden Århus. uppger att han tillsammans med de övriga fördrev kvällen med TV-tittande. minns särskilt att han såg en tråkig film som handlade om tysk industri och dess kopplingar till Hitler. uppger att han icke varit intresserad av vapen och aldrig innehaft något sådant. säger att han sökte vapenfri tjänst, men fick fullgöra reguljär trupputbildning. Som militärt vapen hade han AK-4. har aldrig skjutit med vare sig pistol eller revolver. Självfallet har ej heller varit medlem i någon skytteförening.

PoanDA1244

Mfl.

uppger på fråga att han känner till

har vid något eller några tillfällen hälsat påmen ej haft något regelrätt samtal eller bevistat något möte därgjort uttalanden. vet endast allmänt attupplevde det som ett slags rättshaverist som det var mycket jobbigt att ha kontakter med. upplevde det som attvar oförmögen att vara företrädare för EAP och dessa politiska inriktning.

Pomn N 3000

MEL

uppger vidare att det fanns personer som ville ha kontakt med EAP, men ej kunde erhålla medlemskap då de anförde åsikter som inte överensstämde med EAP:s politik. kan ej namnge några sådana personer, men vill nämna den i Palmeutredningen kände 33-åringenprenumererade på tidningen vid något tillfälle, menär osäker huruvidabetalade medlemsavgiften eller förlängde prenumerationen.kan ej erinra sig att någon inom EAP eller sådan som sökt anslutning till EAP eller deltagit i möten eller liknande, uttalat eller förspråkat våldsanvändningen mot Olof Palme.

delges att det i utredningen finns ett påstående om att skulle yttrat "han fick vad han var värd den jäveln", syftandes på mordet på Olof Palme.

förnekar kategoriskt att han skulle ha fällt ett sådant uttalande och uppger att mordet var synnerligen förkastligt och tog avstånd från detsamma.

uppger att när EAP talade om Palme, så avsåg det regeringen Palme och den politik som Olof Palme företrädde. uppger att EAP kämpade för att få bort Palme från den politiska makten och därvid använde sig av skrifter, demonstrationer och all annan upptänklig politisk aktivitet med demokratiska förtecken för att få bort honom.

fomu

På frågan om, uppger att denne var amerikan, filosof och ekonom.beskrivs som varande mycket jovialisk och fridsam.

12363

M.FL

Pol-1995-01-11 HE12323-01-A riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf

Pol-1995-01-11 HE12323-01-A riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf

Ave

2

POHN hemma i sin bostad tillsammans med hustru. Närvarande i bostaden var också en inneboende person som heter, som är dansk medborgare.var EAP-medlem och var sannolikt hemmahörande i Köpenhamn, men född på Jylland och troligtvis i staden Århus. uppger att han tillsammans med de övriga fördrev kvällen med TV-tittande. minns särskilt att han såg en tråkig film som handlade om tysk industri och dess kopplingar till Hitler. uppger att han icke varit intresserad av vapen och aldrig innehaft något sådant. säger att han sökte vapenfri tjänst, men fick fullgöra reguljär trupputbildning. Som militärt vapen hade han AK-4. har aldrig skjutit med vare sig pistol eller revolver. Självfallet har ej heller varit medlem i någon skytteförening.

PoanDA1244

Mfl.

uppger på fråga att han känner till

har vid något eller några tillfällen hälsat påmen ej haft något regelrätt samtal eller bevistat något möte därgjort uttalanden. vet endast allmänt attupplevde det som ett slags rättshaverist som det var mycket jobbigt att ha kontakter med. upplevde det som attvar oförmögen att vara företrädare för EAP och dessa politiska inriktning.

Pomn N 3000

MEL

uppger vidare att det fanns personer som ville ha kontakt med EAP, men ej kunde erhålla medlemskap då de anförde åsikter som inte överensstämde med EAP:s politik. kan ej namnge några sådana personer, men vill nämna den i Palmeutredningen kände 33-åringenprenumererade på tidningen vid något tillfälle, menär osäker huruvidabetalade medlemsavgiften eller förlängde prenumerationen.kan ej erinra sig att någon inom EAP eller sådan som sökt anslutning till EAP eller deltagit i möten eller liknande, uttalat eller förspråkat våldsanvändningen mot Olof Palme.

delges att det i utredningen finns ett påstående om att skulle yttrat "han fick vad han var värd den jäveln", syftandes på mordet på Olof Palme.

förnekar kategoriskt att han skulle ha fällt ett sådant uttalande och uppger att mordet var synnerligen förkastligt och tog avstånd från detsamma.

uppger att när EAP talade om Palme, så avsåg det regeringen Palme och den politik som Olof Palme företrädde. uppger att EAP kämpade för att få bort Palme från den politiska makten och därvid använde sig av skrifter, demonstrationer och all annan upptänklig politisk aktivitet med demokratiska förtecken för att få bort honom.

fomu

På frågan om, uppger att denne var amerikan, filosof och ekonom.beskrivs som varande mycket jovialisk och fridsam.

12363

M.FL

var

sysslade i stort sett med sina specialkunskaper inom EAP. Som filosof

intresserad av olika personer och företeelser och utforskade allt möjligt och när han fått svar på sina frågor, så ägnade han sig icke längre åt detsamma. anser det fullständigt uteslutet att skulle ha med mordet på Palme att göra.

2 Pour 12309

12315 12 335 12363

På frågor runtuppger Sitell att denne upplevdes som en mycket gladlynt person som bodde och arbetade i Sverige och var ansluten till EAP.var brittisk medborgare och son till en antikhandlare i Manchester, Englandär etnisk jude. tror attlämnade Sverige innan Olof Palme mördades. har ryktesvis hört attnumera tjänstgör vid något kärnkraftverk i USA.

E 13089

tillfrågas huruvida han känner någon person som heteruppger, att han har gott namn och personminne, men inte kan erinra sig att han haft med någonatt göra.

uppger på vidare frågor att han ej heller kännerellerJoan

DC15184

M.FL

På fråga om känner till poliser som varit anslutna eller eljest haft kontakter med EAP, uppger att han troligen vid några tillfällen hade kontakt med en polisman som

hette. Dennevar eventuellt vapenmekaniker eller något i den stilen.stödde EAP ekonomiskt genom att göra en s.k stödprenumeration på tidningen Solidaritet eller bidrog ekonomiskt på annat sätt som ej har i klart minne. har aldrig träffat, utan endast talat med honom per telefon. kan icke således veta vem denne föregivneär. I övrigt hade till och från kontakter med en polis som hetteförmodar attvar vid Säpo.arbetar nu hos f.d. intendentenintresse för EAP var att tillgodogöra sig EAP:s forskningar beträffande sovjetiska krigsmakten m.m. vill betona attkontakter var rent tjänstemässiga..

Joom

214872 HA 9803 18322 10375

I övrigt känner

ej till några kontakter med eventuella poliser.

tillfrågas beträffande en amerikansk medborgare som skulle befunnit sig i Sverige, möjligen från november och framåt in på år 1986, som enligt uppgift ska kallas

uppger att han har ett vagt minne av att det fanns en amerikan som var på besök i Sverige i och för att skapa kontakter. uppger att EAP-medlemmar besöker olika länder för att skapa kontakter och denne föregivne var i Sverige i sådant syfte. Amerikanen som för är okänd, helt till namn, ej heller till uppträdde mycket stillsamt, vänligt och uppfattades som mycket trevlig person. vet att amerikanen

Pol-1995-01-11 HE12323-01-A riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf

Pol-1995-01-11 HE12323-01-A riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf

var

sysslade i stort sett med sina specialkunskaper inom EAP. Som filosof

intresserad av olika personer och företeelser och utforskade allt möjligt och när han fått svar på sina frågor, så ägnade han sig icke längre åt detsamma. anser det fullständigt uteslutet att skulle ha med mordet på Palme att göra.

2 Pour 12309

12315 12 335 12363

På frågor runtuppger Sitell att denne upplevdes som en mycket gladlynt person som bodde och arbetade i Sverige och var ansluten till EAP.var brittisk medborgare och son till en antikhandlare i Manchester, Englandär etnisk jude. tror attlämnade Sverige innan Olof Palme mördades. har ryktesvis hört attnumera tjänstgör vid något kärnkraftverk i USA.

E 13089

tillfrågas huruvida han känner någon person som heteruppger, att han har gott namn och personminne, men inte kan erinra sig att han haft med någonatt göra.

uppger på vidare frågor att han ej heller kännerellerJoan

DC15184

M.FL

På fråga om känner till poliser som varit anslutna eller eljest haft kontakter med EAP, uppger att han troligen vid några tillfällen hade kontakt med en polisman som

hette. Dennevar eventuellt vapenmekaniker eller något i den stilen.stödde EAP ekonomiskt genom att göra en s.k stödprenumeration på tidningen Solidaritet eller bidrog ekonomiskt på annat sätt som ej har i klart minne. har aldrig träffat, utan endast talat med honom per telefon. kan icke således veta vem denne föregivneär. I övrigt hade till och från kontakter med en polis som hetteförmodar attvar vid Säpo.arbetar nu hos f.d. intendentenintresse för EAP var att tillgodogöra sig EAP:s forskningar beträffande sovjetiska krigsmakten m.m. vill betona attkontakter var rent tjänstemässiga..

Joom

214872 HA 9803 18322 10375

I övrigt känner

ej till några kontakter med eventuella poliser.

tillfrågas beträffande en amerikansk medborgare som skulle befunnit sig i Sverige, möjligen från november och framåt in på år 1986, som enligt uppgift ska kallas

uppger att han har ett vagt minne av att det fanns en amerikan som var på besök i Sverige i och för att skapa kontakter. uppger att EAP-medlemmar besöker olika länder för att skapa kontakter och denne föregivne var i Sverige i sådant syfte. Amerikanen som för är okänd, helt till namn, ej heller till uppträdde mycket stillsamt, vänligt och uppfattades som mycket trevlig person. vet att amerikanen

var med på EAP:s nyårsfest. vet ej eller minns ej heller hos vem denne amerikan bodde. Amerikanen spelade och sjöng till gitarr.

uppger att han var den person inom EAP som stod för kontaktnätverket, dvs hade partiets allmänna kontakter utåt och därför skall kunna vara den person som besitter mesta kunskaper om personer som haft eller hade kontakt med EAP vid tiden för mordet. anser därmed att han har en betydande kännedom om EAP:s verksamhet och anser sig kunna svara för att ingen person med anknytning till EAP har med mordet på Olof Palme göra.

Förhöret avslutades kl. 10.55.

tog ej del av anteckningarna.

Stockholm

bonovan

mallinace

Air Andersson, krinsp

Utskriftsdatum 950111/GT

Pol-1995-01-11 HE12323-01-A riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf

Pol-1995-01-11 HE12323-01-A riksdagskandidat-Peter-Sitell-EAP.pdf

var med på EAP:s nyårsfest. vet ej eller minns ej heller hos vem denne amerikan bodde. Amerikanen spelade och sjöng till gitarr.

uppger att han var den person inom EAP som stod för kontaktnätverket, dvs hade partiets allmänna kontakter utåt och därför skall kunna vara den person som besitter mesta kunskaper om personer som haft eller hade kontakt med EAP vid tiden för mordet. anser därmed att han har en betydande kännedom om EAP:s verksamhet och anser sig kunna svara för att ingen person med anknytning till EAP har med mordet på Olof Palme göra.

Förhöret avslutades kl. 10.55.

tog ej del av anteckningarna.

Stockholm

bonovan

mallinace

Air Andersson, krinsp

Utskriftsdatum 950111/GT